playstation.com

Правна информация

Условия за ползване на софтуер

(за компютри и мобилни устройства)

 

1.         Кои сме ние?

1.1.      Ние сме Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (с фирмен номер 03277793) с адрес: 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Обединено кралство. 

2.         Определения

2.1.      „Оторизирани системи“ означава устройството (което не е PlayStation конзола или устройство, използвано за поточно предаване на съдържание от PlayStation конзола), за което предоставяме софтуера в търговската мрежа (напр. в Steam, на компютър; в iTunes Store, за Apple iOS; в Google Play Store, за Android).

2.2.      „Софтуер“ означава играта и/или софтуерното приложение, публикувано от PlayStation PC LLC, нас или дъщерните ни компании и разработено да функционира на една или повече от оторизираните системи.

3.         Кога се прилагат тези Условия за използване на софтуер?

3.1.      Тези Условия за използване на софтуер („Условията“) се прилагат по отношение на всеки софтуер на оторизираните системи.

3.2.      Тези Условия са между вас и нас, а не между собственика на магазина („собственика на магазина“), чрез който сте купили софтуера (the „магазина за софтуер“). 

4.         Софтуерът е лицензиран.

4.1.      Целият софтуер е лицензиран, а не преотстъпен, което означава, че придобивате права за използване на софтуера, както е описано в настоящите Условия, но не придобивате собствеността върху него.  Ако не спазвате тези Условия, съгласно тях можем да прекратим предоставения лиценз за софтуера, което означава, че вече няма да имате право да го използвате.

4.2.      Когато купувате лиценз за софтуера, Вие купувате от компанията, идентифицирана като търговец на дребно съгласно условията за използване на магазина за софтуер („търговецът“).

5.         Ограничения за използване на софтуера от Ваша страна

5.1.      Лицензът Ви за използване на софтуера е неизключителен, личен лиценз за използване на софтуера за лична употреба само в приложимите оторизирани системи (както е посочено в описанието на продукта за софтуера или по друг начин, както Ви уведомяваме от време на време) и само в Африка, Близкия изток, Европа, Индия, Океания и Русия. Лицензът Ви за използване на игри не подлежи на прехвърляне, освен ако местните приложими закони не изискват това.

5.2.      Не трябва да използвате софтуера с търговска цел, да го излъчвате, да таксувате за използването му или по друг начин да ги представяте публично без изрично разрешение от нас.

5.3.      Не трябва да отдавате на лизинг, под наем или с подлиценз, да публикувате, променяте, адаптирате или превеждате която и да е част от софтуера. 

5.4.      Не трябва да емулирате софтуера.

5.5.      По закон не трябва да извършвате обратен инженеринг, да декомпилирате, разглобявате или копирате която и да е част от софтуера или да създавате производни произведения или по друг начин да опитвате да създавате изходен код от обектовия код на софтуера.

5.6.      Не трябва да използвате никакви средства, за да заобикаляте или деактивирате какъвто и да е механизъм за криптиране, сигурност или удостоверяване за оторизираните системи или друг софтуер или да получавате неоторизиран достъп или да се намесвате в който и да е акаунт, услуга, хардуер, софтуер или мрежа, свързани с PSN.  

5.7.         Не трябва да използвате крадени или незаконно придобити оторизирани системи или софтуер.

5.8.         Използването на функции на общността или за социални медии, предоставени от софтуера в съответствие с настоящите Условия и правилата ни за поверителност, няма да наруши клаузи 5.2 и 5.5 от настоящите Условия.

6.         Препродажба

6.1.      Не трябва да препродавате игри, лицензирани съгласно настоящите Условия, освен ако нямате изрично пълномощно от нас. 

7.         Възрастови рейтинги

7.1.      Ако за софтуера е указан възрастов рейтинг, това означава, че той включва съдържание, което не е подходящо за лица под тази възраст. Родителите или настойниците трябва да контролират достъпа на децата си до съдържанието на софтуера ни, както и използването му от тяхна страна, и по-конкретно използването на определени функции на общността.

