playstation.com

Правна информация

Общи условия

Конкурс „FIA Certified Gran Turismo Championships 2021“

Регион ЕБИА

Изисквания за конкурса и участие

 

 

1.               Конкурсът „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021“ („Конкурс“) е отворен за лица, които отговарят на изискването за минимална възраст (както е определено по-долу) и които са жители на Австрия, Бахрейн, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Индия (с изключение на щата Нагаланд), Ирландия, Испания, Италия, Катар, Кувейт, Ливан, Нидерландия, Норвегия, ОАЕ, Обединеното кралство, Оман, Украйна, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Словакия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Южна Африка („Участващи държави“) с изключение на служители, представители, изпълнители или консултанти на Организатора (както е определено по-долу) и техните преки роднини, асоциираните фирми на организатора и всеки друг, професионално свързан с Конкурса („Участници). Участващите държави заедно представляват Региона ЕБИА.

 

2.               Изискването за минимална възраст е 18 години за тези, които живеят в Австрия, Бахрейн, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Индия (с изключение на щата Нагаланд), Ирландия, Испания, Италия, Катар, Ливан, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Оман, Украйна, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Южна Африка, и 21 години за тези, които живеят в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ („Изискване за минимална възраст“).

 

3.               От Участниците ще се изисква да участват в Конкурса, като използват своя акаунт в PlayStation™Network („PSN“). За държава на пребиваване на Участниците ще се счита държавата, регистрирана в техния акаунт в PSN. Регистрацията за PSN подлежи на приемане на УОбщите условия на PSN и Правилата за поверителност на PSN. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Настоящите Условия (както са определени по-долу) се прилагат за онези Участници, които живеят в Участващите държави с изключение на Франция.

 

5.               От Участниците може да бъде изискано да предоставят документално доказателство за тяхната допустимост да участват в Конкурса. Ако даден Участник не е в състояние да представи това доказателство при поискване, Организаторът може да дисквалифицира въпросния Участник от Конкурса и/или да задържи Наградата му.

 

6.               Конкурсът се открива за участие на 21 април 2021 г. в 00:00 ч. GMT („Дата на откриване“), а последните участия трябва да бъдат преди 25 септември 2021 г. в 23:59 ч. GMT („Дата на закриване“). Вижте График 1 и График 2 за повече информация. Периодът от Датата на откриване до Датата на закриване включително ще се нарича „Период на конкурса.

 

7.               За да участват в Конкурса, Участниците трябва: (1) да попълнят формуляра за регистрация на GT Sport Mode, който ще бъде представен на Участниците, избрали режим „Sport“ в Играта; (2) да изберат в рамките на Периода на конкурса събитията от Шампионата, за които искат да се състезават, преди началото на всяко състезание; и (3) да приемат Условията на Конкурса. Всеки Участник, който следва тези стъпки, ще се счита, че е осъществил „Участие.

 

8.               Участниците трябва да участват в Конкурса по определения начин и до определените час и Дата на закриване. Ако това не стане, въпросното Участие ще бъде дисквалифицирано.

 

9.               Конкурсът се състои от два (2) различни шампионата (всеки наричан „Шампионат“):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (наричан по-долу „Nations Cup“): Nations Cup е шампионат, в който държави и територии ще се състезават за победа. Държавата и територията на принадлежност на играча се определят автоматично от държавата/територията на неговия акаунт в PSN. Няма ограничения за държавата на произход на автомобилите, които ще бъдат управлявани; и

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (наричана по-долу „Manufacturer Series“): Manufacturer Series е шампионат, в който Участниците се състезават, като използват автомобили, произведени от един вид производител. Участниците ще се състезават да бъдат най-добрите състезатели за своя производител и след това ще се състезават да победят Участниците, които представят други производители. Участниците избират своя производител от предварително определен списък от двадесет и пет (25) производители.

 

Подробностите за всеки шампионат са посочени съответно в График 1 (Nations Cup) и График 2 (Manufacturer Series).

 

10.            Участието в Конкурса е безплатно и не е необходима никаква покупка, но Участниците трябва да притежават или да имат достъп до PlayStation®4 или PlayStation®5 и копие от Gran Turismo™ Sport („Играта“). Участниците трябва да бъдат активни членове на PlayStation®Plus по време на Периода на конкурса. С участието си в Конкурса Участниците приемат и ще бъдат обвързани с настоящите Общи условия, включително тези, посочени в График 1 и График 2 („Условия“).

 

11.               Членството в PlayStation®Plus („PS Plus“) е достъпно само за лица, които имат акаунти в PSN с достъп до PlayStation™Store („PS Store“) и високоскоростен интернет. PSN, PS Store и PS Plus подлежат на условия за използване и ограничения на база държава и език; съдържанието и услугите на PS Plus варират в зависимост от възрастта на абоната. Потребителите трябва да имат навършени 7 години, а потребителите под 18-годишна възраст трябва да имат съгласието на родителите си, освен в Германия, където потребителите трябва да имат навършени 18 години. Наличността на услугите не е гарантирана. Онлайн функциите на определени игри може да бъдат отменени с подобаващо предизвестие – eu.playstation.com/gameservers. Членството в PS Plus е непрекъснато и ще се таксува месечно, на тримесечие или годишно в зависимост от закупения абонамент по текущата цена в PS Store, освен ако не бъде отменено. Безплатни пробни периоди на PS Plus продължават под формата на месечен абонамент, освен ако не бъдат отменени. Важат пълните условия: Общите условия на PSN са на адрес playstation.com/legal.

