Вземи най-новия ъпдейт

PS4 системен софтуер

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Функции в ъпдейта

Ъпдейт за системен софтуер 7.02

На 19/12/19 г. пуснахме на пазара ъпдейт за системния софтуер на PlayStation 4 системите. Чрез него можеш да направиш ъпдейт на системния софтуер до версия 7.02.

Винаги прави ъпдейт на своята PS4 до най-новата версия на системния софтуер. Така можеш да използваш допълнителни функции. Плюс получаваш по-добро изживяване и по-голяма сигурност.

* Още подробности можеш да намериш в раздел „Ъпдейт чрез компютър“ по-долу.

Искаш ли да инсталираш наново целия системен софтуер? Ако отговорът ти е „Да“, прочети насоките ни по-долу.

 
 

Версия 7.02

Ъпдейт на системния софтуер за PlayStation 4

Този ъпдейта за системния софтуер подобрява ефективността на системата.

Версия 7.01

Ъпдейт на системния софтуер за PlayStation 4

Този ъпдейта за системния софтуер подобрява ефективността на системата.

Версия 7.00

Ъпдейт на системния софтуер за PlayStation 4

Основни подобрения в ъпдейта на системния софтуер

•    В  (Party) (Група) са направени посочените по-долу промени.

Максималният брой хора, които могат да се присъединят към група, е увеличен от 8 на 16.

Добавени са преписи в чата и е подобрена достъпността. Докато си в група, използвай  (PS4 Second Screen)*1 на смартфона си или друго мобилно устройство, за да преобразуваш съобщения в чата от глас в текст или да въвеждаш текст

за прочит на глас за други членове в групата.

Тази функция е достъпна само на английски език и само на PS4 системи, продавани в определени региони.

Мрежовата свързаност е подобрена. Качеството на звука на гласовия чат е подобрено.

•    Remote Play (Игра от разстояние) вече може да се използва на повече устройства.

Освен на устройства Xperia TM  вече можеш да използваш Remote Play (Игра от разстояние) на други смартфони и таблети с Android™ 5.0 или по-висока версия*2. Свали (PS4 Remote Play) (Игра от разстояние) от Google Play™, за да използваш тази функция.

Освен това за мобилни устройства с Android 10 вече можеш да свързваш DUALSHOCK 4 безжичен контролер чрез Bluetooth® за игра от разстояние*2*3.

*1 Свали най-новата версия на PS4 Second Screen, достъпна в Google Play™ или App Store.

*2 Приложението Remote Play (Игра от разстояние) може да не е съвместимо с всички устройства.

*3 В зависимост от устройството някои функции, като тъчпад и вибриране, може да не са достъпни.

Ъпдейт на други функции

•    Когато използваш Remote Play (Игра от разстояние) на iPhone или iPad, вече можеш да извършваш описаните по-долу действия. Избираш  (Settings) (Настройки) от екрана на Remote Play (Игра от разстояние), за да превключиш към тези настройки.

Забележки

 • Не сваляй или инсталирай ъпдейта по друг начин освен чрез официалния файл, предоставен за целта онлайн от Sony Interactive Entertainment. Не сваляй или инсталирай ъпдейти по начини, различни от описаните в документацията на системата или на този уебсайт. Ако свалиш или инсталираш ъпдейт от друг източник, по друг начин или на система, която е преправена или променена по някакъв начин, последната може да не работи правилно и е възможно да не успееш да инсталираш официалния ъпдейт. Всяко от тези действия може да анулира гаранцията за системата и да засегне правото ти да получаваш гаранционно обслужване и поправка от страна на Sony Interactive Entertainment.
 • Не инсталирай системен софтуер скоро преди или след прекъсване на електрозахранването.
 • Не изключвай системата по време на инсталация. Прекъсването на процеса може да повреди системата.
 • Възможно е да не можеш да използваш някои приложения или съдържание, ако преди това не си направил ъпдейт на системния софтуер.

Системен софтуер

Като използваш или осъществяваш достъп до системния софтуер, приемаш всички условия на това Споразумение. За достъп до версията за печат на това Споразумение отвори http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment може по собствена преценка да променя условията на това Споразумение по всяко време, включително всички условия в документацията или наръчника на PS4 системата или на адрес http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Моля, проверявай редовно на този сайт за промени в Споразумението.
 
 

Твоите опции

Как да направиш ъпдейт

Можеш да направиш ъпдейт на PS4 системния софтуер по някой от посочените по-долу начини.

