Horizon Zero Dawn:
Předchozí příběh

Posaď se a nech při přípravě na cestu na Zapovězený západ tohohle seschlého kmenového stařešinu vyprávět příběh Aloy.

První část: Dar z minulosti

Vyhnanec

Aloy, která byla nalezena sama na Všematce, naší posvátné hoře, byla vychována Rostem, vyhnancem z kmene Nora, který ji učil, jak přežít. Ostatní děti se jí vyhýbaly, protože byla „Ta bez matky“, a tak se stalo, že jednou narazila na jeskyni, kterou kdysi dávno postavili Dávní, a objevila v ní fokus, malé zařízení ukazující vize, které může vidět jen ona.

Díky těmto vizím se Aloy dozvěděla o našem světě a o světě minulosti víc, než by jí dokázalo předat deset generací starších. Měla více otázek než odpovědí, a tak trénovala společně s Rostem, aby se zdokonalila v loveckých a bojových schopnostech a připravila se na náročný test zdatnosti zvaný Zkouška. Pokud by uspěla, stala by se plnohodnotnou členkou kmene Nora a možná by odhalila i tajemství svého původu.

Vítězství uprostřed prohry

Tahle Zkouška však nebyla jen tak ledajaká. Záhadný kult zvaný Zatmění přepadl mladé bojovníky z kmene Nora, mnoho jich zabil a Aloy zranil. Přestože se statečně bránila, nedokázala všechny útočníky porazit – a Rost, který zpovzdálí sledoval její postup ve Zkoušce, obětoval svůj život, aby zachránil ten její.

Po návratu do Všematky ukázala naše nejvyšší matriarcha Teersa Aloy Bohyni, tajemné dveře, u kterých byla nalezena jako dítě. Když se ukáže, že dveře reagují na Aloyinu přítomnost, Nejvyšší matriarchy ji jmenují Hledačkou: úctyhodnou válečnicí kmene Nora vyslanou, aby splnila velký úkol – i když ji to zavede až za hranice jejich Posvátné země.

Město slunce

První část Aloyiny cesty vedla ke střetu s corruptorem, strojem, který běžně poddajné kovové bestie přivádí k zuřivosti. Po jeho porážce se Aloy podařilo získat součástku, která umožnila stroje ovládat.

Aloy se pak vypravila do Meridianu, domova kmene Carja, a překazila spiknutí, jehož cílem bylo zničit město. Získala si tím důvěru carjaského slunečního krále Avada. Během této mise se Aloy dozvídá o existenci zlovolné umělé inteligence zvané HÁDES, která dává Zatmění příkazy pomocí fokusů – stejných, jako je ten její.

Postavy

Aloy na své cestě potkala mnoho lidí. Někteří z nich, například statečný válečník kmene Nora Varl a oseramský kapitán Erend, jí pomáhali, zatímco jiní se jí snažili jen bránit v postupu.

Druhá část: Zjevení

Mechanický původ

Aloy se pod vedením zvláštního hlasu vydala do nitra rozvalin Starého světa zvaných Maker's End. Tam objevuje zařízení, které vytvořilo strašlivé válečné stroje – stejné, jaké se nyní potulují naší zemí.

Dva vědci, Ted Faro a Elisabet Sobecková, kdysi tyto kovové bestie navrhli a naprogramovali tak, aby se samy replikovaly a spotřebovávaly k tomu živou hmotu. Když se však stroje porouchaly a začaly se nekontrolovatelně množit, hrozilo, že ovládnou celou planetu.

Navzdory tomu, že Dávní svolali na pomoc své největší mudrce, zdálo se, že tento „Faroův mor“ nelze zastavit. Sobecková v zoufalství vytvořila cosi, co se jmenovalo Projekt Zero Dawn, zatímco Faro a bojovníci Dávných vytvořili zbraň globálního zničení.

Tajemný spojenec

V ruinách Maker's Endu se Aloy setkala s mužem jménem Sylens, který se jí odhalil coby její tajemný průvodce a řekl jí, aby prozkoumala místo jménem Grave-Hoard. Sylensova minulost je zahalena tajemstvím a poskvrněna zradou. Jisté je jen to, že ho v raném věku fascinovali Dávní a svůj život zasvětil odhalování jejich tajemství – zejména toho, co se s nimi stalo.

V těchto rozvalinách Aloy objevila a zničila deathbringera, obrovský stroj vybavený chapadly. Sylensova znalost těchto míst a jeho obeznámenost s technikou odhalila část jeho minulosti: výměnou za znalosti uzavřel dohodu s HÁDEM, pomáhal založit kult Zatmění a vybudoval jeho síť fokusů.

Tajná operace

Aloy se rozhodla Sylensovi prozatím důvěřovat a poté se vplížila do domovské základny Zatmění, vypnula fokusy sobě i kultistům a pronikla přitom do pozůstatků projektu Zero Dawn.

