PlayStation.com

Правна информация

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PlayStation®Plus – Промоция за Spotify Premium – Общи условия – Отстъпка за Spotify Premium за членове на PlayStation Plus

 

„Приложим магазин“

Онлайн магазинът на системата PlayStattion®4, известен като PlayStation®Store.

„Начална дата“

10 април 2018 г., 10:00 ч. (GMT)

„Крайна дата“

31 март 2019 г., 10:00 ч. (GMT)

„Участващи държави“

Австралия, Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южна Африка.

„Spotify Premium“

Абонаментният продукт на пълна цена, известен като „Spotify Premium“, купен от Приложимия магазин.

 

Тази оферта е достъпна за притежатели на профил в Sony Entertainment Network („SEN“) (по-рано известна като PlayStation®Network („PSN“)), които са жители на една от Участващите държави, навършили са 18 години и са членове на PlayStation®Plus („PS Plus“) към момента на покупката на Spotify Premium от PlayStation Store („Отговарящи на условията лица“).

С тази оферта членовете на PS Plus получават отстъпка от 10% върху периодичните месечни такси, приложими за членство в Spotify Premium, купено от Приложимия магазин преди Крайната дата („Офертата“). Отговарящите на условията лица ще се ползват с отстъпката, докато членствата в PS Plus и Spotify Premium, купени преди Крайната дата, продължават да са активни. Ако Отговарящо на условията лице анулира членството си в PS Plus, членството му в Spotify Premium ще продължи да е активно и всички бъдещи периодични месечни такси за Spotify Premium ще са по текущата пълна цена за услугата, посочена в PS Store.

Тази Оферта започва на Началната дата и приключва на Крайната дата.  Периодът от Началната дата до и включително Крайната дата се нарича „Промоционален период“.

Отговарящите на условията лица могат да купят Spotify Premium от Приложимия магазин през Промоционалния период.

Всяко Отговарящо на условията лице може да се възползва от Офертата само веднъж.

Офертата е валидна само при покупка на Spotify Premium от Приложимия магазин.

Офертата е валидна само в Участващите държави.

Офертата не може да се използва във връзка с други отстъпки или промоционални оферти за Spotify Premium.

За регистрация в PSN е задължително да се приемат Общите условия и Правилата за поверителност на PSN.

PS Plus и Spotify Premium са достъпни само за притежатели на профил в SEN с достъп до PlayStation®Store и високоскоростен интернет.  PSN, PS Store, PS Plus и Spotify Premium са предмет на Общите условия и определени ограничения по държави и език. За да се възползват от Офертата, потребителите трябва да са поне на 18 години. Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат оттеглени с основателно предизвестие – eu.playstation.com/gameservers. За покупка на PlayStation®Music и PS Plus се изисква кредитна карта.    В сила са всички условия: Общите условия на PSN са достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms. Използването на Spotify Premium е предмет и на общите условия, посочени на адрес www.spotify.com/legal/end-user-agreement/.

Членствата в PS Plus и Spotify Premium, купени от PS Store, ще продължат да са активни, докато не бъдат анулирани. Периодичните такси за всяко от тях ще бъдат удържани автоматично от портфейла на потребителя, ако в него има достатъчно средства, или от валиден начин на плащане, регистриран в профила му. Потребителите могат да анулират членството си в PS Plus и/или Spotify Premium по всяко време. В този случай членството изтича на следващата дата за плащане. В бъдеще потребителите няма да плащат такси за него, но по-рано платените суми няма да бъдат възстановени.

За членство в PS Plus с план за таксуване на 12 месеца: Периодична абонаментна такса: 119 Лв., докато не изпратим имейл с нова цена до имейл адреса, регистриран в профила. Честота на таксуване: на всеки дванадесет месеца. Продължителност на членството: текущо до анулиране.

За членство в PS Plus с план за таксуване на 3 месеца: Периодична абонаментна такса: 50 Лв., докато не изпратим имейл с нова цена до имейл адреса, регистриран в профила. Честота на таксуване: на всеки три месеца. Продължителност на членството: текущо до анулиране.

За членство в PS Plus с план за таксуване на 1 месец: Периодична абонаментна такса: 16 Лв., докато не изпратим имейл с нова цена до имейл адреса, регистриран в профила. Честота на таксуване: всеки месец. Продължителност на членството: текущо до анулиране.

За членство в Spotify Premium с план за таксуване на 1 месец: Пълна абонаментна такса: 9,99 Лв., докато не изпратим имейл с нова цена до имейл адреса, регистриран в профила. Честота на таксуване: всеки месец. Продължителност на членството: текущо до анулиране.

Инструкции за анулиране на абонамент са достъпни на адрес https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Когато потребител купи абонамент, включваме функцията за автоматично добавяне на средства в настройките за профила му. Ако в портфейла няма достатъчно средства за плащане на абонамента, ще таксуваме със съответното салдо начина на плащане, регистриран в профила му (ако има такъв), освен ако не изключи функцията за автоматично добавяне на средства. Функцията за автоматично добавяне на средства може да бъде изключена от [Account Settings] (Настройки на профила) > [Wallet] (Портфейл) > [Wallet Settings] (Настройки на портфейла).

Изисква се връзка с интернет. Всички такси за достъп до интернет се плащат от Отговарящите на условията лица.

Организаторът си запазва правото по свое основателно усмотрение да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на Офертата.

Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази Оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

В случай на спор решението на Организатора е окончателно и не подлежи на последващо обсъждане.

Ако има основание да счита, че тези Общи условия са нарушени или е предоставена неточна, неразбираема, измамническа или по друг начин невалидна или неподходяща информация, Организаторът може по свое усмотрение да откаже достъп до Офертата.

„Организаторът“ е: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Обединено кралство.

Съгласно приложимото законодателство настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всеки Участник и Организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.