Oficiální průvodce hrou God of War na PlayStation

Severské divočiny jsou hrozivým místem pro nepřipravené. Chceš-li si být jist, že jsi připraven na svou odyseu, seznam se se základy boje, prozkoumej tradice legendárního prostředí a podívej se na nepřátele, jimž budeš čelit.

Oficiální průvodce hrou God of War na PlayStation

Severské divočiny jsou hrozivým místem pro nepřipravené. Chceš-li si být jist, že jsi připraven na svou odyseu, seznam se se základy boje, prozkoumej tradice legendárního prostředí a podívej se na nepřátele, jimž budeš čelit.

Ovládnutí boje v God of War

Působení škod

Souboje ve hře God of War jsou brutální, taktické a rozmanité; tajemstvím vítězství je vědět, jak a kdy kombinovat různé Kratovy schopnosti. 

 • R1 a R2 představují tvé nejzákladnější útoky – lehké a těžké (v tomto pořadí). Různými způsoby je kombinuj a vytvářej drtivé kombinace.
 • Podržením L2 zvedneš svou sekeru Leviatan a pomocí R1 a R2 ji poté vrhneš. R1 vrhne sekeru horizontálně, což je perfektní pro podrážení nepřátel, zatímco R2 provede vrh  vertikální, který způsobuje maximální poškození.
 • Stiskem tlačítka trojúhelníku přivoláš sekeru Leviatan po hození zpět k sobě. Pokud budeš stále držet L2, zaměřovač ji bude během zpáteční cesty navádět, což ti umožní nečekaně zasáhnout nepřátele.
 • Pokud Kratos v rukou nic nedrží, má zcela jinou sadu útoků holýma rukama, opět jde o směs těžkých a lehkých útoků přiřazených tlačítkům R1 a R2 .
 • Ochromené nepřátele lze dorazit brutálními koncovými údery; jakmile se nad omráčenými nepřáteli objeví výzva tlačítka „R3“, stiskem provedeš likvidaci.
 • Pokud svítí ukazatel Sparťanské zuřivosti (pod ukazatelem zdraví), společným stiskem L3 a R3 ji uvolníš a rozpoutáš ničivý režim šílenství, v němž způsobuješ obrovské škody.

Sebeobrana

Krytí

Podržením L1 zdvihneš Kratův Ochráncův štít. Dokáže tě ochránit před poškozením v řadě situací, ne však před veškerým. Dávej pozor, zda se kolem nepřátelského útoku neobjeví žlutý kruh: ten znamená, že útok lze vykrýt. 

Uhýbání

Pokud je kruh kolem nepřátelského útoku červený, nelze útok vykrýt. Jedním klepnutím na kolečko uhneš příchozímu úderu, u silnějšího útoku pak rychlým poklepáním na kolečko spolu s držením levé páčky provedeš úhybný kotoul.

Odrážení

Klepnutím na L1 těsně před tím, než udeří útok, který lze vykrýt, tento útok vykryješ pomocí Ochráncova štítu, odrazíš nepřítele zpět a ponecháš jej zcela nechráněného vůči následnému brutálnímu protiútoku.

Povely Atreovi

Atreovy útoky na delší vzdálenost jsou neocenitelnou pomocí při boji s odolnými nepřáteli. Jednoduše poklepej na tlačítko čtverečku a Atreus vystřelí ze svého luku Dráp. Ve výchozím nastavení cílí na nepřítele, na kterého je Kratos zaměřený, ale můžeš mu přikázat, aby vystřelil na konkrétní cíl tím, že na něj nejdřív zamíříš tlačítkem L2.

Během tvého postupu hrou získá Atreus přístup k rozličným typům šípů, které mají unikátní účinky. Poklepáním na směrové tlačítko nahoru jednoduše přepínej mezi typy šípů.

Jak chlapec získá více sebevědomí v boji, bude schopen přemoci nepřátele svými útoky na blízko a odhalit je tak tvým útokům sekerou Leviatan. Nejprve budeš muset tuto schopnost odemknout v záložce dovedností v nabídce.

Poznej svého nepřítele

Atreův bestiář

Pokud budeš mít potíže porazit některého z nepřátelských tvorů, pročti si Atreův bestiář, který je neocenitelným zdrojem informací. 

V nabídce pauza vyber záložku Kodex a zvol Bestiář. Zde si Atreus zapisuje informace o všech nepřátelích, které během cesty potká, a časem přidává i užitečné rady, jak je porazit.

Úrovně nepřátel

Blokuješ, uhýbáš a odrážíš útoky jako bůh? Přečetl sis tipy a nejlepší strategie v bestiáři, a přesto tě nepřítel opět přemohl? Možná máš jen nedostatečnou úroveň.