8.         Поверителност

8.1.       Възможно е да можете да използвате своя софтуер онлайн.  Ако го направите, може да събираме информация за Вас.  Обяснение за това как се използва личната Ви информация може да бъде намерено в правилата ни за поверителност  на адрес playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Правила за поведение спрямо нас и други потребители

9.1.      Софтуерът ни може да предоставя функции на общността, които Ви дават възможност да играете с други хора и срещу тях, да общувате и взаимодействате с други хора и да споделяте информация от играта и друго Ваше действие чрез социалните мрежи. Когато използвате подобни функции на софтуера ни, трябва да спазвате тези правила (наричаме ги „Кодекс за поведение“) във всички отношения с нас и други членове на онлайн общността:

✓  Включвайте всички.

Игрите ни са предназначени за всяко лице независимо от половата идентичност, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност, националността, цвета на кожата, имиграционния статус, социалната и икономическа класа, образователното ниво, формата, размера, семейния статус, политическите убеждения, религията и умствените и физическите ви способности или всяко друго определение, което хората използват за обозначаване на други или за разделяне на общности.

☒ Не се дръжте омразно или не използвайте насаждане на омраза. За повече информация, моля, отворете playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Не заплашвайте, наранявайте или тревожете никого или не насърчавайте подобно поведение.

☒ Не малтретирайте, не тормозете или не следете никого.

✓  Действайте разумно. Спазвайте закона.

☒ Не използвайте вулгарен или оскърбителен език.

☒ Не насърчавайте други да се самонараняват или да нараняват други лица.

☒ Не заплашвайте, не толерирайте извършването, не извършвайте или не популяризирайте каквито и да е незаконни действия.

☒ Не се представяйте под чужда самоличност.

☒ Не нарушавайте поверителността на другите или не разпространявайте лъжи за никого.

☒ Не нарушавайте интелектуалната собственост на други лица.

✓ Отнасяйте се любезно.

Помагайте на другите. Не забравяйте, че и Вие сте били начинаещи. Можете да помагате за добрата насока на играта и преживяванията на някой начинаещ.

 ✓  Отнасяйте се с уважение.

Знаем, че не можем да очакваме всички да приемат всичко през цялото време. Не се съгласявайте или се оттегляйте с уважение.

☒ Не правете каквото и да е с цел да навредите на марката PlayStation или на общността за играта Ви.

✓  Отнасяйте се отговорно.

Ако смятате, че сте открили пропуск в софтуера или някой от другите ни продукти или услуги, споделете с нас, за да можем да го коригираме. Моля, отворете HackerOne.com/PlayStation за информация относно програмата BugBounty.

☒ Не използвайте продуктите ни или не ги свързвайте със спам или каквато и да е търговска дейност.

☒ Не споделяйте, купувайте, продавайте, наемайте, отдавайте с подлиценз, търгувайте, прехвърляйте, не използвайте фишинг или не събирайте акаунти или данни за акаунти или други идентификационни данни.

✓  Бъдете екипен играч.

☒ Не смущавайте или прекъсвайте играта.

☒ Не използвайте измама.

☒ Не използвайте грешки, проблеми, уязвими места или неволни механизми в продукти или PSN, за да получите предимство.

☒ Не използвайте фишинг или събиране на акаунти, подробности за акаунта или други идентификационни данни.

☒ Не препращайте препоръки или оферти на контактите си без тяхно разрешение.

☒ Не споделяйте или изпращайте информация, която подвежда другите.

✓  Спазвайте дискретност. Дръжте се достойно.

Винаги бъдете разумни и се дръжте добре. Нещата, които казвате и правите онлайн, засягат други хора и имат реални последствия за света. Помислете, преди да публикувате нещо онлайн. Имайте предвид, че информацията, която публикувате онлайн, може да се разпространява и може да бъде видяна от хора, от които не очаквате.

☒ Не разкривайте лична информация за други хора или за себе си. Това прави Вас и тях по-уязвими. Личната информация включва, но не се ограничава до, данни за социални мрежи, профили на приложения за съобщения, телефонни номера, имейл адреси и адреси от реалния свят, като вашия дом, училище или временно местоположение.

☒ Не споделяйте материал, който е порнографски, неприличен или изобразяващ крайно или отвратително насилие.

