PlayStation.com

Legal

 
 

 

1.      Тази оферта е достъпна само за Sony Entertainment Network (SEN) профилите, изброени в е-мейла към нея. Тя не може да се прехвърля и няма да се осребрява при препращане/споделяне. Всеки отговарящ на условията SEN профил има право да се възползва от една оферта.

 

2.      Този ваучер код трябва да се осребри преди 01.59 EET / 26/12/2017. След това няма да е валиден.

 

3.      Организаторът не носи отговорност, ако не успееш да създадеш или да влезеш в SEN профил в резултат на хардуерен, софтуерен или друг проблем с мрежата ти или мрежата на трета страна. 

 

4.        Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако счете за необходимо или в случай на непредвидени обстоятелства.

 

5.        В случай на спор решението на Организатора е окончателно и няма да бъде водена кореспонденция или разговор.

 

6.        Организаторът си запазва правото по своя разумна преценка да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на офертата.

 

7.        „Организаторът“ е Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон W1F 7LP, Обединено кралство.

 

8.        Съгласно приложимото законодателство настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всеки Участник и Организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.