Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Hraním pro dobrou věc

PLAYSTATION CHARITY STREAM

Dne 12.12. ve 14.00 vyvrcholil charitativní stream „PlayStation Charity stream – hraním pro dobrou věc“. Celý projekt skončil obrovským úspěchem zejména díky Vám divákům, fanouškům a donátorům. Vybrala se naprosto neuvěřitelná částka 476.425 Kč, která nyní míří na transparentní účet organizace DEJME DĚTEM ŠANCI a podporu projektu „Pomoz mi do života…“

 Mnohokrát děkujeme za podporu!

Ceny pro donátory jsme již vylosovali a jsou v sekci Vyhodnocení.

Začínáme v úterý 11.12. ve 14.00 na našem YTB kanále PlayStation Česko!

 
 

Základní informace

Charitativní stream začíná v úterý 11.12.2018 na YouTube kanále PlayStation CZ v 14.00 a plánovaný konec je ve středu 12.12.2018 ve 14:00.

Před kamerou se vystřídá řada známých osobností a diváci budou moct mít možnost během něj příspět na konto obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci. Každý, kdo přispěje pak získá možnost vyhrát jednu z hodnotných cen.

 • 14:00 - 16:00 Mikoláš Tuček - MLB18, Tetris Effect, BioShock
 • 16:00 - 18:00 Kazma Kazmitch - GTA V
 • 18:00 - 20:00 Agraelovo Let's play šílenství - Bloodborne
 • 20:00 - 22:00 Ektor + Strapo - RDR2 Online
 • 22:00 - 00:00 Yzomandias & Nik Tendo & Milion+ - AC: Odyssey
 • 00:00 - 02:00 Nikolaj "Mazi" Lazarev - PubG
 • 02:00 - 04:00 Arcade Bulls - God of War
 • 04:00 - 06:00 Filel - NHL19
 • 06:00 - 08:00 Rick Leah - Nier: Automata
 • 08:00 - 10:00 Laky.royal
 • 10:00 - 12:00 The Johny + MrRici - FIFA19
 • 12:00 - 14:00 Vláďa Videos + Renné Dang - UFC3

Ceny pro nejštědřejší donátory v hodnotě přes 100.000 kč

 1. Limitovaná edice konzole PlayStation 4 Pro 500M LE vyhrává nejštědřejší donátor na streamu skrze platební bránu PayPal
 2. Limitovaná edice konzole PlayStation 4 Pro 500M LE
 3. Na zakázku vyrobená replika Kratosovy sekery
 4. VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel
 5. VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel
 6. Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“
 7. Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“
 8. Media Kit Shadow of the Colossus
 9. Roční členství PS Plus
 10. Roční členství PS Plus
 11. Roční členství PS Plus
 12. Roční členství PS Plus
 13. Roční členství PS Plus
 14. Hra Marvel´s Spider-Man
 15. Hra Marvel´s Spider-Man
 16. Hra Marvel´s Spider-Man
 17. Hra Marvel´s Spider-Man
 18. Hra Marvel´s Spider-Man
 19. Hra Firewall: Zero Hour
 20. Hra Firewall: Zero Hour
 21. Hra Firewall: Zero Hour
 22. Hra Astro Bot: Rescue Mission
 23. Hra Astro Bot: Rescue Mission
 24. Hra Astro Bot: Rescue Mission
 25. Hra NHL 19
 26. Hra NHL 19
 27. Hra NHL 19
 28. PlayLink hra Chimparty
 29. PlayLink hra Chimparty
 30. PlayLink hra Chimparty
 31. Hra Tetris effect
 32. Hra Tetris effect
 33. Hra Tetris effect
 34. Hra Detroit: Become Human
 35. Hra Detroit: Become Human
 36. Hra Detroit: Become Human
 37. Hra Deracine VR
 38. Hra Deracine VR
 39. Hra Deracine VR
 40. Hra TrackLab VR
 41. Hra TrackLab VR
 42. Hra TrackLab VR
 43. Hra Salary Man Escape VR
 44. Hra Salary Man Escape VR
 45. Hra Salary Man Escape VR
 46. Balík PlayStation Merch
 47. Balík PlayStation Merch
 48. Balík PlayStation Merch
 49. Balík PlayStation Merch
 50. Balík PlayStation Merch

 

Na základě losování uskutečněného v pátek 14.12. Bude vybráno 49 výherců cen ze všech donátorů (PayPal, převod na bankovní účet) včetně výherce limitované edice PS4 Pro 500M. Vyhrát tuto hodnotnou konzoli tak můžete již za jeden Donate.

Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňujeme jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledáme pro děti podporovatele, patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazujeme do našich projektů děti, pro které je podpora potřebná. Projekty organizace jsme koncipovali tak, aby opravdu pomohly potřebným. Nechceme být závislí na grantech a naše projekty uzpůsobovat a měnit podle aktuálních grantových výzev. Financování činnosti organizace je proto založeno zejména na podpoře z řad fyzických a právnických osob.

https://www.dejmedetemsanci.cz/3/o-nas

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „ PlayStation charity stream “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.     Organizátor soutěže

1.1.   Zadavatelem soutěže je společnost:

SONY EUROPE LIMITED, se sídlem: KT130XW Weybridge, Surrey, c/o Legal Department, The Heights, Brooklands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 02422874, Právní forma: společnost s ručením omezeným existující dle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Obchodní firma je zapsána v evidenci Obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem zápisu č. 02422874 ze dne 14. září 1989

 

jednající prostřednictvím:

 

SONY EUROPE LIMITED - organizační složka, se sídlem: V Parku 2309/6, 148 00  Praha 4, IČ: 248 19 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74574 (dále jen „organizátor“).

 

2.     Termín a místo konání soutěže

2.1.   Soutěž se uskuteční v době od 11.12 od 14.00 hod. do 12.2. 14.00 (dále jen „doba konání soutěže“).

2.2.   Soutěž proběhne na území České a Slovenské republiky, a to prostřednictvím youtube kanálu PlayStation Česko (https://www.youtube.com/channel/UCvrWe7PFzoSIo043jteXEeQ) a stránky eventu: https://www.playstation.com/cs-cz/campaigns/dejme-detem-sanci-stream/

2.3.    (dále jen „soutěžní web“). Tato pravidla upravují pouze část soutěže probíhající na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Vyhodnocení soutěže jakožto i výhry v soutěži jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

3.     Účastník soutěže

3.1.   Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska, která splní dále stanovená pravidla soutěže až do okamžiku jejího vyhodnocení (a informování výherců). Soutěžící mladší 18 let, ne však mladší 16 let, se může soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce uděleného v souladu s ust. § 32 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící mladší 18 let je povinen kdykoliv v průběhu soutěže i po jejím skončení na výzvu zadavatele či organizátora uspokojivě prokázat existenci a trvání souhlasu zákonného zástupce ve smyslu předchozí věty a to i písemnou formou (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

3.2.   Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá, či je povinen vydanou výhru vrátit. Organizátor, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

3.3.   Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého, nemorálního, nesoutěžního či podvodného jednání a rovněž tak jednání v rozporu s fair play.

4.     Zapojení do soutěže

4.1.      Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže přispěje jakoukoliv částkou minimálně však 200 CZK na charitativní projekt Dejme dětem šanci skrze platební bránu PayPal nebo převodem na transparentní bankovní účet.

4.2.      Pravidla platby přes platební bránu PayPal upravuje sám poskytovatel PayPal. Při platbě jsou účtovány poplatky 10kč fix/platba + 3,4%.

4.3.      ORGANIZÁTOR SE ZAVAZUJE DOROVNAT ROZDÍLY PLYNOUCÍ ZE ZPOPLATNĚNÍ SLUŽBY PAYPAL.

4.4.      Při platbě bankovním převodem musí být zahrnuta poznámka od odesílatele ve formě: PS Charity stream – xxx.xxx@xxx.xx (emailová adresa účastníka pro identifikaci při případné výhře)

5.     Popis soutěže

5.1.   Principem soutěže je maximálně podpořit o.p.s. Dejme dětem šanci v jejich projektech. Účastník se stává soutěžícím ve chvíli kdy uskuteční platbu na transparentní bankovní účet přes bankovní převod či paltební bránu PayPal.

5.2.   Doba trvání soutěže: Stream začíná 11.12. 2018 ve 14.00 na Youtube kanále PlayStation Česko a končí 12.12. 2018 ve 14.00. Pouze v tomto období jsou registrovány a brány v potaz příspěvky.

5.3.   Každý soutěžící může přispět kolikrát bude chtít.

5.4.   První cenu, limitovanou konzoli PS4 Pro 500M LE vyhrává ten účastník soutěže, který v období streamu přispěje nejvyšší částkou. Částky, které jeden účastník poukáže ve prospěch o.p.s. Dejme dětem šanci se sčítají.