 

12.            Всеки Участник може да има само по едно (1) Участие във всеки Шампионат. С цел избягване на съмнения състезанията, изброени под състезателния календар на всеки Шампионат, ще се провеждат по различно време. Следователно е възможно Участниците да се състезават и в двата Шампионата, както и победителят в Nations Cup да бъде част и от печелившия отбор в Manufacturer Series.

 

13.            Забранява се на Участници да създават дублиращи се акаунти, за да се състезават, да увеличават шансовете си за класиране или напредване в Конкурса или да пречат на ефективността на друг Участник по време на състезание. Също така е забранено някой друг да се конкурира от името на даден Участник и умишлено да се разменят позиции по време на състезание. В такива случаи Организаторът си запазва правото изцяло по свое усмотрение да дисквалифицира въпросния Участник или съответно Участници.

 

14.            Победителите в Конкурса се определят в График 1 (Nations Cup) и График 2 (Manufacturer Series) съгласно механизма на съответния Шампионат (като всеки от тях е „Победител“). Подгласниците в конкурса се определят в График 1 (Nations Cup) и График 2 (Manufacturers Cup) съгласно механизма на съответния Шампионат (като всеки от тях е „Подгласник“).

 

15.            Наградите са определени съответно в График 1 (Nations Cup) и График 2 (Manufacturer Series) и трябва да бъдат приети според указанията и не могат да бъдат отстъпвани, прехвърляни или препродавани. Няма да има парични алтернативи; Организаторът обаче си запазва правото да замени всяка Награда с друга с подобна стойност.

 

16.            От всеки Победител и всеки Подгласник може да бъде изискано да плати данък върху всяка спечелена Награда в съответствие с данъчното законодателство на неговата юрисдикция и само той ще отговаря за всички свързани данъчни задължения.

 

17.            Ако дадена Награда не бъде взета в рамките на посоченото време или по посочения начин, претенцията на Победителя ще бъде невалидна и Организаторът си запазва правото да предложи Наградата на следващите отговарящи на условията Участници, избрани в съответствие с Условията. Когато времето е от решаващо значение за Наградата и Победителят трябва да бъде намерен преди изтичане на срока за приемане на Наградата, в Условията може да е посочена датата, на която ще се осъществи връзка с Победителя, като Организаторът ще се свърже с победителя на имейл адреса, предоставен от Победителя във формуляра за регистрация за режим „Sport“ на GT за съответния Шампионат. Ще бъдат положени разумни усилия за осъществяване на връзка с Победителите. Ако не може да се осъществи връзка с даден Победител или не бъде успешно осъществен контакт на посочената дата, Организаторът си запазва правото да предложи Наградата на следващите отговарящи на условията Участници, избрани в съответствие с Условията. Освен ако не е посочено друго, ако Наградата не бъде взета от Победителя до евентуално посочената дата и по посочения начин, Организаторът не е длъжен да връчи Наградата на следващия отговарящ на условията Участник.

 

18.            Организаторът не може да поеме никаква отговорност за никакво участие в Конкурс, нито за каквато и да било друга кореспонденция, свързана с Конкурса, която е загубена или не е правилно регистрирана в резултат на каквато и да било грешка, свързана с мрежа, компютърен хардуер или софтуер грешка, от какъвто и да било вид. Никакво доказателство за изпращане няма да се приема като доказателство за получаване. Не се приемат заявления от представители, трети страни, организирани групи или заявления, автоматично генерирани от компютър.

 

19.            Организаторът не носи отговорност за загуби, вреди или наранявания, претърпени от Участник като пряк или непряк резултат от Наградата и/или Конкурса. Въпреки това Организаторът не се опитва да изключи или ограничи отговорността си за смърт или телесна повреда, причинени в резултат на неговата небрежност.

 

20.            Всички условия, гаранции и твърдения, изрични или подразбиращи се по закон или по друг начин, във връзка с Наградата и/или Конкурса са изключени в най-пълната степен, разрешена от закона.

 

21.            Ако при получаването на Наградата се установи, че тя е неефективна, неизправна или повредена, Организаторът трябва да бъде уведомен писмено в рамките на седем (7) дни от получаването, като в противен случай Наградата ще се счита за приета, както е получена. Това не засяга законовите права на Победителя и/или на Подгласника (ако има такива).

 

22.            Всички Победители и Подгласници се съгласяват да участват във всякакви действия за публичност в разумни граници, изисквани от Организатора. За да се откаже от такава публичност, Победителят или Подгласникът трябва да уведоми Организатора.

 

23.            Личната информация, която Участниците предоставят при участието си, ще бъде държана и използвана само от Организатора, компаниите от неговата група и неговите доставчици и контрагенти за администриране на Конкурса и по друг начин в съответствие с Политиката за поверителност на Организатора, която може да бъде намерена на адрес  https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/, и в съответствие с е изрично полученото съгласие на Участника.

 

24.            Организаторът може изцяло по свое усмотрение да публикува името на всеки Победител и всеки Подгласник на уебсайтовете на Организатора. Името на всеки Победител и на всеки Подгласник ще бъде предоставено при разумно искане на тези лица, които изпратят самоадресиран плик с надпис „FIA Gran Turismo™ Championships 2021“ на следния адрес: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Обединеното кралство в рамките на шест (6) седмици от Датата на закриване. Ако Победител или Подгласник възрази срещу публикуването или разкриването на неговото име, следва да се свърже с Организатора. Моля, имайте предвид, че Организаторът може да бъде задължен да предостави тази информация на регулиращ орган.

 

25.            В случай на спор решението на Организатора е окончателно и няма да се навлиза в кореспонденция или дискусии.

