PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Безплатен месец в PlayStation® Plus за избрани SEN акаунти.

 

1.      Тази оферта е отворена единствено за акаунти в Sony Entertainment Network (SEN), изброени в имейла с офертата; тя не може да бъде прехвърлена и препращания/споделяния на тази оферта няма да бъдат осребрявани. Една оферта за всеки одобрен акаунт от SEN.

 

2.      Този код за ваучер трябва да бъде осребрен преди 01.12.2017 г. 01.59 EET, защото след това е невалиден.

 

3.      ТОВА Е ТЕКУЩ АБОНАМЕНТ. Освен ако не анулирате Вашия абонамент преди края на първоначалния едномесечен период, той автоматично ще премине в платен едномесечен абонамент и ще продължи да се подновява в края на всеки абонаментен период.

Продължителност: до анулиране.

Честота на таксуване: всеки месец.

Сумата за таксуване е 16,00 лв., докато не бъдете уведомени с писмо на регистрирания към Вашия акаунт имейл адрес.

 

4.        Съгласявате се от Вашия SEN портфейл да бъде удържана абонаментна такса. Ако нямате достатъчно средства в SEN портфейла си, ще таксуваме със съответното салдо картата за плащане, регистрирана в акаунта Ви в SEN (ако има такава), освен ако не изключите функцията за автоматично финансиране. Изискват се данни за одобрен начин на плащане. Можете да изключите автоматичното подновяване по всяко време и Вашият абонамент ще изтече в края на настоящия период. Инструкции за прекратяване на твоя абонамент можете да намерите на https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.        В сила са Общите условия, Декларацията за поверителност, Условията за кодове на ваучер, Условията за ползване на софтуер и допълнителни условия във връзка със съдържание/услуги. Виж www.playstation.com/legal/PSNTerms. Ако не приемате условията, не осребрявайте кода за ваучер. Трябва да имате достъп до PlayStation®Store и високоскоростен интернет, за да осребрите тази оферта.

 

6.        Съдържанието и услугите за PlayStation® Plus се различават според възрастта на абоната. Потребителите трябва да имат навършени 7 години, а потребители под 18 години се нуждаят от родителско съгласие за създаване на акаунт, както и съгласие от платеца на сметките за осребряване на този ваучер, с изключение на потребители в Германия, които трябва да имат навършени 18 години.

 

7.        Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат изтеглени с основателно предизвестие. Игрите включени в абонамента за PlayStation® Plus са обект на промяна и правото за достъп до тези игри приключва при анулиране на абонамента.

 

8.        Организаторът не носи каквато и да е отговорност за неуспех при създаване или вход в SEN акаунт в резултат на хардуерен, софтуерен или какъвто и да е срив в мрежата Ви или мрежата на трета страна. 

 

9.        Организаторът запазва правото си да променя или анулира тази оферта, или да обновява и/или отменя Общите условия във всеки момент, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

 

10.    В случай на оспорване решението на Организатора е окончателно и няма да бъде започната кореспонденция или дискусия.

 

11.    Организаторът си запазва правото да отстрани всеки, чието поведение е в разрез с духа на тези Общи условия или със замисъла на офертата, според лична преценка в рамките на разумното.

 

12.    "Организатор" е Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон W1F 7LP, Обединено кралство.

 

13.    Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всеки Участник и Организатора ще се смята за сключен и изпълнен в Англия.