PlayStation.com

Правна информация

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Декларация съгласно Закона за съвременното робство на Обединеното кралство

Всички служители на Sony трябва да отговарят на стандартите за етично и отговорно поведение, определени в Кодекса за поведение на Sony Group (Кодекса). Кодексът включва зачитането на правата на човека като основен принцип и забранява робството и трафика на хора, включително принудителния и детския труд. Sony ежегодно публикува за цялата група декларация относно предприетите стъпки за предотвратяване на робството и трафика на хора в бизнеса или веригите си за доставки. Тази декларация изпълнява също изискванията на Закона за съвременното робство от 2015 г. на Обединеното кралство. Ако искаш да научиш повече за прилаганите от Sony мерки за борба с робството и трафика на хора, моля, прочети декларацията.