 

26.            Организаторът си запазва правото да отмени Конкурса изцяло или частично или да измени настоящите Условия на всеки етап, ако счете това за необходимо по свое мнение или ако възникнат обстоятелства извън неговия контрол.

 

27.            Ако има причина да се смята, че е имало нарушение на настоящите Условия или е била предоставена невярна, нечетлива, измамна или по друг начин невалидна или неправилна информация, Организаторът може по свое усмотрение да откаже да обработи дадено участие или да даде присъдена Награда. Ако някой Участник не спази настоящите Условия, включително График 1 и/или График 2, или използва повече от един акаунт и/или автоматизирана система за участие, той ще бъде изключен от Конкурса и Участието му ще бъде обявено за нищожно.

 

28.            „Организаторът“ е: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Обединеното кралство.

 

29.            В степента, позволена от приложимото право, настоящите Условия се тълкуват и интерпретират в съответствие със законите на Англия и договорът между всеки Участник и Организатора се счита за сключен и изпълнен в Англия.

 

График 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Nations Cup 2021 FIA Certified GT Championships Online Series

 

1.1            Участниците участват в Nations Cup, като играят в набора от състезания Nations Cup Online Series чрез режим „Sport“ в рамките на Играта. Участниците трябва да изберат и потвърдят, че искат да участват в Nations Cup преди започването на всяко състезание.

 

1.2            The Nations Cup Online Series се провежда само онлайн и ще се състои от следното:

1.2.1       Два Сезона, всеки с по десет (10) кръга, както е описано тук:

 

Календар за онлайн сезон 2021 на Nations Cup

Сезон 1

Сезон 2

Кръг 1:

24 април 2021 г.

Кръг 1:

10 юли 2021 г.

Кръг 2:

1 май 2021 г.

Кръг 2:

17 юли 2021 г.

Кръг 3:

8 май 2021 г.

Кръг 3:

31 юли 2021 г.

Кръг 4:

15 май 2021 г.

Кръг 4:

7 август 2021 г.

Кръг 5:

22 май 2021 г.

Кръг 5:

14 август 2021 г.

Кръг 6:

26 май 2021 г.

Кръг 6:

25 август 2021 г.

Кръг 7:

2 юни 2021 г.

Кръг 7:

1 септември 2021 г.

Кръг 8:

9 юни 2021 г.

Кръг 8:

8 септември 2021 г.

Кръг 9:

16 юни 2021 г.

Кръг 9:

15 септември 2021 г.

Кръг 10:

23 юни 2021 г.

Кръг 10:

22 септември 2021 г.

           

1.2.2       Четири събития от World Series, които ще се проведат на следните дати:

Събитие

Дата

Събитие 1 от World Series

16 май 2021 г.

Събитие 2 от World Series

20 юни 2021 г.

Събитие 3 от World Series

12 септември 2021 г.

Събитие 4 от World Series

17 октомври 2021 г.

 

1.2.3       Събитие GT World Series Showdown, което ще се проведе от 07:00 ч. GMT на 24 юли 2021 г. до 23:59 ч. GMT на 25 юли 2021 г.

1.2.4       Световни финали, които ще се проведат на 5, 6 и 7 ноември 2021 г.

 

1.3            На Участниците в онлайн сезоните на Nations Cup се присъждат точки въз основа на:

1.3.1       финалната им позиция във всяко състезание; и

1.3.2       средния рейтинг на шофьора на Участниците, срещу които се състезават във всяко състезание.

 

1.4            Участниците трябва да участват в състезания по време на онлайн серията за Nations Cup, за да получат точки, които се използват за изчисляване на общото им класиране. За да се определи общото класиране на Участниците, точки ще се събират в края на десетте (10) Кръга за всеки Сезон, както следва („Финален резултат“):

 

Сезон 1: Финалният резултат се получава от най-добрите четири (4) Кръга на Участника от общо десет (10) Кръга (кумулативно от Кръг 1 до Кръг 10).

 

Сезон 2: Финалният резултат се получава от най-добрите четири (4) Кръга на Участника от общо десет (10) Кръга (кумулативно от Кръг 1 до Кръг 10).

 

Участниците могат да участват във всяко състезание, във всеки Кръг от всеки Сезон по своя преценка. Въпреки това само точките, спечелени в последното състезание за деня, ще се отчитат в Онлайн класирането им за въпросния Кръг. (Т.е. ако даден Участник се състезава в три състезания от Кръг 7 на 2 юни 2021 г., ще бъдат отчетени само точките, спечелени в последното от трите състезания.)

 

1.5            Звездни играчи

1.5.1       Следните Участници ще имат право да се регистрират като „Звезден играч“:

1.5.1.1     За Nations Cup онлайн сезон 1: шестнадесетимата (16) участници на Световните финали на Nations Cup в „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – Световни финали на Nations Cup“

1.5.1.2     За Nations Cup онлайн сезон 2: тридесет и двамата (32) участници с най-високо класиране на Събитието GT World Series Showdown 2021.

 

1.6            Когато даден Участник отговаря на едно от условията, посочени в параграф 1.5.1 от настоящия График 1, той ще получи известие в играта Gran Turismo™ Sport, което го уведомява, че отговаря на условията за допустимост. След като получат това известие, Участниците могат да се регистрират, за да станат Звезден играч, като посетят gran-turismo.com. Отговорност на Участника е активно да се регистрира като Звезден играч.

 

1.7            Регистрираните звездни играчи (наричани по-долу „Звездни играчи“) имат рейтинг на шофьор „S“.