☒ Не споделяйте или не заплашвайте да споделяте изображения или други мултимедии на друго лице без съгласието ми.

✓  Помагайте ни да гарантираме, че игрите ни са най-доброто място за игра.

Ангажираме се да осигуряваме безопасна и дружелюбна среда. Ако нарушите този Кодекс за поведение или поведението Ви офлайн ни дава основание да смятаме, че може да застрашавате безопасността или благосъстоянието на общността ни, можем да предприемем всякакви разумно необходими действия, за да защитим продуктите и играчите си.

Ако смятате, че някой е нарушил Кодекса за поведение, кажете ни, за да можем да предприемем действия и да запазим общността в безопасност. Особено важно е да ни споделите, ако смятате, че има риск някой да бъде наранен в реалния живот. Ако видите, че някой друг не се държи добре:

√ Сигнализирайте, като използвате контекстуалните ни инструменти за подаване на сигнал. За повече информация относно подаването на сигнал за оскърбително поведение и блокирането, моля, отворете playstation.com/reporting and playstation.com/blocking.

√ Ако общувате с тях, запазете спокойствие и уважение. Давайте пример и не нарушавайте този Кодекс за поведение.

☒ Не подавайте фалшиви сигнали за оскърбително поведение или по друг начин не злоупотребявайте със системата за подаване на сигнали за оскърбително поведение.

✓  Спазвайте всички специфични правила за всеки продукт.

За повече информация намерете допълнителни ресурси на адрес playstation.com/safety and playstation.com/behavior.

10.       Създаване и споделяне на материали онлайн

10.1.       Когато използвате функциите на онлайн общността, може да имате възможност да създавате или споделяте съобщения, коментари, картини, снимки, видеоклипове, активи на игри, видеоклипове на игри и други материали и информация („Генерираното от потребителите съдържание“ или „съдържание UGC“).  Когато правите това, трябва да се държите прилично, уважително и с внимание към другите хора, като спазвате Кодекса ни за поведение.   

10.2.   Съдържанието UGC, създадено и споделено от Вас, принадлежи на Вас, но ние все още имаме права на интелектуална собственост върху него, така че не трябва да използвате съдържанието UGC с комерсиална цел без съгласието ни. 

10.3.   Упълномощавате нас, филиалите и другите наши потребители на софтуера да използваме, разпространяваме, копираме, променяме, показваме и публикуваме Вашето съдържание UGC, Online ID/онлайн името Ви (и официалното Ви име, ако решите да го използвате), включително уебсайтове, свързани със софтуера. Разрешавате ни също, без да се изисква плащане от наша страна, да лицензираме, продаваме и по друг начин да експлоатираме с търговска цел UGC (например продажба на абонаменти за достъп до твоя UGC (самостоятелно или в комбинация с други UGC) и/или получаване на рекламни приходи във връзка с UGC) и да използваме Вашето съдържание UGC в промоцията на продукти, софтуер и услуги. Вие разбирате, че ние и други потребители на софтуера може да променим или изтрием Вашето съдържание UGC. С публикуването на UGC заявявате, че имате всички необходими права за целта, както и да предоставяте правата, посочени в този параграф.

11.       Какво да предприема в случай на неприятности онлайн?

11.1.   Искаме всички да се наслаждават на онлайн общността ни, но не можем да гарантираме, че всички ще се държат правилно.  Поради това не поемаме никаква отговорност към Вас за действието и съдържанието UGC на други потребители, както и никаква отговорност към други лица за Вашата дейност и съдържание UGC.  

11.2.   Ако срещнете неприемливо или неподходящо поведение по време на игра, искаме да ни уведомите. 

11.3.   Въпреки че може да дадем възможност на Вас и други потребители да публикувате в услуги на социалните мрежи, не носим отговорност за тези услуги.  Ако срещнете неприемливо или неподходящо поведение в услуга на социална мрежа, моля, сигнализирайте на услугата на социалната мрежа чрез съответния процес за подаване на сигнал.

