Вземи най-новия ъпдейт

PS Vita системен софтуер

 
 
 
 

Функции в ъпдейта

Ъпдейт за системен софтуерен 3.73

На 16/10/19 г. бе публикуван ъпдейт на системния софтуер за PlayStation Vita системи и PlayStation TV системи. Чрез него можеш да направиш ъпдейт на системния софтуер до версия 3.73.

Винаги прави ъпдейт на своята система до най-новата версия на системния софтуер. Така можеш да използваш допълнителни функции. Плюс получаваш по-добро изживяване и по-голяма сигурност.

Основни функции в ъпдейта за системен софтуер 3.73

 • Този ъпдейта за системния софтуер подобрява ефективността на системата.

Забележки

 • Не сваляй или инсталирай ъпдейта по друг начин освен чрез официалния файл, предоставен за целта онлайн или чрез PS Vita карта от Sony Interactive Entertainment. Не сваляй или инсталирай ъпдейти по начини, различни от описаните в документацията на системата или на този уебсайт. Ако свалиш или инсталираш ъпдейт от друг източник, по друг начин или на PS Vita система, която е преправена или променена по някакъв начин, последната може да не работи правилно и е възможно да не успееш да инсталираш официалния ъпдейт. Всяко от тези действия може да анулира гаранцията за PS Vita системата и да засегне правото ти да получаваш гаранционно обслужване и поправка от страна на Sony Interactive Entertainment.
 • Не премахвай картата памет или не изключвай PS Vita системата по време на прилагане на ъпдейта. Прекъсването на ъпдейта може да причини неизправност на системата.
 • Ако батерията не е достатъчно заредена, възможно е ъпдейтът да не стартира.
 • Възможно е да не можеш да използваш някои приложения или съдържание, ако преди това не си направил ъпдейт на системния софтуер.

Системен софтуер

Ъпдейтите на системния софтуер на PS Vita и PS TV, които са инсталирани на системата ти, са предмет на ограничен лиценз от Sony Interactive Entertainment Inc. За повече информация отвори http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Твоите опции

Как да направиш ъпдейт

Можеш да направиш ъпдейт на системния софтуер на PS Vita и PS TV системата по един от описаните по-долу начини.

PS Vita система

 • Актуализация чрез Wi-Fi

  Използвай Wi-Fi функцията на своята PS Vita система, за да направиш ъпдейт чрез интернет.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS Vita система
  • Интернет връзка (безжична)

  Трябва да конфигурираш мрежовите настройки на PS Vita системата си. За подробности прегледай ръководството за потребители на PS Vita системата.

  За да направиш ъпдейта чрез Wi-Fi, избери (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update Using Wi-Fi] ((Настройки) > [Старт] > [Ъпдейт на системата] > [Ъпдейт чрез Wi-Fi]) в местоположение с точка за достъп, която можеш да използваш. Системата PS Vita автоматично проверява по интернет дали разполагаш с най-новата версия на системния софтуер. Тя сваля файл за ъпдейта до по-нова версия, ако има такъв. Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

  Не можеш да направиш ъпдейт чрез пренос на данни по мобилна мрежа (3G).

 • Направи ъпдейт чрез връзка с PS3 система

  Използвай мрежовата функция на своята PS3 система, за да направиш ъпдейт чрез интернет.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS Vita система
  • PS3 система

  - Версията на системния софтуер трябва да е 4.00 или по-нови.

  - Осигури връзка с интернет.

  Трябва да конфигурираш мрежовите настройки на PS3 системата си. За подробности прегледай ръководството за потребители на PS3 системата си.

  1. Свържи PS Vita и PS3 системата чрез USB кабел.
  2. Трябва да затвориш всички отворени приложения и да избереш (User) (Потребител).
  3. На PS Vita системата си избери (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update by Connecting to a PS3 system] ((Настройки) > [Старт] > [Системен ъпдейт] > [Ъпдейт чрез свързване с PS3 система]).