 

1.8            Истинските имена на Звездните играчи ще бъдат показани по време на излъчването на „Събитията от World Series“, събитието GT World Series Showdown и Световните финали в допълнение към техните ID в PSN.

 

1.9            След като даден Участник спечели категория за шофьор „Звезден играч“, неговият рейтинг се прилага към шофьорския му профил само за един следващ сезон.

 

2.     Събития от World Series

 

2.1            Ще има четири (4) събития от World Series, които ще се провеждат на датите, посочени в точка 1.2.2.

 

2.2            Участниците в Събития от World Series ще бъдат:

2.2.1       за Събития от World Series 1 и 2 – първите шестнадесет (16) Участници, избрани сред състезателите по реда на класиране на резултатите, участвали в състезанията за Nations Cup на събитието FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (проведено на 6 декември 2020 г.).

2.2.2       за събития от World Series 3 и 4 –първите шестнадесет (16) Участници, избрани сред състезателите по реда на класиране на резултатите, участвали в състезанията за Nations Cup на Събитието GT World Series Showdown 2021, което ще се проведе на датите, посочени в точка 1.2.3.

 

2.3            Участниците, които се състезават в състезанията от World Series, имат право да печелят точки от събития от World Series към своето индивидуално цялостно класиране в Световните финали за 2021 Nations Cup според позицията си:

 

·        1-во място: 3 точки

·        2-ро място: 2 точки

·        3-то място: 1 точка

 

3.           Събитие GT World Series Showdown

 

3.1            Събитието GT World Series Showdown ще се проведе на датите, посочени в точка 1.2.3.

 

3.2            След края на Сезон 1 на Nations Cup шестимата (6) най-високо класирани Участници от региона ЕБИА ще преминат към събитието GT World Series Showdown („Участници от Сезон 1 на Nations Cup“). Осем (8) места са запазени за Световните финалисти в Nations Cup 2020 от ЕБИА, които са участвали в Онлайн световните финали на FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020, проведени на 6 декември 2020 г. („Поканени Участници от Nations Cup“). Заедно те се наричат „Финалисти от GT World Series Showdown“.

 

3.3            Ще има максимум двама (2) Участници от Сезон 1 на Nations Cup за всяка Участваща държава („Лимит за държава“) до максимум общо шестима (6) Участници от регион ЕБИА. Когато даден Участник е класиран на трето място в своята Участваща държава, следващият Участник с най-високо класиране от друга Участваща държава ще премине напред към събитието GT World Series Showdown. Това означава, че Участник, класирал се на трето или по-ниско място сред Участниците от своята Участваща държава, не може да бъде финалист в GT World Series Showdown дори ако резултатът му е по-висок от резултата на Участник, класирал се в топ 2 на друга Участваща държава.

 

3.4            Ако двама или повече Участници в Сезон 1 на Nations Cup завършат с равен брой точки в края на Сезон 1, ще се прилагат следните критерии за определяне на това кой Участник ще продължи:

 

а)   Участникът в Сезон 1 на Nations Cup с най-голям брой точки от всички Кръгове;

б)   а ако все още е налице равенство, тогава Участникът в Сезон 1 на Nations Cup с най-голям брой точки, отбелязани в един Кръг.

 

3.5            Финалистите в GT World Series Showdown ще:

3.5.1       участват в поредица от онлайн състезания в Gran Turismo™ Sport, които ще бъдат определени от Организатора и съобщени на Финалистите в Събитието World Series по имейл не по-късно от една (1) седмица преди събитието от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.5.2       носят дрехи/ръкавици, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.5.3       показват декоративни елементи, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.5.4       участват в тестови сесии, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.5.5       участват в състезанията с камери на шофьора (предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора) и ще участват във всякакви други дейности, свързани със съдържанието, като например интервюта във видеочат, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.5.6       се въздържат от общуване относно онлайн състезанията без изрично съгласие от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора, включително, но не само: поточно предаване на състезанията, разпространение на резултатите и др.

3.5.7       спазват указанията, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора по отношение на външния вид  на автомобила, външния вид на шофьора, избор на цвят на кола и други настройки, свързани със състезанието

3.5.8       използват комплект волан и педали Thrustmaster T-GT

 

3.6            Финалистите в GT World Series ще получават точки въз основа на класирането им във всяко състезание. Точките, спечелени от всеки Финалист, се добавят към неговия резултат. Финалистът в GT World Series Showdown, който е с най-висок общ брой точки след провеждането на всички състезания, е победител в GT World Series Showdown.

 

3.7            Точките, присъдени на Победителя и Подгласниците в GT World Series Showdown спрямо финалната им позиция ще отчитат и за класирането за Победител и Подгласници за Световните финали, както следва:

 

·        1-во място: 10 точки

·        2-ро място: 9 точки

·        3-то място: 8 точки

·        4-то място: 7 точки

·        5-о място: 6 точки

·        6-о място: 5 точки

·        7-о място: 4 точки

·        8-о място: 3 точки

·        9-о място: 2 точки

·        10-о място: 1 точка

 

3.8            Победителите и Подгласниците в Събитието GT World Series Showdown Event ще спечелят: 1-во място: Трофей, 2-ро място: Трофей, 3-то място: Трофей.

 

3.9            Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще се свържат с Победителите и Подгласниците на имейл адреса, предоставен от тях при регистрирането в режим „Sport“ на GT за Nations Cup.

 

4.     Световни финали

 

4.1  Световните финали, онлайн събитие, ще се проведат на 5 – 7 ноември 2021 г.