 • Ъпдейт по интернет

  За да направиш ъпдейт на PS4 система, използвай функцията й за ъпдейт по мрежата.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS4 система
  • Връзка с интернет (кабелен или безжичен)

  Преди да използваш функцията за ъпдейт по мрежата, трябва да конфигурираш мрежовите настройки на PS4 системата. За подробности виж ръководството за потребителя на PS4 системата.

  От функционалния екран избери (Settings) > [System Software Update] (Настройки > Ъпдейт на системния софтуер). Системата ти автоматично проверява по интернет дали разполагаш с най-новата версия на системния софтуер. Тя сваля файл за ъпдейта до по-нова версия, ако има такъв. Когато свалянето завърши, в горния ляв ъгъл на екрана се показва съобщение за известяване. На функционалния екран избери (Notifications) > [Downloads] (Известия > Сваляния), след което следвай инструкциите на екраните, за да извършиш инсталацията.

 • Ъпдейт чрез диск

  За да направиш ъпдейт на системата, използвай файл за ъпдейт, който е записан на диск.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS4 система
  • Диск с файл за ъпдейт

  Когато пуснеш диска с по-нова версия на системния софтуер, виждаш екран, който те води през процеса на ъпдейта. Следвай инструкциите на екраните, за да извършиш ъпдейта.

 • Ъпдейт чрез компютър

  Можеш да използваш този начин на ъпдейт, ако PS4 системата ти не е свързана с интернет. Свали файла за ъпдейт на компютъра си, след което го запази на USB устройство за съхранение. За да направиш ъпдейт, копирай запазения файл в устройството за съхранение на данни на PS4 системата си.

  За стандартната процедура за ъпдейт изпълни стъпките по-долу. Отвори уебсайт, за да разбереш как да инициализираш PS4 системата си и да инсталираш системния софтуер отново, както при смяната на твърд диск.

  За да направиш ъпдейт, ти е необходимо следното:

  • PS4 система
  • Свързан с интернет компютър
  • USB устройство за съхранение, напр. USB флаш памет

      * Необходимо е около 460 MB свободно място.

  1. На компютър създай папка с име „PS4“. В нея създай друга папка с име „UPDATE“.

  2. Свали файла на ъпдейта и го запази в папката „UPDATE“, която създаде в стъпка 1.

  Запази файла под името „PS4UPDATE.PUP“.

  [DOWNLOAD NOW] (СВАЛИ) Кликни, за да започнеш свалянето.

  3. След това премести папката „PS4“ в USB устройството за съхранение.

  Свържи USB устройството за съхранение с PS4 системата и от функционалния екран избери (Settings) > [System Software Update] (Настройки > Ъпдейт на системния софтуер).

  Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

  Ако PS4 системата не разпознава файла за ъпдейт, провери дали имената на папката или на файла са правилни. При въвеждането на имената на папката и на файла използвай еднобайтови знаци и главни букви.

 • Инсталирай системния софтуер отново

  Тази процедура е предназначена за инициализиране на PS4 системата и за инсталиране на системния софтуер отново, както при смяната на твърд диск.

  Бъди внимателен с файла на ъпдейта при повторна инсталация. Всички потребители и данни ще бъдат изтрити.

  За да направиш ъпдейт, ти е необходимо следното:

  • PS4 система
  • Свързан с интернет компютър
  • USB устройство за съхранение, напр. USB флаш памет

      * Необходимо е около 1.1 GB свободно място.

  1. На USB устройството за съхранение създай папки, в които да запазиш файла за ъпдейт.

  На компютър създай папка с име „PS4“. В нея създай друга папка с име „UPDATE“.

  2. Свали файла на ъпдейта и го запази в папката „UPDATE“, която създаде в стъпка 1.

  Запази файла под името „PS4UPDATE.PUP“.

  [DOWNLOAD NOW] (СВАЛИ) Кликни, за да започнеш свалянето.

  3. Изключи захранването на PS4 системата изцяло.

  Увери се, че индикаторът за захранване не свети. Ако свети в оранжево, докосни и задръж бутона за включване на PS4 системата най-малко за седем секунди (докато чуеш втори звуков сигнал).

  4. Свържи USB устройството за съхранение, на което е запазен файла за ъпдейт, към PS4 системата. След това докосни и задръж бутона за включване най-малко за седем секунди. PS4 системата стартира в безопасен режим.

  5. Избери [Initialize PS4 (Reinstall System Software)] (Инициализиране на PS4 (Повторно инсталиране на системния софтуер)).

  Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

  Ако PS4 системата не разпознава файла за ъпдейт, провери дали имената на папката или на файла са правилни. При въвеждането на имената на папката и на файла използвай еднобайтови знаци и главни букви.