Pod ukazatelem zdraví každého nepřítele je uvedeno číslo značící jeho úroveň. Pokud je jeho úroveň vyšší než Kratova, může být příliš silný. Zkoumej svět, vylepšuj své vybavení a vrať se silnější.

Porozumění Kratovým schopnostem

Během svého průzkumu Midgardu (a dalších světů) narazíš na nové typy zbroje, které zvyšují Kratovy výchozí atributy. Vylepšováním výbavy u kovářů tyto atributy můžeš ještě zvýšit a souboje se tak pro tebe stanou mnohem snadnější. Měj na paměti, že je třeba vylepšovat správné atributy, které jsou vhodné pro překonání dané situace.

Klíčové atributy

Síla

Určuje Kratovu čistou sílu. Vyšší atribut síly zvyšuje poškození všech standardních útoků (neplatí pro runové útoky).

Runová síla

Určuje sílu runových schopností. Vyšší atribut runové síly zvyšuje sílu poškození živly, ale nezvyšuje poškození udílené normálními útoky.

Obrana

Pomáhá odolávat dopadům příchozích útoků a snižuje poškození způsobené všemi typy nepřátel.. 

Štěstí

Zvyšuje šanci, že se v boji aktivují dodatečné schopnosti z očarování zbroje a zbraní, a také zvyšuje množství získaných zkušeností a stříbra.

Vitalita

Zvyšuje Kratovo maximální zdraví a odolnost proti ochromení. Kratovo maximální zdraví také můžeš posílit sbíráním Iðunniných jablek, která po světě najdeš uvnitř uzamčených nornirských truhlic.

Obnova schopností

Vyšší obnova snižuje čas, po který musíš čekat, než budeš moci znovu aktivovat runový útok, přivolání nebo schopnost talismanu. Tyto speciální schopnosti během své cesty postupně odemykáš.

Zbraně, zbroje a talismany

Kromě své božské síly se musíš postarat i o to, abys byl do boje řádně vyzbrojen. To znamená sbírat, vyrábět a vylepšovat zbroj a starat se o zbraně.

Úprava zbraní

Očarovaná sekera Leviatan je první ze dvou zbraní, kterými budeš vládnout (kromě holých pěstí). Během cesty ji lze vylepšovat a přidávat jí nové mocné pohyby a zvyšovat atributy fyzického poškození a poškození živly. 

 • Vylepšení sekery: Hledej velmi vzácný materiál známý jako Zmrzlý plamen. Díky němu můžeš nechat kováře Broka nebo Sindriho svou sekeru Leviatan trvale vylepšit ve všech jejích vlastnostech – a to včetně vzhledu.
 • Hlavice sekery: Základní část rukojeti sekery, které se také říká „hlavice", lze nahradit celou řadou různých variant, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a bonusy. Koupit je můžeš od Broka nebo Sindriho, případně je najdeš v truhlách po celém Midgardu.
 • Runy: V hlavě sekery Leviatan jsou dvě pozice, do kterých můžeš vložit runy. Tyto runy, které se nacházejí po celém Midgardu, tě obdaří speciálními útoky živly, které lze vyvolat podržením L1 a stiskem R1 či R2.
 • Vylepšení run: Každou runu lze vylepšit, čímž se rozšíří sada pohybů, které jsou k ní přiřazeny, a zlepší se atributy, jako je „poškození“ nebo „omráčení“. 

Kratova zbroj

Paže, hrudník a pas

Každou část Kratovy zbroje lze vyměnit, upravit a vylepšit, a tak přizpůsobit Kratovy silné stránky oblíbenému hernímu stylu. Sbírej desítky částí i mnoho kompletních sad (které lze vzájemně kombinovat) a nos správné materiály trpaslíkům Brokovi a Sindrimu, aby je vylepšili.

Talismany

Kromě Kratovy zbroje se můžeš vybavit také talismanem, který nejenže sám o sobě přináší vlastní výhody tvým klíčovým atributům, ale přidává i unikátní speciální runovou schopnost, kterou lze aktivovat podrženímL1 a stiskem tlačítka X.

Očarování

Některé části zbroje obsahují pozice, do kterých můžeš vložit runová očarování. Tato očarování mají různé druhy a vzácnost a kromě toho, že zvyšují tvé klíčové atributy, přidávají také specifické výhody, které lze aktivovat v bitvě.  

Atreova zbroj a zbraně

Atreus sice nemá tak rozsáhlou výzbroj a dovednosti jako Kratos, ale i tak má řadu možností a vylepšení, které je třeba zvážit. 

