Спонсорство и стимули

Указания за специалисти по социални медии

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Кой трябва да прочете тези указания?

Трябва да прочетеш тези указания, ако си специалист по социални медии и си получил продукт, спонсорство, безплатни билети за събитие, пътни разноски, друг стимул/награда или имаш отношения с SIEE („PlayStation“).

Защо тези указания са важни?

Чрез тези указания можеш да се увериш, че ти и SIEE спазвате определени закони и регулаторни насоки при създаването на активи за социални медии, свързани с продукти и услуги на SIEE. В SIEE сме твърдо убедени, че потребителите трябва да бъдат информирани, когато специалист по социални медии има отношения с SIEE, дори и да пише за личния си опит с продукт или услуга на SIEE.

Съществува регулаторно задължение, съгласно което всички специалисти по социални медии, получили плащания, продукти, безплатни билети за събития или такива на по-ниска цена, пътни разноски или други стимули, трябва да разкрият тази информация в съдържанието си в социалните медии. SIEE изисква от всички специалисти по социални медии, които работят с SIEE, да спазват напълно всички приложими разпоредби.

Примери за приложимостта на тези указания

Тези указания са приложими за всяка ситуация, в която публикуваш съдържание в социални медии, което описва, препоръчва, популяризира или посочва продукт, услуга или събитие на SIEE, и имаш отношения или си получил нещо от SIEE, което не е достъпно за обществеността.

Ако имаш въпроси, обърни се към своя представител на SIEE.

Указания за специалисти по социални медии

Осигури прозрачност: SIEE изисква прозрачност относно самоличността и взаимоотношенията ти с SIEE. Поемаме ангажимент да гарантираме, че спонсорираните от нас специалисти по социални медии (включително блогове, видеоблогове, микроблогове, форуми и всички други социални медии) разкриват по ясен и очевиден начин отношенията си с SIEE, включително стимули и спонсорство.

Начинът, по който трябва да направиш това разкриване, се определя от естеството на отношенията ти с SIEE във връзка със създаването на всяко отделно съдържание. Определено съдържание трябва да бъде означено предварително. При други обстоятелства може да са достатъчни различни начини за разкриване на отношенията.

Реклами: Ако съдържанието е изцяло или частично контролирано от SIE (а не от теб) и е създадено срещу заплащане (включително пари или безплатни артикули, услуги, екскурзии, билети и т.н.), то представлява реклама и трябва да бъде означено с надпис „Реклама“. 

 

Когато съдържанието е в обичайния ти стил, но SIE има частичен или пълен редакционен контрол и си получил пари или друго възнаграждение, съдържанието трябва да е обозначено като „Рекламна статия“.

В горните сценарии не е достатъчно просто да обозначиш съдържанието с надпис „Подкрепено от/Финансирано от/Благодарение на PlayStation“ или подобен.

Спонсорство: Ако SIE ти плаща да създаваш съдържание, но няма никакъв контрол над него, трябва да го обозначиш с надпис „Спонсорирано“.

Обозначението трябва да се вижда на всички устройства (включително мобилни) преди отварянето/възпроизвеждането/ангажирането със съдържанието. Заглавието е най-доброто място, тъй като така се показва в миниизображението.

Facebook: В повечето случаи обозначението трябва да е поставено в началото на публикацията.

Instagram: Обозначението трябва да е включено в самото изображение, така че потребителите да са наясно с естеството на съдържанието, преди да се ангажират с публикацията, като кликнат върху изображението.

YouTube: Обозначението трябва да е поставено в началото на заглавието.

Twitter: Тъй като мястото е ограничено, „Реклама“ или подобен надпис би бил най-ясният начин за обозначаване. 

Pinterest: Постави надпис „Реклама“ в началото на описанието.

Забележка: Ако не поставиш обозначението на правилното място, може да се приеме, че съдържанието не включва обозначение и следователно нарушава правилата.

Безплатни артикули:  Когато SIE ти изпраща артикули безплатно и няма контрол върху съдържанието (например дали ще ги оцениш положително, отрицателно, или няма да ги оцениш), нито го редактира/одобрява, може да е приемливо само да посочиш ясно, че съответният артикул е предоставен безплатно от SIE. Ако SIE има редакционен контрол, съдържанието представлява реклама и трябва да бъде обозначено като такова.

Продуктово позициониране: Ако си получил плащане от SIE, за да използваш продукт в дадено съдържание, например конкретна периферия в подробен преглед на игра, и SIE няма редакционен контрол върху него, също трябва да посочиш ясно, че периферията е представена в резултат на споразумение с SIE. Можеш например да кажеш това на глас или да покажеш ясен надпис на екрана („Продуктово позициониране“ или „Реклама“), докато обсъждаш периферията.

Бъди конкретен: Не прави общи твърдения за продуктите, услугите или събитията на SIEE, а говори конкретно за своите впечатления.

Бъди точен:  Ако споменаваш обективни факти (например статистика за показателите на конзола, резолюция или брой нива/режими на игра или съвместимост на периферни устройства), увери се, че информацията е точна, като направиш справка с източник на SIE, и запази тази информация.   Трябва да можеш да докажеш всички обективни факти, които включваш в съдържанието си.

Бъди себе си: Насърчаваме те да пишеш от първо лице и да се придържаш към своята сфера на компетентност във връзка с SIEE.

Бъди съвестен: Не забравяй, че носиш отговорност за това, което пишеш. Неспазването на тези указания може да изложи на риск твоето спонсорство или стимул от SIEE. Освен това трябва винаги да спазваш общите условия на всички сайтове на трети страни, в които участваш.

Други ресурси

Връзките по-долу са предназначени за Обединеното кралство. Те ще са полезни като отправна точка и на други пазари. Трябва обаче да имаш предвид, че точните изисквания варират, и да се запознаеш с всички местни изисквания. Регулаторните органи на твоя пазар може да публикуват подобни ресурси. При необходимост можеш да се обърнеш за помощ към своя адвокат във връзка с маркетингови въпроси.

Ако имаш въпроси относно указанията на SIEE във връзка със социални медии, моля, свържи се с лицето си за връзка от SIEE.