playstation.com

Правна информация

Заявка за анулиране на услуга

Право на оттегляне

Имаш право да се оттеглиш от посочената по-долу услуга в рамките на 14 дни, без да посочваш причина. Периодът на оттегляне ще изтече след 14 дни, считано от деня на прекратяване на договора. За да упражниш правото на оттегляне, трябва да ни уведомиш* за решението си да прекратиш договора чрез недвусмислено изявление (напр. писмо по пощата, изявление по телефон, факс или е-мейл). Добре е да използваш прикачения бланков формуляр за оттегляне, но не е задължително.

support@bg.playstation.com

05 691 6924

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

Обединеното кралство

 

До Sony Interactive Entertainment,

С настоящото Ви уведомявам, че анулирам договора си за предоставяне на следната услуга:

Име на услугата:

Дата на поръчката:

Онлайн ID:

ID за вход в профила:

Адрес:

Име:

Дата на раждане:

Подпис (приложимо за хартиен носител):

 

Дата:

 

Последици от оттеглянето

Ако се оттеглиш от този договор, ще ти възстановим всички направени от теб плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ти на друг вид доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, която предлагаме) без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ти да се оттеглиш от този договор. Ще извършим това възстановяване, като използваме същите начини на плащане, каквито си използвал за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго. При всички случи няма да ти се начислят никакви такси в резултат на такова възстановяване.