 • Sady zbroje: Během dobrodružství můžeš nasbírat několik zbrojí, z nichž každá posílí některé Atreovy atributy a ovlivní jeho efektivitu v boji. 
 • Runy: Atreův luk Dráp lze také vybavit runami. Tyto runy přidávají speciální útoky živly, které lze vyvolat podržením tlačítka čtvereček.
 • Kouzelné šípy: Při putování světem objevíš nové typy šípů, které může Atreus používat. Ty mají různé živelní účinky, které působí nejen na nepřátele, ale také na prostředí. Stiskem nahoru na směrovém ovladači přepínáš mezi různými typy šípů.

Rozšiřování schopností

V úvodních hodinách hry God of War se Kratos vzdal své násilné minulosti a žije v relativním klidu. Když se však vydává do světa Midgardu, brutální setkání a nové hrozby probudí jeho spící schopnosti.

Zkušenost a zvyšování úrovně

Za splnění úkolů, překonání nepřátel a postup v příběhu získává Kratos zkušenost (její přesné množství však závisí na atributu štěstí), kterou lze použít k odemčení nových technik a vylepšení jiných.

Dovednosti

Kratos a Atreus mají čtyři plné sady pohybů, které lze v průběhu dobrodružství rozšířit: dvě budeš mít hned na začátku a další objevíš v průběhu hry.

Pomocí zkušenosti můžeš přidávat nové útoky, které se kombinují s těmi stávajícími, nebo své oblíbené útoky rozšiřovat o navazující pohyby a techniky. Aby ses však k některým z nich mohl dostat, musíš nejprve vylepšit své zbraně, takže své body zkušenosti utrácej s rozvahou.

Sekera Leviatan

Obsahuje dva stromy dovedností, jeden pro boj na dálku a druhý pro boj na blízko.

Ochráncův štít

Obsahuje dva stromy dovedností, jeden pro boj se štítem (včetně všech útoků holýma rukama) a druhý pro schopnosti Sparťanské zuřivosti.

Luk Dráp

Obsahuje dva stromy dovedností, jeden pro boj kouzly (který Atreovým útokům přidává jedinečné kouzelné efekty) a druhý pro experta v boji.

Runové schopnosti

Během dobrodružství budeš sbírat desítky run, které vylepšují Kratovy a Atreovy zbraně o speciální pohyby a schopnosti. Každou z nich lze vylepšit pomocí bodů zkušenosti.

Vylepšení runových schopností nejen zlepší účinnost těchto útoků, ale může je také modifikovat dalšími útoky a efekty. 

Svět mýtů a legend

Objev děsivé tvory, se kterými se setkáš na své nebezpečné pouti. Buď svědkem jejich proměny od skic přes digitální malbu až po plně animovanou postavu ve hře.

Draugr

Nemrtví bojovníci, jejichž duše byly příliš zuřivé a nepoddajné, aby opustily říši smrtelníků, jejich pokřivené podoby je učinily pomalými a předvídatelnými. Využij to ku svému prospěchu, až budeš odrážet jejich pomalé útoky.

 

Trollové

Říká se, že ani jeden troll v Midgardu není stejný, ale přesto mají tato monstra něco společného: nezměrnou sílu. Dokonce i Ochráncův štít má potíže při odrážení jejich mocných úderů, proto si dávej na jejich útoky pozor, vyhni se jim a vyraz do protiútoku.

Zmrtvýchvstalé

Ohavné čarodějnice zdeformované svou horlivou oddaností magii Seiðr jsou příliš obratné i pro ty nejrychlejší útoky sekerou Leviatan. Pomocí Atreových šípů je můžeš ochromit a následně zlikvidovat.

Editions:

God of War™

  God of War™ Digital Deluxe Edition

   God of War Comic Book 1

    Platform:
    PS4
    Release:
    3/10/2019
    Publisher:
    Sony Interactive Entertainment Europe
    Genres:
    Action, Adventure
    Voice:
    English, French (France), German, Italian
    Screen Languages:
    Dutch, English, French (France), German, Italian, Turkish
    To play this game on PS5, your system may need to be updated to the latest system software. Although this game is playable on PS5, some features available on PS4 may be absent. See PlayStation.com/bc for more details.

    Download of this product is subject to the PlayStation Network Terms of Service and our Software Usage Terms plus any specific additional conditions applying to this product. If you do not wish to accept these terms, do not download this product. See Terms of Service for more important information.

    One-time licence fee to download to multiple PS4 systems. Sign in to PlayStation Network is not required to use this on your primary PS4, but is required for use on other PS4 systems.

    See Health Warnings for important health information before using this product.

    Library programs ©Sony Interactive Entertainment Inc. exclusively licensed to Sony Interactive Entertainment Europe. Software Usage Terms apply, See eu.playstation.com/legal for full usage rights.
    God of War™ ©2018 Sony Interactive Entertainment LLC. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Developed by SIE Santa Monica Studio. “God of War” is a trademark or a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.