5.5.   Na konci akce tj. 12.12. ve 14.00 hodin bude vyhodnocen nejštědřejší donátor a výherce limitované konzole (jeden účastník, který poukáže nejvyšší částku ve prospěch o.p.s. Dejme dětem šanci)

6.     Vyhodnocení soutěže, výherci, výhry v soutěži

6.1.   K vyhodnocení soutěže o limitovanou konzoli PS4 Pro 500M LE dojde 12.12. ve 14.00 před ukončením akce na základě informací poskytnutých platební bránou PayPal.

6.2.   K vyhodnocení výherců ostatních cen dojde v pátek 14.12., výherci budou oznámeni na sociálních sítích playstation_cz (Instagram) a PlayStation Česko (facebook)

6.3.   Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

·            konzole PlayStation PS4 PRO 500M 2TB Limited edition

-                  Tuto hlavní výhru získá soutěžící, který daruje charitativnímu projektu PlayStation ve prospěch o. p. s. Dejme dětem šanci nejvyšší částku skrze platební bránu PayPal

-                  Vítěz bude vyhlášen 12.12. 2018 v 13.45 tj. na konci charitativního streamu

-                  Do soutěže je vložen 1 ks výhry

(výše i dále jen „hlavní výhra“)

·            Ostatní ceny

-                  Tyto ceny získají všichni soutěžící, kteří se aktivně zapojí do projektu PlayStation charity stream tj. podpoří o.p.s. Dejme dětam šanci alespoň 200 kč či více skrze platební bránu PayPal nebo převodem na transparentní bankovní ůčet o.p.s. Dejme dětem šanci

-                  Seznam cen (výše i dále jen „ostatní ceny“) naleznete níže:

1.    Limitovaná edice konzole PlayStation 4 Pro 500M LE

2.    Na zakázku vyrobená replika Kratosovy sekery

3.    VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel

4.    VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel

5.    Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“

6.    Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“

7.    Media Kit Shadow of the Colossus

8.    Roční členství PS Plus

9.    Roční členství PS Plus

10. Roční členství PS Plus

11. Roční členství PS Plus

12. Roční členství PS Plus

13. Hra Marvel´s Spider-Man

14. Hra Marvel´s Spider-Man

15. Hra Marvel´s Spider-Man

16. Hra Marvel´s Spider-Man

17. Hra Marvel´s Spider-Man

18. Hra Firewall: Zero Hour

19. Hra Firewall: Zero Hour

20. Hra Firewall: Zero Hour

21. Hra Astro Bot: Rescue Mission

22. Hra Astro Bot: Rescue Mission

23. Hra Astro Bot: Rescue Mission

24. Hra NHL 19

25. Hra NHL 19

26. Hra NHL 19

27. PlayLink hra Chimparty

28. PlayLink hra Chimparty

29. PlayLink hra Chimparty

30. Hra Tetris effect

31. Hra Tetris effect

32. Hra Tetris effect

33. Hra Detroit: Become Human

34. Hra Detroit: Become Human

35. Hra Detroit: Become Human

36. Hra Deracine VR

37. Hra Deracine VR

38. Hra Deracine VR

39. Hra TrackLab VR

40. Hra TrackLab VR

41. Hra TrackLab VR

42. Hra Salary Man Escape VR

43. Hra Salary Man Escape VR

44. Hra Salary Man Escape VR

45. Balík PlayStation Merch

46. Balík PlayStation Merch

47. Balík PlayStation Merch

48. Balík PlayStation Merch

49. Balík PlayStation Merch

50.  Doplňující a společná ustanovení

50.1.Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži, o změnách či doplnění pravidel, jakožto i o všech otázkách týkajících se této soutěže.

50.2.Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor i zadavatel je oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

50.3.Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

50.4.Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě internet). Zadavatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o účasti, registraci, výhře apod.

50.5.Tato pravidla jsou zveřejněna na https://www.playstation.com/cs-cz/campaigns/dejme-detem-sanci-stream/ . V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě číslovaného dodatku a zveřejněno na webových stránkách https://www.playstation.com/cs-cz/campaigns/dejme-detem-sanci-stream/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

50.6.Organizátor ani zadavatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či s v souvislosti s užíváním výher.