 

4.2  След края на Онлайн сезон 2 на Nations Cup шестимата (6) най-високо класирани Участници от региона ЕБИА ще продължат към Световните финали („Участници от Сезон 2 на Nations Cup“). Шестнадесет (16) места са запазени за първите 16 от Събитието GT World Series Showdown 2021. Заедно те се наричат „Световни финалисти“.

 

4.3  Ще има максимум двама (2) Участници от Сезон 2 на Nations Cup за всяка Участваща държава („Лимит за държава“) до максимум общо шестима (6) Участници от регион ЕБИА. Когато даден Участник е класиран на трето място в своята Участваща държава, следващият Участник с най-високо класиране от друга Участваща държава ще премине напред към събитието „Онлайн световни финали“. Това означава, че Участник, класирал се на трето или по-ниско място сред Участниците от своята Участваща държава, не може да бъде Онлайн световен финалист дори ако резултатът му е по-висок от резултата на Участник, класирал се в топ 2 на друга Участваща държава.

 

4.4  Ако двама или повече Участници завършат с равен брой точки в края на даден Сезон, ще се прилагат следните критерии за определяне на това кой Участник ще продължи:

 

а)   Участниците с най-голям брой точки от всички Кръгове; б)        а ако все още е налице равенство, тогава Участникът с най-голям брой точки, отбелязани в един Кръг.4.5  Световните финалисти ще:

4.5.1       участват в поредица от онлайн състезания в Gran Turismo™ Sport, които ще бъдат определени от Организатора и съобщени на Световните финалисти по имейл не по-късно от една (1) седмица преди събитието от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.5.2       носят дрехи/ръкавици, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.5.3       показват декоративни елементи, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.5.4       участват в тестови сесии, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.5.5       участват в състезанията с камери на шофьора (предоставени от Polyphony Digital Inc от името на Организатора) и ще участват във всякакви други дейности, свързани със съдържанието, като например интервюта във видеочат, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.5.6       се въздържат от общуване относно онлайн състезанията без изрично съгласие от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора, включително, но не само: поточно предаване на състезанията, разпространение на резултатите и др.

4.5.7       спазват указанията, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора по отношение на външния вид на автомобила, външния вид на шофьора, избор на цвят на кола и други настройки, свързани със състезанието

4.5.8       използват комплект волан и педали Thrustmaster T-GT

 

4.6  Световните финалисти ще участват в поредица от състезания. Ще бъдат присъждани точки спрямо резултатите от тези състезания. Като се вземат предвид всички точки, пренесени от Събитията от World Series и Събитието GT World Series Showdown, Победителите и Подгласниците ще бъдат определени чрез финално класиране.

 

4.7  Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще предоставя информация, свързана с Онлайн световните финали, на Онлайн световните финалисти по имейл на имейл адреса, предоставен от Участника във формуляра за регистрация за режим „Sport“ на GT за Nations Cup.

 

4.8  Победителите и Подгласниците в Световните финали ще спечелят: 1-во място: Трофей, 2-ро място: Трофей, 3-то място: Трофей.

 

4.9  Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще се свържат с Победителите и Подгласниците на имейл адреса, предоставен от тях при регистрирането в режим „Sport“ на GT за Nations Cup.

 

5.     Предавания на Събитията от World Series, събитието GT World Series Showdown и Световните финали

 

5.1  Като участват в това състезание, Участниците потвърждават, че ще позволят на организатора и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора да включат кадри от геймплея им и техния образ/подобие в предаване на Събития от World Series, Събитието GT World Series Showdown и Световните финали и в социални медии или блог постове, свързани с Конкурса и Шампионатите на Gran Turismo през следващите години по цял свят. За да оттеглите това съгласие, свържете се с Организатора.

 

5.2  Като участват в този Конкурс, Участниците потвърждават, че няма да комуникират или обсъждат подробности за Конкурса, включително, но не само: резултати, изображения/видеоклипове от състезанията, поточно предаване на живо от състезанията и др.

 

График 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Участниците трябва да влязат в Manufacturer Series, като изберат опцията Manufacturer Series в раздела за режим „Sport“ на играта преди началото на всяко състезание.

 

1.2.  Manufacturer Series се провежда само онлайн и ще се състои от следното:

1.2.1.     Два Сезона, всеки с по десет (10) кръга, както е описано тук:

 

Календар за сезона на Manufacturer Series 2021

Сезон 1

Сезон 2

Кръг 1:

21 април 2021 г.

Кръг 1:

07 юли 2021 г.

Кръг 2:

28 април 2021 г.

Кръг 2:

14 юли 2021 г.

Кръг 3:

05 май 2021 г.

Кръг 3:

28 юли 2021 г.

Кръг 4:

12 май 2021 г.

Кръг 4:

04 август 2021 г.

Кръг 5:

19 май 2021 г.

Кръг 5:

11 август 2021 г.

Кръг 6:

29 май 2021 г.

Кръг 6:

28 август 2021 г.

Кръг 7:

05 юни 2021 г.

Кръг 7:

04 септември 2021 г.

Кръг 8:

12 юни 2021 г.

Кръг 8:

11 септември 2021 г.

Кръг 9:

19 юни 2021 г.

Кръг 9:

18 септември 2021 г.

Кръг 10:

26 юни 2021 г.

Кръг 10:

 25 септември 2021 г.

           

1.2.2.     Четири събития от World Series, които ще се проведат на следните дати:

Събитие

Дата

Събитие 1 от World Series

16 май 2021 г.

Събитие 2 от World Series

20 юни 2021 г.

Събитие 3 от World Series

12 септември 2021 г.

Събитие 4 от World Series

17 октомври 2021 г.

