PlayStation.com

Правна информация

 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

BLACK FRIDAY 2019 – НОЕМВРИ – 2019 г.

 

 

„Условия“

Всички от посочените по-долу:

 

Потребителите трябва да са навършили 7 години. За потребители под 18 години се изисква родителско съгласие.

Потребителите трябва да са жители на една от участващите държави.

 

„Приложими продукти“

12-месечно членство в PlayStation®Plus с 25% отстъпка от редовната цена.

Членството продължава за неопределен период от време до анулирането му. Ще те таксуваме всеки 12 месеца по текущата към момента пълна цена в PlayStation® Store.

„Приложим магазин“

Магазинът за системи PlayStation®4 и онлайн магазинът, наречен PlayStation® Store, с изключение на всички други начини на покупка, други магазини за PlayStation® и покупки в игра.

„Начална дата“

22/11/2019 г. – 10:00 ч. (GMT)

„Крайна дата“

02/12/2019 г. – 10:00 ч. (GMT)

„Участващи държави“

Австралия, Австрия, Бахрейн, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипър, Кувейт, Ливан, Люксембург, Малта, Нова Зеландия, Норвегия, ОАЕ, Обединено кралство, Оман, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Южна Африка

„Стъпки“

През периода на промоцията Отговарящите на условията лица трябва да:
а.  влязат в профила си за PSN; и
б.  купят Приложимия продукт в Приложимия магазин.

„Организатор“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Обединено кралство.

 

 

1.

Офертата („Оферта“) е достъпна за потребители, които имат акаунт за PlayStation™Network („PSN“) и отговарят на Условията („Отговарящи на условията лица“).

 

 

2.

Тази Оферта започва на Началната дата и приключва на Крайната дата.   Периодът от Началната дата до и включително Крайната дата се нарича „Период на промоцията“. 

 

 

3.

За да се възползват от тази оферта, Отговарящите на условията лица трябва да изпълнят Стъпките.  Тази Оферта е приложима само за покупка на Приложими продукти в Приложими магазини през Промоционалния период. Всички останали членства в PlayStation®Plus са изключени. Отговарящите на условията лица, които купуват членство в PlayStation®Plus (а не Приложим продукт), не отговарят на условията за Офертата. Отговарящите на условията лица, които купуват членство в PlayStation®Plus чрез допълнителна продажба на PS4 конзола, не отговарят на условията за Офертата. Изключение от офертата правят PlayStation®Plus членства, които се подновяват автоматично през Периода на промоцията. 

 

 

4.

Офертата е налице само чрез Приложимите магазини.

 

 

5.

За регистрация в PSN е задължително да се приемат Общите условия и Декларацията за поверителност на PSN.

 

 

6.

Връщането на Приложим продукт се извършва в съответствие с Правилата за анулиране на PlayStation Store.

 

 

7.

Абонаментът за PlayStation®Plus е достъпен само за потребители, които имат акаунт за PSN с достъп до PlayStation®Store и високоскоростен интернет.  PSN, PS Store и PS Plus са предмет на Общите условия и определени ограничения по държави и език. Съдържанието и услугите на PS Plus се различават според възрастта на абоната. Потребителите трябва да са навършили 7 години. За потребители под 18 години се изисква родителско съгласие. Изключение правят потребителите в Германия, които трябва да са най-малко на 18 години. Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат оттеглени с основателно предизвестие – www.playstation.com/gameservers.  Абонирането за PlayStation®Plus изисква данни за одобрен начин на плащане.  В сила са всички условия. Общите условия на PSN са достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

 

 

За 12-месечно членство:

 

Членството в PlayStation®Plus ще продължи да е активно, докато не бъде анулирано. Периодичните такси за него по текущата към момента цена ще бъдат удържани автоматично на всеки 12 месеца от портфейла на потребителя, ако в него има достатъчно средства, или от валиден начин на плащане, регистриран в акаунта му.

 

 

 

- Периодичната такса за членство в PlayStation®Plus е 119 лв., докато не получиш съобщение с друга цена на имейл адреса, регистриран към акаунта ти.

 

- Честота на таксуване за PlayStation®Plus: на всеки 12 месеца.

 

- Продължителност на членството в PlayStation®Plus: активно до анулиране.

 

 

 

Потребителите могат да анулират членството си в PlayStation®Plus по всяко време. То ще бъде прекратено на следващата дата за плащане. В бъдеще потребителите няма да плащат такси за членството, но по-рано платените суми няма да бъдат възстановени.

 

 

 

Инструкции за анулиране на членството са достъпни на адрес https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

 

 

Когато потребител купи членство, включваме функцията за автоматично плащане в настройките за акаунта му. Ако в портфейла на потребителя няма достатъчно средства за плащане на членството, ще таксуваме със съответната сума начина на плащане, регистриран в акаунта му (ако има такъв), освен ако не изключи функцията за автоматично плащане. За да изключиш функцията за автоматично плащане, отвори [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings] (Настройки на профила > Портфейл > Настройки за портфейла).

 

 

8.

За Отговарящите на условията лица, които имат едномесечно или тримесечно членство в PlayStation®Plus и искат да се възползват от Офертата, новото им 12-месечно членство в PlayStation Plus ще започне от датата, на която в противен случай би било дължимо следващото им месечно или тримесечно плащане. От този момент нататък те ще бъдат таксувани периодично всяка година, докато не анулират членството си (вместо както досега на всеки един или три месеца). 

 

 

9.

Изисква се връзка с интернет. Всички такси за достъп до интернет се плащат от Отговарящите на условията лица.

 

 

10.

Ако има основание да смята, че тези Общи условия са нарушени или е предоставена неточна, неразбираема, измамническа или по друг начин невалидна или неуместна информация, Организаторът може по собствена преценка да откаже достъп до Офертата и Съдържанието.

 

 

11.

Организаторът си запазва правото по своя разумна преценка да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на Офертата.

 

 

12.

Организаторът не носи отговорност, ако Отговарящо на условията лице не успее да създаде или влезе в акаунта си за PlayStation™Network или да изпълни Стъпките в резултат на какъвто и да било проблем с мрежата, хардуер или софтуер на това Отговарящо на условията лице или на трета страна.

 

 

13.

Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази Оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

 

 

14.

В случай на спор решението на Организатора е окончателно и няма да бъде водена кореспонденция или разговор.

 

 

15.

Доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всяко Отговарящо на условията лице и Организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.