Zde vyšla najevo skutečná pravda: Dávní se nedokázali zachránit. Jejich bojovníci místo toho svedli poslední bitvu, aby zadrželi blížící se stroje, dokud nebude možné aktivovat projekt Zero Dawn. Položili své životy, aby náš lid mohl jednoho dne žít.

Project Zero Dawn

To byla jejich pravá povaha: nebyli to dravci, ale obnovitelé. Prostřednictvím projektu Zero Dawn by kovové bestie znovu vybudovaly náš krásný svět z popela toho starého a zkázu by proměnily ve stvoření. 

V srdci rozvalin projektu Zero Dawn Aloy objevila klíč, který jí umožnil odemknout Všematku a získat odpovědi, které hledala – byla však přepadena a omráčena.

Zbraně a nástroje

Tyto mohutné kovové bestie lze porazit pomocí nejrůznějších nástrojů a zbraní, ale lze je také poštvat proti sobě. 

Třetí část: Vyvstávající stín

Stín a Zatmění

Aloy se probudila v pouštní zemi Sunfall a zjistila, že Zatmění již vtrhlo do Posvátné země kmene Nora, aby vyvraždilo celý kmen. Aloy je zadržována Helisem, vůdcem Zatmění, a je donucena bojovat v aréně Sunfallu. K Helisovu velkému překvapení zvítězí a spolu se Sylensem spěchá zachránit kmen Nora.

Po odražení útočníků a získání přístupu do vnitřní svatyně Všematky odhalila Elisabetina vize Aloy další pravdy.

Vtělení Sobeckové

Dávní sice zahynuli, ale ještě před tím dali pokyn Všematce – v jejich jazyce se jí říkalo Kolébka – aby zahájila proces obnovy lidstva a našeho světa. Aloy sama byla skutečně výjimečná: byla klonem Elisabet Sobeckové.

Umělá inteligence GAIA určená k dohledu nad kovovými bestiemi měla devět podsystémů vytvořených k dohledu nad různými procesy. Jeden z nich, HÁDES, se však porouchal a začal měnit účel kovových bestií směrem k ničení a likvidaci života na Zemi. Jedinou nadějí, jak HÁDA zastavit, bylo převzít kontrolu nad GAIOU PRIME, srdcem umělé inteligence, přerušit HÁDOVU vládu nad kovovými ďábly a zastavit pokažené stroje.

The Frozen Wilds

Aloy slýchala příběhy o nových strašlivých strojích, a tak se vydává na ledový sever. Společně s náčelníky místního kmene Banuků spustila Aloy úspěšně autodestrukci zařízení, které vytvářelo nové stroje. 

Aloy přenechala válečníkům kmene Banuk úkol zničit zbývající pokažené stroje a vrátila se zastavit závěrečný útok.

Stroje

Mnozí starší byli nuceni zpochybnit vše, co znali, ale pravda, kterou Aloy objevila, byla nevyvratitelná: tyto stroje byly zčásti důvodem, proč lidstvo přežilo.

Čtvrtá část: Hrozby ze západu

Zhoubný roj

Na mrazivém vrcholu hory Aloy objevila poslední deníky Elisabet Sobeckové a dozvěděla se o konečném HÁDOVĚ plánu: znovu aktivovat Faroův mor a jednou provždy vyhladit lidstvo pomocí obřího Sloupu, který vyšle strojům signál. Poslední bitva se přiblížila.

Aloy a její spojenci se shromáždili v Meridianu, kde se masivní armáda pokažených strojů snažila město zničit. Díky spolupráci a strategickému myšlení se našim hrdinům podařilo útok odrazit a Aloy se vydala ke Sloupu, aby se postavila přímo HÁDOVI. Následovala urputná bitva, ve které nakonec Aloy zabodla Sylensovo kopí do HÁDA a umlčela jak jeho, tak i jeho zhoubnou píseň.

Nové horizonty

Nyní se Aloy vydává za hranice známé divočiny. Míří na západ, aby zjistila, co je zač záhadná a smrtící nákaza. V těchto neprobádaných končinách se setká s novými podivnými kmeny a narazí na ještě smrtonosnější stroje. Společně se starými přáteli a novými společníky se musí odvážně postavit nástrahám této nové krajiny a najít odpovědi nezbytné k záchraně života na Zemi.

Editions

Standard Edition

PS5
  • Horizon Forbidden West™ (PS5™)

Digital Deluxe Edition

PS5
  • Horizon Forbidden West™ PS4 & PS5
  • Digital soundtrack + art book
  • Digital comic book
  • Two Carja Behemoth Elite items
  • Two Nora Thunder Elite items
  • Machine Strike piece
  • In-game resources pack
  • Extras in Photo Mode

Standard Edition

PS4
  • Horizon Forbidden West™ (PS4™)
Horizon Forbidden West™ ©2021 Sony Interactive Entertainment Europe. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. Developed by Guerrilla. “Horizon Forbidden West” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
Sony Interactive Entertainment Europe Privacy Policy & EULA