50.7.Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány (dále jen „údaje“) zadavatelem jakožto správcem (dále jen „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým organizátor soutěže, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher – poté budou údaje soutěžících zlikvidovány. Společnost je oprávněna nad rámec uvedeného zpracovávat některé osobní údaje v omezeném nezbytném rozsahu v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, a to pouze po dobu takovým právním předpisem stanovenou. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

50.8.Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

50.9.Organizátor, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

50.10.        Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook, Instagram nebo Youtube. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace organizátorovi a zadavateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook, Instagram nebo Youtube.

50.11.        Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, Instagram nebo Youtube, resp. že společnost Facebook, Instagram nebo Youtube je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena

50.12.        V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech s textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

50.13        Každému dárci poskytneme na vyžádání Potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu. Pro vydání Potvrzení o přijetí daru je nutné uvést osobní údaje dárce vč. rodného čísla pro účely FÚ. Kontakt: Monika Lacinová, ekonomka, T: 730 541 296, E: monika.l@dejmedetemsanci.cz

V Praze, dne 10.12. 2018

 

 • Každému dárci poskytneme na vyžádání Potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu. Pro vydání Potvrzení o přijetí daru je nutné uvést osobní údaje dárce vč. rodného čísla pro účely FÚ. Kontakt: Monika Lacinová, ekonomka, T: 730 541 296, E: monika.l@dejmedetemsanci.cz
1. Limitovaná edice konzole PlayStation 4 Pro 500M LE vyhrává nejštědřejší donátor na streamu skrze platební bránu PayPal - lukas.kri......
2. Limitovaná edice konzole PlayStation 4 Pro 500M LE - kotasma......
3. Na zakázku vyrobená replika Kratosovy sekery - skolds......
4. VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel - millenair......
5. VIP media kit Marvel´s Spiderman včetně limitovaného kusu komiksového časopisu Marvel - ld.luc......
6. Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“ - danielzl......
7. Media Kit Uncharted „The Lost Legacy“ - natan.......
8. Media Kit Shadow of the Colossus - mr.sad......
9. Roční členství PS Plus - filip.b.......
10. Roční členství PS Plus - mirekba.......
11. Roční členství PS Plus - vojtech.p........
12. Roční členství PS Plus - michal.m.......
13. Roční členství PS Plus - cittadom........
14. Hra Marvel´s Spider-Man - hynek.k........
15. Hra Marvel´s Spider-Man - samfish.......
16. Hra Marvel´s Spider-Man - jan.oce......
17. Hra Marvel´s Spider-Man - pavel.k......
18. Hra Marvel´s Spider-Man - klark........
19. Hra Firewall: Zero Hour - Erektu.......
20. Hra Firewall: Zero Hour - jiri.bal.......
21. Hra Firewall: Zero Hour - honza111.......
22. Hra Astro Bot: Rescue Mission - jarosla.......
23. Hra Astro Bot: Rescue Mission - sedlak.o.......
24. Hra Astro Bot: Rescue Mission - kaja.helle.......
25. Hra NHL 19 - lalinskype.......
26. Hra NHL 19 - hawkcz......
27. Hra NHL 19 - jarek.ha.......
28. PlayLink hra Chimparty - gumo........
29. PlayLink hra Chimparty - lukas.brez.......
30. PlayLink hra Chimparty - firebla........
31. Hra Tetris effect - Kohle.........
32. Hra Tetris effect - rodrig2........
33. Hra Tetris effect - Chlubn........
34. Hra Detroit: Become Human - echo........
35. Hra Detroit: Become Human - dand........
36. Hra Detroit: Become Human - flame........
37. Hra Deracine VR - mareks.........
38. Hra Deracine VR - vejdele........
39. Hra Deracine VR - mlejnek........
40. Hra TrackLab VR - janzalu........
41. Hra TrackLab VR - lord.br........
42. Hra TrackLab VR - belama........
43. Hra Salary Man Escape VR - jirik.ko........
44. Hra Salary Man Escape VR - Top.mb.......
45. Hra Salary Man Escape VR - plaub.........
46. Balík PlayStation Merch - bednarm.........
47. Balík PlayStation Merch - joshen.........
48. Balík PlayStation Merch - pavelb.......
49. Balík PlayStation Merch - svatos.........
50. Balík PlayStation Merch - domini........
 
Všichni výherci byli kontaktováni prostřednictvím jejich emailů, které uvedli u svých plateb.