playstation.com

Правна информация

Съобщение за авторски права и запазени марки

“, “PlayStation”, ””, “PS5”, “, “PS4”, “”, “PS3, “”, “PS2”, “”, “”, “”, “DualSense”, “DUALSHOCK”, “”, “PlayStation Shapes Logo”, “”, “SHARE FACTORY” и “Play Has No Limits” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" и  са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation.

Другите имена на продукти, имена на услуги, лога и/или имена на компании, използвани в този уебсайт, са търговски марки и защитени с авторски права собствености на съответните им притежатели и/или лицензодатели.