 

1.2.3.     GT World Series Showdown, което ще се проведе от 07:00 ч. GMT на 24 юли 2021 г. до 23:59 ч. GMT на 25 юли 2021 г.

1.2.4.     Световни финали, които ще се проведат на 5, 6 и 7 ноември 2021 г.

 

1.3.  Участниците се състезават да представляват един (1) от следните двадесет и петима (25) производители (всеки един наричан „Производител“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota и Volkswagen.

 

1.4.  Забележка: ако адресът на даден Участник не е в Участващата държава, за която Участникът се състезава, въпросният Участник може да бъде дисквалифициран.

 

1.5.  На Участниците в Сезоните на Manufacturer Series Cup се присъждат точки въз основа на:

1.5.1.     финалната им позиция във всяко състезание; и

1.5.2.     средния рейтинг на шофьора на Участниците, срещу които се състезават във всяко състезание.

 

1.6.  Участниците трябва да участват в състезания по време на Сезона на Manufacturer Series, за да получат точки, които се използват за изчисляване на общото им класиране. За да се определи общото класиране на Участниците, точки ще се събират в края на серия от Кръгове за всеки Сезон, както следва („Финален резултат“):

 

Сезон 1: Финалният резултат се получава от най-добрите четири (4) Кръга на Участника от общо десет (10) Кръга (кумулативно от Кръг 1 до Кръг 10).

 

Сезон 2: Финалният резултат се получава от най-добрите четири (4) Кръга на Участника от общо десет (10) Кръга (кумулативно от Кръг 1 до Кръг 10).

 

Участниците могат да участват във всяко състезание, във всеки Кръг от всеки Сезон по своя преценка. Въпреки това само точките, спечелени в последното състезание за деня, ще се отчитат в Онлайн класирането им за въпросния Кръг (т.е. ако даден Участник се състезава в три състезания от Кръг 7 на 5 юни 2021 г., ще бъдат отчетени само точките, спечелени в последното от трите състезания).

 

1.7            Звездни играчи

1.7.1       Следните Участници ще имат право да се регистрират като „Звезден играч“:

1.7.1.1  За Сезон 1 на Manufacturer Series: тридесет и шестимата (36) участници в Световните финали на Manufacturer Series на FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – Световни финали на Manufacturer Series

1.7.1.2  За Сезон 2 на Manufacturer Series: тридесет и шестимата (36) Финалисти в Manufacturer Series от Събитието GT World Series Showdown 2021.

 

1.8            Когато даден Участник отговаря на едно от условията, посочени в параграф 1.7.1 от настоящия График 2, той ще получи известие в играта Gran Turismo™ Sport, което го уведомява, че отговаря на условията за допустимост. След като получат това известие, Участниците могат да се регистрират, за да станат Звезден играч, като посетят gran-turismo.com. Отговорност на Участника е активно да се регистрира като Звезден играч.

 

1.9            Регистрираните звездни играчи (наричани по-долу „Звездни играчи“) имат рейтинг на шофьор „S“.

 

1.10        Истинските имена на Звездните играчи ще бъдат показани по време на излъчването на състезанията от Събитията от World Series, събитието GT World Series Showdown и Световните финали, в допълнение към техните ID в PSN.

 

1.11        След като даден Участник спечели категория за шофьор „Звезден играч“, неговият рейтинг се прилага към шофьорския му профил само за един следващ сезон.

 

2.     Събития от World Series

 

2.1.  Ще има четири (4) събития от World Series, които ще се провеждат на датите, посочени в точка 1.2.2.

 

2.2.   Участниците в събитията от World Series ще бъдат:

2.2.1.     за Събития от World Series 1 и 2 – дванадесет (12) Участници ще бъдат избрани сред състезателите по реда на класиране на резултатите, участвали в състезанията за Nations Manufacturer Series в събитието „Световни финали“ на FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (проведено на 5 декември 2020 г.), избрани по ред на класиране на резултатите. Избира се топ шофьорът от всеки от 12-те производители от Събитието „Световни финали“ 2020 в зависимост от позицията на финиширане в състезанието и само ако топ шофьорът има договор със същия Производител през Сезон 1 от Серията за 2021. В случай че позициите на финиширане са еднакви, изборът ще се извърши в поредност Голям финал > Състезание 2 > Състезание 1.

2.2.2.     В случай че избраните Участници на събития от World Series (както е описано в параграф 2.2.1) не могат да участват в Събития от World Series 1 и 2, ще бъде поканен Участник, сключил договор със съответния Производител за Series 2021 – Сезон 1 въз основа на резултатите му от състезания, да стане Участник в World Series и ще бъде зарегистриран като такъв от Организатора или от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

2.2.3.     за събития от World Series 3 и 4 – първите дванадесет (12) Участници, избрани сред състезателите по реда на класиране на резултатите, участвали в състезанията за Manufacturer Series на събитието GT World Series Showdown 2021, което ще се проведе на датите, посочени в точка 1.2.3. Избира се топ шофьорът от всеки от 12-те производители от Събитието GT World Series Showdown 2021 в зависимост от позицията на финиширане в състезанието и само ако топ шофьорът има договор със същия Производител през Сезон 2 от Серията за 2021. В случай че позициите на финиширане са еднакви, изборът ще се извърши в поредност Голям финал > Състезание 2 > Състезание 1.

