playstation.com

Правна информация

Отстъпка онлайн – Общи условия за отстъпка в размер на 25% от SIEE – в няколко държави

„Допълнителни условия“

(i) са избрали да получават маркетингови съобщения по ел. поща от организатора; и

(ii) на адреса, свързан с PSN ID, са получили ел. поща от организатора, който съдържа кода за отстъпка.

„Приложим начин на плащане“

Всеки наличен начин на плащане.

„Приложими продукти“

12-месечно членство в PlayStation®Plus и 3-месечно членство в PlayStation®Plus

„Приложими магазини“

Само в магазина за системи PlayStation®4 и в PlayStation® Store. (Без други PlayStation® магазини и продажби в игри.)

„Крайна дата“

2021-01-11.

„Участващи държави“

Австралия, Австрия, Бахрейн, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипър, Кувейт, Ливан, Люксембург, Малта, Нова Зеландия, Норвегия, ОАЕ, Обединено кралство, Оман, Полша, Португалия, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватия, Чешка република, Швейцария, Швеция или Южна Африка

„Начална дата“

2021-01-05.

„Код за отстъпка“

Код за отстъпка в размер на 25% от покупка на приложими продукти в приложим магазин.

„Дата на валидност на кода за отстъпка“

2021-01-11.

 

1. Тази оферта за отстъпка онлайн („Оферта“) е достъпна за жители на участващите държави. Те трябва да имат акаунт за PlayStation™Network („PSN“) и да отговарят на допълнителните условия („Отговарящи на условията лица“). 

2. Тази оферта започва на началната дата и приключва на крайната дата.  Периодът от началната дата до и включително крайната дата се нарича „Промоционален период“.

3. За да се възползват от офертата, по време на промоционалния период лицата, отговарящи на условията, трябва да:

а. влязат в акаунта си и да добавят приложими продукти към кошницата за пазаруване в приложим магазин; и

б. осребрят кода си за отстъпка при плащане и да направят поръчка чрез приложим начин на плащане.

4. За регистрация в PSN е задължително да се приемат Общите условия и правилата за поверителност на PSN.

5. Кодовете за отстъпка изтичат на датата на валидност на кода за отстъпка.

6. За кодовете за отстъпка са приложими Общите условия за ползване: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

7. В един акаунт за SEN може да се осребри само един код за отстъпка.  В една транзакция може да се използва само един код за отстъпка. Кодовете за отстъпка не могат да се използват в друга промоция. Кодовете за отстъпка не може да се препродават.  Не се предлагат други парични алтернативи.  Кодовете за отстъпка не могат да се заменят, ако бъдат изгубени, повредени или откраднати.

8. Ако върнеш продукт/услуга, закупен чрез код за отстъпка, възстановяването ще бъде равно на сумата, която е платена за продукта/услугата, при спазване на приложимите правила за възстановяване на суми.

9. Изисква се връзка с интернет. Всички такси за достъп до интернет се плащат от отговарящите на условията лица.

10. Организаторът си запазва правото по свое основателно усмотрение да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на офертата.

11. Организаторът не носи отговорност, ако отговарящо на условията лице не успее да създаде или влезе в акаунта си за SEN или да се възползва от кода за отстъпка в резултат на хардуерен, софтуерен или друг проблем с мрежата му или мрежата на трета страна.

12. Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

13. В случай на спор решението на организатора е окончателно и не подлежи на последващо обсъждане.

14. „Организаторът“ е: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон W1F 7LP, Обединено кралство.

15. Съгласно приложимото законодателство настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всеки участник и организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.