12.       Подаване на сигнал от публикувани от нас игри

12.1.   Ние включваме механизми за подаване на сигнал за оскърбително поведение, когато смятаме, че може да са най-подходящи.  Например, може да видите опция за подаване на сигнал или инструмент за подаване на сигнал в играта в софтуера, ако този софтуер предлага възможност за споделяне на съдържание UGC.  Ако използвате най-близкия инструмент за подаване на сигнал, с изпращането на сигнала може да имате също възможност да приложите доказателства, които ще ни помогнат при оценяването му.  Например, ако подавате сигнал за оскърбително поведение за актив или ниво на игра, създадени от някого, когато ни изпратите сигнала, Вие също може да имате възможност да ни изпратите актива или нивото. Разбира се това означава, че и други хора могат да подават сигнали за Вас и Вашето съдържание UGC. 

12.2.   Ако в софтуера няма средство за подаване на сигнал за оскърбително поведение и искате да подадете такъв, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. За онлайн поддръжка (страници за помощ и онлайн формуляр за контакт): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Наблюдаваме ли онлайн действието?

13.1.   Да, но не можем да наблюдаваме всякакви онлайн действия и не се ангажираме да го правим.

13.2.      Може да проследяваме и записваме действието Ви в софтуера и да премахваме всяко Ваше съдържание UGC, което нарушава тези Условия, без да Ви уведомяваме допълнително. Други потребители може да записват неща, които виждат, и да ни ги изпращат. 

13.3.      Информацията, която получаваме, може да включва Ваше съдържание, гласова и текстова комуникация, видеоклипове с игри, времето и местоположението на дейността, истинското име, PSN онлайн ID и IP адреса Ви.

13.4.      Ние (или свързаните с нас дружества) използваме тази информация, за да прилагаме тези Условия, да спазваме закона, да защитаваме правата си и правата на нашите лицензодатели и потребители, както и общността ни. Може да предадем тази информация на полицията или други съответни власти.

13.5.      Прегледайте правилата ни за поверителност (налице на www.playstation.com/legal/PSNTerms/) за още подробности относно това използване на информацията Ви.

14.       Актуализации на софтуера и прекратяване на услугата

14.1.   Софтуерът може да се актуализира от време на време, но само когато е разумно, тъй като е незначително и оправдано. Например, можем да направим промени:

14.1.1 за да гарантираме, че софтуерът работи по предназначение (напр. коригиране на грешки и проблеми) и за да подобряваме ефективността.

14.1.2 от съображения за сигурност.

14.1.3 за да адаптираме софтуера към нова система или техническа среда.

14.1.4 за да подобряваме софтуера. Това може да включва актуализиране на елементи в играта, нива и задачи в играта или промяна на наградите за завършване на дейности в играта. или

14.1.5 за да адаптираме софтуера към промяна в броя на потребителите и/или за осигуряване на търговската жизнеспособност на софтуера.

15. Отзиви и пробни периоди на бета-версии

15.1. Приветстваме идеите и отзивите Ви за услугите и продуктите ни, но трябва да ни предоставяте само свои собствени идеи и отзиви. Предоставяйки ни идеите и отзивите си, прехвърляте собствеността върху тях към нас, независимо дали може да ги прилагаме, или не. Няма да получавате плащане или друго обезщетение за идеите или отзивите си. 

15.2. Ако участвате във или осребрявате ваучер за безплатен пробен период на бета-версия, приемате следните допълнителни условия:

15.2.1. Трябва да поддържате сигурността и доброто състояние на бета-софтуера и да не го копирате, предоставяте или продавате на никого, да не опитвате да прилагате обратен инженеринг, нито да го използвате за създаване на производни произведения.

15.2.2. Имате лиценз за използване на бета-софтуера само за бета-версията.

15.2.3. Не гарантираме, че бета-софтуерът ще функционира правилно (или изцяло).

15.2.4. По време на бета-версията може да променяме бета-софтуера без предупреждение, като добавяме или премахваме данни, съдържание и функционалност. Приемате, че няма да носим отговорност за такава загуба на данни, съдържание или функционалност. и

15.2.5. Можем да прекратим бета-версията или да спрем достъпа Ви до нея по всяко време.