2.2.4.     В случай че избраните Участници в World Series (както е описано в параграф 2.2.3) не могат да участват в Събитията от World Series 3 и 4, ще бъде поканен Участник, който е сключил договор със съответния Производител за Series 2021 – Сезон 2, въз основа на резултатите му от състезания, да стане Участник в World Series, и ще бъде зарегистриран като такъв от Организатора или от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

 

2.3.  Участниците, които се състезават в събитията „Онлайн състезания от World Series“, имат право да печелят точки от Събития от World Series към своето отборно класиране за Световните финали на Manufacturer Series 2021 въз основа на тяхната позиция:

 

·        1-во място: 3 точки

·        2-ро място: 2 точки

·        3-то място: 1 точка

 

3.     Събитие GT World Series Showdown

 

3.1.   Събитието GT World Series Showdown ще се проведе на датите, посочени в точка 1.2.3.

 

3.2.  Изборът на Финалисти в GT World Series Showdown се определя от комбинация от следните критерии:

3.2.1.     Участници с най-висок резултат от Сезон 1 („Представителни шофьори“);

3.2.2.     Първите 12 Производители от Сезон 1 (избрани в съответствие с точка 3.4);

 

3.3.  Общо трима (3) Финалисти от GT World Series Showdown ще бъдат избрани да представят всеки производител на GT World Series Showdown, като всеки от тях ще е от един от Участващите региони по-долу:

·        Азия – Океания

·        ЕБИА

·        Северна и Южна Америка

 

3.4.  Общо дванадесет (12) производители ще се състезават в GT World Series Showdown съгласно следните критерии (по ред на приоритет) („Топ 12 Производители“):

3.4.1.     Официален Производител  партньор на Конкурса; и

3.4.2.     Глобалното класиране на Производители (както е определено в точка 3.5 по-долу)

 

3.5.  В края на всеки Сезон ще се създава Глобална класация на Производителите в съответствие със следния процес:

3.5.1.   Производителите, представлявани от Участниците с най-високи резултати в края на всеки Кръг за всеки Сезон, ще получават Точки за класиране на Производители в съответствие с таблицата по-долу, за да се създаде Класиране на Производителите за всеки Регион  домакин, както следва:

           

Позиция на Производителя

Точки за класиране на Производителя

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   В края на всеки Сезон Точките за класиране на Производителите от всичките три (3) региона ще бъдат сумирани, за да се определи Глобалното класиране на Производителите. Глобалното класиране на Производителите ще бъде публикувано на адрес https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/, а също и в раздел „Sport“ на Играта.

 

3.6.  Ако двама или повече Представителни шофьори от различни производители завършат с равен брой точки в края на даден Кръг, тогава Точките за класиране на Производителя, определени за техните производители, ще бъдат разделени и разпределени по равно.

 

3.7.  Ако двама или повече Участници имат равен брой точки в Глобалното класиране на Производителите, ще се прилагат следните критерии за определяне на това кой производител ще продължи:

3.7.1.     производителят с най-много Точки за класиране на Производителя във всичките три Региона и във всички Кръгове; и

3.7.2.     ако все още е налице равенство, производителят с най-много отделни точки от топ шофьорите за всичките три региона на този производител; и

3.7.3.     ако все още е налице равенство, тогава производителят с най-много отделни точки от всички кръгове от топ шофьорите във всичките три региона на този производител.

 

3.8.  В случай че Финалист в GT World Series Showdown не може да присъства на GT World Series Showdown, Участникът, представляващ същия Производител, който е с най-висок резултат за Сезона от Региона със следващите по брой точки за класиране, може да бъде поканен да бъде Световен финалист и ще бъде зарегистриран като такъв от Организатора или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

 

3.9.  Финалистите в GT World Series Showdown ще:

3.9.1.         участват в поредица от онлайн състезания в Gran Turismo™ Sport, които ще бъдат определени от Организатора и съобщени на Финалистите в Събитието World Series по имейл не по-късно от една (1) седмица преди събитието от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

3.9.2.         носят дрехи/ръкавици, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.9.3.         показват декоративни елементи, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.9.4.         участват в тестови сесии, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.9.5.         участват в състезанията с камери на шофьора (предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора) и ще участват във всякакви други дейности, свързани със съдържанието, като например интервюта във видеочат, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

3.9.6.         се въздържат от общуване относно онлайн състезанията без изрично съгласие от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора, включително, но не само: поточно предаване на състезанията, разпространение на резултатите и др.

3.9.7.         спазват указанията, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора по отношение на външния вид на автомобила, външния вид на шофьора, избор на цвят на кола и други настройки, свързани със състезанието

3.9.8.         използват комплект волан и педали Thrustmaster T-GT

 

3.10.     Позициите с точки за всеки отбор Производители ще определят печелившия отбор Производители и техния подгласник.

 

3.11.     Точките към позицията в Световните финали ще се присъждат на Производителя Победител и Подгласниците в GT World Series Showdown според финалната им позиция, както следва:

 

·        1-во място: 10 точки

·        2-ро място: 9 точки

·        3-то място: 8 точки

·        4-то място: 7 точки

·        5-о място: 6 точки

·        6-о място: 5 точки

·        7-о място: 4 точки

·        8-о място: 3 точки

·        9-о място: 2 точки

·        10-о място: 1 точка

 

3.12.     Победителите и Подгласниците в Събитието GT World Series Showdown Event ще спечелят: 1-во място: Трофей, 2-ро място: Трофей, 3-то място: Трофей

 

3.13.     Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще се свържат с Победителите и Подгласниците на имейл адреса, предоставен от тях при регистрирането в режим „Sport“ на GT за Manufacturer Series.

 

4.     Световни финали

 

4.1.        Световните финали, онлайн събитие, ще се проведат на 5 – 7 ноември 2021 г.