  Системата PS Vita автоматично проверява по интернет дали разполагаш с най-новата версия на системния софтуер. Тя сваля файл за ъпдейта до по-нова версия, ако има такъв. Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

 • Направи ъпдейт чрез връзка с компютър

  Използвай мрежовите настройки на компютъра (Windows®/Mac), за да направиш ъпдейт на системата чрез интернет.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS Vita система
  • Компютър (Windows®/Mac)

  - Свържи се с интернет.

  - Свали и инсталирай Content Manager Assistant за PlayStation на компютъра.

  Можеш да я свалиш от следния уебсайт:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Провери дали Content Manager Assistant се изпълнява на компютъра.

  Windows:
  Потърси иконата на Content Manager Assistant в областта с известията в лентата на задачите.

  Mac:
  Потърси иконата на Content Manager Assistant в лентата с менюта.

  2. Свържи PS Vita системата и компютъра чрез USB кабел.

  3. На PS Vita системата си избери (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update by Connecting to a PC] ((Настройки) > [Старт] > [Системен ъпдейт] > [Ъпдейт чрез свързване с компютър]).

  PS Vita системата ти автоматично проверява по интернет дали разполагаш с най-новата версия на системния софтуер. Тя сваля файл за ъпдейта до по-нова версия, ако има такъв. Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

 • Ъпдейт чрез PS Vita карта

  За да направиш ъпдейт на системата, използвай файл за ъпдейт, който е записан на PS Vita карта.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS Vita/PS TV система
  • PS Vita карта, на която е записан файл за ъпдейт

  Когато стартираш игра с файл за ъпдейт за по-нова версия, ще видиш екран, който те насочва през процеса на ъпдейт. Следвай инструкциите на екраните, за да извършиш ъпдейта.

PS TV система

 • Ъпдейт чрез връзка с интернет

  Използвай мрежовата функция на своята PS TV система, за да направиш ъпдейт чрез интернет.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS TV система
  • Връзка с интернет (кабелен или безжичен)

  Трябва да конфигурираш мрежовите настройки на PS TV системата си. За подробности прегледай ръководството за потребители на PS Vita системата си.

  Когато избереш (Settings) > [Start] > [System Update] ((Настройки) > [Старт] > [Системен ъпдейт]), PS TV ти автоматично проверява по интернет дали разполагаш с най-новата версия на системния софтуер. Тя сваля файл за ъпдейта до по-нова версия, ако има такъв. Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

 • Ъпдейт чрез PS Vita карта

  Свали файла за ъпдейт на компютъра си, след което го запази на USB устройство за съхранение. Копирай запазения файл на PS TV системата си, за да направиш ъпдейт.

  За целта ти е необходимо следното:

  • PS TV система
  • Компютър (Windows/Mac)
   Необходима ти е връзка с интернет.
  • USB устройство за съхранение
   Необходими са 150 MB свободно пространство.
  1. На USB устройството за съхранение създай папки, в които да запазиш файла за ъпдейт.
   От компютър създай папка с име „PSVITA“ на USB устройството за съхранение. В нея създай друга папка с име „UPDATE“.
  2. Свали файла на ъпдейта и го запази в папката „UPDATE“, която създаде в стъпка 1.
   Запази файла под името „PSVUPDAT.PUP“.
   [DOWNLOAD NOW] (СВАЛИ) Кликни, за да започнеш свалянето.
  3. Изключи захранването на PS TV системата изцяло.
  4. Натисни и задръж бутона за включване/изключване на PS TV системата си за най-малко седем секунди, за да я включиш.
   Системата стартира в безопасен режим.
  5. Свържи контролер чрез USB кабел, след което натисни PS бутона.
  6. Избери [Update System Software] > [Update from USB Storage Device] ([Ъпдейт на системния софтуер] > [Ъпдейт от USB устройство за съхранение]).
  7. Свържи USB устройството за съхранение, на което е запазен файла за ъпдейта, с PS TV системата.

  Следвай инструкциите на екраните, за да завършиш ъпдейта.

  Ако PS TV системата не разпознава файла за ъпдейт, провери дали имената на папката или на файла са правилни. При въвеждането на имената на папката и на файла използвай еднобайтови знаци и главни букви.