16.       Собственост на авторските права

16.1.   Всички типове софтуер съдържат библиотечни програми, авторските права върху които са собственост на Sony Interactive Entertainment Inc. и са лицензирани изключително за нас за географската ни област на работа.  В софтуера съществуват други авторски права и права на интелектуална собственост и може да получавате известие за тях от време на време.

17.       Ограничаване на отговорността

17.1. Като потребител може да имате права съгласно приложимите местни закони, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени. Можете да упражнявате всички подобни права спрямо търговеца. Тези права имат предимство пред всичко в настоящите Условия, включително в настоящата точка 17.

17.2. Настоящите Условия не:

17.2.1. засягат каквито и да е законови или други гаранции, които имате като потребител съгласно местните приложими закони (например правата Ви в случай на дефектен софтуер);

17.2.2.  изключват или ограничават отговорността ни в случай на смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители;

17.2.3. изключват или ограничават отговорността ни по какъвто и да е начин за наше умишлено нарушение, измама, измамно невярно представяне или груба небрежност; или

17.2.4. изключват или ограничават отговорността ни по какъвто и да е начин, освен ако не ни е разрешено да го направим съгласно приложимите местни закони.

17.3. Ако сте потребител, предмет на точки 17.1 и 17.2, нашата отговорност към Вас е ограничена до 100 британски лири (или еквивалента в местна валута) или, ако е по-висока, цената на софтуера, породил отговорността.

17.4. До степента, до която използвате софтуера по различен начин, а не като потребител:

17.4.1. Не ограничаваме отговорността си в случай на: (i) смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители; (ii) измама или измамно невярно представяне; (iii) определена отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно приложимите местни закони.

17.4.2. съгласно клауза 17.4.1, ние, дъщерните ни компании (включително PlayStation PC LLC), лицензодателите и собствениците на магазини, не поемаме отговорност за: (i) загуба на печалба; (ii) загуба на продажби или бизнес; (iii) загуба на споразумения или договори; (iv) загуба на очаквани спестявания; (v) загуба или повреда на софтуера; (vi) данни или информация; (vii) загуба или накърняване на репутацията; и (viii) всяка косвена или последваща загуба.

17.4.3. При спазване на клауза 17.4.1, пълната ни отговорност, тази на нашите дъщерни компании (включително PlayStation PC LLC), лицензодателите и собственика на магазина към теб съгласно или във връзка с настоящите Условия, независимо дали в договор, закононарушение (включително небрежност), нарушение на законно задължение или по друг начин, няма да надвишава 100 британски лири (или еквивалента в местна валута).

17.5.   Нито ние, PlayStation PC LLC, нито който и да е собственик на магазин не предлагаме техническо обслужване или поддръжка по отношение на софтуера.

17.6.   Не сме одобрявали или проверявали уебсайтове на трети страни, на които осъществявате достъп или използвате софтуера или които са свързани със софтуера, и не носим отговорност по никакъв начин за съдържанието им. Използването на чужди сайтове от Ваша страна ще бъде предмет на условията и реда на съответните сайтове.

18.       Бенефициери – трети страни

18.1.   Собственикът на магазина и дъщерните му дружества, както и нашите дъщерни дружества (включително PlayStation PC LLC), са бенефициери – трети страни, съгласно настоящите Условия и всеки има право (и ще се счита, че е приел правото) да налага настоящите Условия като бенефициер – трета страна, спрямо Вас.

19.       Приложимо право, юрисдикция и права на трети страни

19.1.   Ако използваш софтуера като потребител:

19.1.1.  Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс. Вие обаче ще имате допълнителната защита на валидните закони на държавата, в която живеете. Валидните закони на държавата, в която живеете, имат предимство пред законите на Англия и Уелс.

19.1.2.  Можем да прилагаме тези Условия във всяко компетентно съдилище на държавата, в която живеете.

19.1.3.  Можете да прилагате тези Условия в компетентно съдилище в държавата, в която живеете, или в тази, в която компанията ни е регистрирана. 

19.2. До степента, до която използвате софтуера по различен начин, а не като потребител:

19.2.1. тези условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс; и

19.2.2. съдилищата в Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция.

 

Последна актуализация: декември 2022 г.