 

4.2.        Изборът на Световни финалисти се определя от комбинация от следните критерии:

4.2.1.     Участници с най-висок резултат от Сезон 2 („Представителни шофьори“);

4.2.2.     Първите 12 Производители от Сезон 2 (избрани в съответствие с точка 4.4);

 

4.3.        Общо трима (3) Световни финалисти ще бъдат избрани да представят всеки производител на Световните финали, като всеки от тях ще е от един от Участващите региони по-долу:

·        Азия – Океания

·        ЕБИА

·        Северна и Южна Америка

 

4.4.        Общо дванадесет (12) Производители ще се състезават на Световните финали избрани съгласно следните критерии (по ред на приоритет) („Топ 12 Производители“):

4.4.1.     Официален Производител-партньор на Конкурса; и

4.4.2.     Глобалното класиране на Производители (както е определено в точка 4.5 по-долу)

 

4.5.  В края на всеки Сезон се определя Глобална класация на Производителите за всичките три (3) региона, определени в Manufacturer Series.

4.5.1.   Производителите, представлявани от Участниците с най-високи резултати в края на всеки Кръг за всеки Сезон, ще получават Точки за класиране на Производители в съответствие с таблицата по-долу, за да се създаде Класиране на Производителите за всеки Регион  домакин, както следва:

           

Позиция на Производителя

Точки за класиране на Производителя

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   В края на всеки Сезон Точките за класиране на Производителите от всичките три (3) региона ще бъдат сумирани, за да се определи Глобалното класиране на Производителите. Глобалното класиране на Производителите ще бъде публикувано на адрес https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/, а също и в раздел „Sport“ на Играта.

 

4.6.        Ако двама или повече Представителни шофьори от различни производители завършат с равен брой точки в края на даден Кръг, тогава Точките за класиране на Производителя, определени за техните производители, ще бъдат разделени и разпределени по равно.

 

4.7.        Ако двама или повече Производители имат равен брой точки в Глобалното класиране на Производителите, ще се прилагат следните критерии за определяне на това кой производител ще продължи:

4.7.1.     производителят с най-много Точки за класиране на Производителя във всичките три Региона и във всички Кръгове; и

4.7.2.     ако все още е налице равенство, производителят с най-много отделни точки от топ шофьорите за всичките три региона на този производител; и

4.7.3.     ако все още е налице равенство, тогава производителят с най-много отделни точки от всички кръгове от топ шофьорите във всичките три региона на този производител.

 

4.8.        В случай че Световен финалист не може да присъства на Световните финали, Участникът, представляващ същия Производител, който е с най-висок резултат за Сезона от Региона със следващите по брой точки за класиране, може да бъде поканен да бъде Световен финалист и ще бъде зарегистриран като такъв от Организатора или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

 

4.9.        Световните финалисти ще:

4.9.1.         Участват в поредица от онлайн състезания в Gran Turismo™ Sport, които ще бъдат определени от Организатора и съобщени на Онлайн световните финалисти по имейл не по-късно от една (1) седмица преди събитието от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора.

4.9.2.         носят дрехи/ръкавици, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.9.3.         показват декоративни елементи, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.9.4.         участват в тестови сесии, ако бъде поискано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.9.5.         участват в състезанията с камери на шофьора (предоставени от Polyphony Digital Inc от името на Организатора) и ще участват във всякакви други дейности, свързани със съдържанието, като например интервюта във видеочат, ако бъде поискано и организирано от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора

4.9.6.         се въздържат от общуване относно онлайн състезанията без изрично съгласие от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора, включително, но не само: поточно предаване на състезанията, разпространение на резултатите и др.

4.9.7.         спазват указанията, предоставени от Polyphony Digital Inc. от името на Организатора по отношение на външния вид на автомобила, външния вид на шофьора, избор на цвят на кола и други настройки, свързани със състезанието

4.9.8.         използват комплект волан и педали Thrustmaster T-GT

 

4.10.     Световните финалисти ще участват в поредица от състезания. Ще бъдат присъждани точки спрямо резултатите от тези състезания. Като се вземат предвид точките, пренесени от Събитията от World Series и GT World Series Showdown, Победителите и Подгласниците ще бъдат определени чрез финално класиране.

 

4.11.     Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще предоставя информация, свързана със Световните финали, на Световните финалисти по имейл на имейл адреса, предоставен от Участника във формуляра за регистрация за режим „Sport“ на GT за Manufacturer Series.

 

4.12.     Победителите и Подгласниците в Световните финали ще спечелят: 1-во място: Трофей, 2-ро място: Трофей, 3-то място: Трофей.

 

4.13.     Организаторът и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора ще се свържат с Победителите и Подгласниците на имейл адреса, предоставен от тях при регистрирането в режим „Sport“ на GT за Manufacturer Series.

 

5.     Предавания на Събитията от World Series, GT World Series Showdown и Световните финали

 

5.1.        Като участват в това състезание, Участниците потвърждават, че ще позволят на организатора и/или Polyphony Digital Inc. от името на Организатора да включат кадри от геймплея им и техния образ/подобие в предаване на Събития от World Series, Събитието GT World Series Showdown и Световните финали и в социални медии или блог постове, свързани с Конкурса и Шампионатите на Gran Turismo през следващите години по цял свят. За да оттеглите това съгласие, свържете се с Организатора.

 

5.2.        Като участват в този Конкурс, Участниците потвърждават, че няма да комуникират или обсъждат подробности за Конкурса, включително, но не само: резултати, изображения/видеоклипове от състезанията, поточно предаване на живо от състезанията и др.