playstation.com

Правна информация

Гаранция за ремонтиран или заменен продукт

Терминът „Продукт“ означава ремонтираната или заменена PlayStation® система, върната до Вас от Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE) с адрес 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Обединено кралство.

Моля, имайте предвид, че системният софтуер, инсталиран първоначално на Продукта или предоставен впоследствие чрез актуализации или надстройки, не се продава, а се отдава с лиценз за употреба от Ваша страна и трябва да се използва само като част от Продукта. Условията на лиценза за системния софтуер са посочени на адрес http://www.eu.playstation.com/legal.

SIEE предоставя тази Гаранция на Вас. Тя е лично за Вас и не може да се използва от други лица. Тази Гаранция е в допълнение към законовите Ви права на потребител (съгласно приложимото законодателство) и не засяга тези права по никакъв начин.

Нашата гаранция към Вас: SIEE гарантира, че този Продукт няма дефекти в материалите и изработката, които водят до повреда на Продукта при нормална употреба в съответствие с посочените по-долу условия. SIEE гарантира също, че за период от 3 (три) месеца или за оставащото време от първоначалната производствена гаранция на SIEE („Гаранционния период“), в зависимост кой от двата периода е по-дълъг, ще ремонтира или по свое усмотрение ще замени този Продукт безплатно, когато той е повреден поради дефектни материали или изработка. Замяната ще бъде с нова или по усмотрение на SIEE с ремонтирана конзола. Всяка замяна или ремонт са с гаранция от 3 (три) месеца или за оставащото време от първоначалната производствена гаранция на SIEE („Гаранционния период“), в зависимост кой от двата периода е по-дълъг. Тази Гаранция не обхваща Вашите данни, софтуер или игри за PlayStation® периферни устройства на PlayStation®, аксесоари на PlayStation®, или други периферни устройства или аксесоари.

ВАЖНО

1. Ако се налага да заявите ремонт или замяна съгласно тази Гаранция, моля, използвайте местната линия за обслужване на клиенти или https://www.playstation.com/support/contact-us/, за да получите инструкции за връщане.

2. Когато SIEE връща този Продукт в държава от Европейското икономическо пространство или в Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Ватикана, Гибралтар, Гренландия, Монако, Нормандските острови, остров Ман, Република Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора или Швейцария, тази Гаранция е валидна, при условие че:

3. SIEE си запазва правото да отхвърля жалба по тази Гаранция, ако:

а. гаранционният стикер и серийният номер на Продукта са повредени, променени, заличени или премахнати; и

б. има доказателства за направен опит (независимо дали успешен, или не) за отваряне или отстраняване на корпуса на Продукта.

4. Съгласно тази Гаранция SIEE може да избере да ремонтира или да замени Продукта. Всички заменени Продукти стават собственост на SIEE.

5. Ремонтът или замяната може да включват инсталиране на най-новите актуализации за софтуера или фърмуера на Продукта.

6. Продукти с подвижен твърд диск (HDD)

а. При гаранционно обслужване съгласно тази Гаранция продуктите с подвижен HDD трябва да се върнат заедно с оригиналния HDD.

б. Ремонтът или замяната на Продукта ще включват преформатиране на HDD.

в. Вие разбирате и приемате, че преформатирането на HDD ще доведе до загуба на запазените на него данни, файлове и софтуер. За да избегнете загуба на софтуер, данни или файлове, които бихте искали да запазите, преди да изпратите Продукта с HDD за гаранционно обслужване, трябва, когато е възможно, да архивирате тези файлове и да ги извадите от HDD. Излизането от PlayStation™Network на Вашата PlayStation® конзола ще Ви помогне да предпазите информацията, която считате за поверителна.

7. Продукти със статично дисково устройство (SSD)

а. Ремонтът или замяната на Продукта ще включват преформатиране на SDD.

б. Вие разбирате и се съгласявате, че преформатирането на HDD ще доведе до загуба на запазените на него данни, файлове и софтуер. За да избегнете загуба на софтуер, данни или файлове, които бихте искали да запазите, преди да изпратите Продукта с SSD за гаранционно обслужване, трябва, когато е възможно, да архивирате тези файлове и да ги извадите от SSD. Излизането от PlayStation™Network на конзолата PlayStation® ще Ви помогне да предпазите информацията, която считате за поверителна.

8. За да избегнете повреда, загуба или изтриване на други подвижни носители за съхранение на данни, периферни устройства, аксесоари или неоригинални компоненти, трябва да ги премахнете, преди да изпратите Продукта за гаранционно обслужване.

9. Тази Гаранция не покрива запазени данни, файлове или софтуер. SIEE не носи отговорност пред Вас за загуба или повреда на Вашите данни, файлове или софтуер във връзка с упражняването на тази Гаранция.

10. Трябва редовно да създавате резервно копие на HDD, за да предотвратите загуба или промяна на данни, файлове или софтуер, макар че за някои видове съдържание не може да се създава резервно копие и трябва да се инсталира отново от потребителя.

11. Не можете да заявявате ремонт или замяна съгласно тази Гаранция, когато Продуктът е повреден в резултат на:

а. търговска употреба, злополука, небрежност, злоупотреба или неправилна употреба (включително, но не само, когато този Продукт не се използва по обичайното му предназначение и/или в съответствие с инструкциите за правилна употреба и поддръжка или когато се инсталира или използва по начин, който не е в съответствие с приложимите местни стандартни за безопасност или технически стандарти);

б. използване в комбинация с неоторизирани периферни устройства или компоненти (включително, но не само, устройства за подобряване на гейминга, HDD, адаптери и устройства за захранване);

в. всяка преработка, приспособяване или изменение на Продукта, извършени по начин, който не е в съответствие с инструкциите за правилна употреба и поддръжка на Продукта;

г. поддръжка, ремонт или опит за поддръжка или ремонт, извършени в сервиз, който не е оторизиран от SIEE;

д. използване на неоторизиран софтуер, заразяване с вирус, пожар, наводнение или други природни бедствия; или

е. използване или третиране на Продукта по начин, който не е в съответствие с обичайната лична или домашна употреба, или използване извън спецификациите на Продукта.

12. Не можете да заявявате ремонт или замяна съгласно тази Гаранция, когато е налице съществено нарушение на лиценза за системния софтуер (вижте http://www.eu.playstation.com/legal).

13. SIEE си запазва правото да откаже ремонт и/или замяна на Продукта съгласно тази Гаранция, ако SIEE не може да потвърди гаранционния Ви статус и ако Вие не можете да предоставите приемливо доказателство за покупката на оригиналната ти PlayStation система.

14. До степента, разрешена от приложимото законодателство, тази Гаранция ще бъде единственото Ви и изключително средство за защита във връзка с дефекти в този Продукт. Всички други гаранции и общи условия по отношение на този Продукт независимо дали са изрични, или по подразбиране, и дали са по закон, не са валидни. Нито SIEE, нито друго дружество на Sony или техните доставчици или оторизирани сервизи няма да носят отговорност за извънредни, случайни, косвени или последващи загуби или щети, включително загуба на данни по каквато и да било причина.

15. SIEE не дава гаранция за продукти или услуги на трети страни, които може да се предлагат във връзка с Продукта.

Ако този Продукт се нуждае от обслужване, което не е обхванато от настоящата Гаранция, моля, обадете се на местната телефонна линия за поддръжка на PlayStation за съвет или се свържете с нас чрез https://www.playstation.com/support/contact-us/.