The Last of Us Part II

Функции за достъпност

От самото начало нашата цел беше да гарантираме, че колкото се може повече фенове ще имат възможност да изживеят играта чрез най-стабилната ни функция за достъпност до момента.

Надграждайки основите, които създадохме с Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us Part II разполага с повече от 60 настройки за достъпност, с разширени опции, фокусирани върху фината моторика и слуха, както и напълно нови функции, които подпомагат играчите със слабо зрение и слепота.

Naughty Dog насърчават всички да се възползват от тези функции, за да създадат геймплей изживяване, подходящо за тях.

 
 

Предварителни настройки за достъпност

Едно от предизвикателствата при създаването на голям брой конфигурируеми опции е да Ви информираме кои опции могат да бъдат подходящи за Вашите нужди. Освен това бяха създадени много функции, които да работят добре помежду си.

За да помогне с това, Naughty Dog създаде три предварителни настройки за достъпност, които конфигурират всички препоръчителни настройки за достъпност на зрението, слуха и моториката. Въпреки че се надяваме, че те ще осигурят добра основа, винаги можете да преминете през тях и да настроите отделните опции, дори и след като изберете предварително зададена настройка.

Предварителна настройка на достъпност за зрение

Конфигурира всички препоръчителни настройки, предназначени за играчи, които са слепи или имат слабо зрение.

Това ще даде възможност за настройки в няколко менюта, като например:

 • Text-to-Speech (Текст в реч)
 • High Contrast Display (Висок контраст на дисплея)
 • HUD Scale > Large (HUD оразмеряване > Голямо)
 • Lock-On Aim > Auto-Target (Фиксиран мерник > Автоматичен)
 • Traversal and Combat Audio Cues (Обходни и бойни аудио сигнали)
 • Navigation and Traversal Assistance (Навигационна и обходна помощ)
 • Ledge Guard (Предпазване в тесни пространства)
 • Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух)
 • Invisible While Prone > Unlimited (Невидимост при пълзене > Неограничена)
 • Skip Puzzle Option (Опция за пропускане на пъзел)
 • Различни корекции в меню Combat Accessibility (Достъпност в битките)

Предварителна настройка на достъпност за слух

Конфигурира всички препоръчителни настройки, предназначени за играчи, които са глухи или имат слаб слух.

Това ще даде възможност за настройки в няколко менюта, като например:

 • Awareness Indicators (Индикатори за ориентиране)
 • Pick-Up Notifications (Уведомления за вземане на предмети)
 • Dodge Prompts > Frequent (Подкани за отбягване > Често)
 • Subtitles > Story + Combat (Субтитри > История + Битка)
 • Subtitle Names (Имена в субтитрите)
 • Subtitle Direction (Посока на субтитрите)
 • Combat Vibration Cues (Сигнали за вибрация в битките)
 • Combat Vibration Cues (Сигнали за вибрация в китарата)

Предварителна настройка на достъпност за моторика

Конфигурира всички препоръчителни настройки, предназначени за играчи, които имат физическо увреждане или двигателна неспособност.

Това ще даде възможност за настройки в няколко менюта, като например:

 • Lock-On Aim > Auto-Target (Фиксиран мерник > Автоматичен)
 • Auto Weapon Swap (Автоматична смяна на оръжието)
 • Auto Pick Up (Автоматично вземане на предмети)
 • Camera Assist > On (Адаптивна камера > Включена)
 • Navigation and Traversal Assistance (Навигационна и обходна помощ)
 • Ledge Guard (Предпазване в тесни пространства)
 • Infinite Breath (Безкраен дъх)
 • Repeated Button Presses > Hold (Неколкократно натискане на бутони > Задържане)
 • Melee Combos > Hold (Меле комбота > Задържане)
 • Weapon Sway > Off (Откат на оръжието > Изключен)
 • Skip Puzzle Option (Опция за пропускане на пъзел)
 • Различни корекции в меню Combat Accessibility (Достъпност в битките)
 
 

Alternate controls (Алтернативни контроли)

За първи път Naughty Dog предлага персонализиране на всички контроли. Това Ви позволява да пренареждате всяка команда към Вашия контролера, включително плъзгане на тъчпада и вибриране на контролера. Тъй като задържането или бързото натискане на бутони може да бъде предизвикателство за някои играчи, имаме индивидуални опции да променим всяко задържане на бутон в превключване и всяко бързо натискане в задържане. Произхождайки отново от Uncharted 4, отново предлагаме разширени опции за адаптивна камера и фиксиран мерник.

Промяна на функция

Схема на контрол

 • Options (Опции): Default (По подразбиране), Right Hand Only (Само дясна ръка), Left Hand Only (Само лява ръка), Custom Scheme 1 (Персонализирана схема 1), Custom Scheme 2 (Персонализирана схема 2), Custom Scheme 3 (Персонализирана схема 3).
 • Изберете предварително зададени или създайте свое собствено разпределение на контролера.

Персонализиране на контролите

 • Променете или напълно персонализирайте контролите.

Промяна на име на схема на контрол

 • Променете името на персонализираната си схема.

Ориентация на контролера

 • Options (Опции): Default (По подразбиране), Left (Ляв), Right (Десен), Upside Down (Обърнат)
 • Изберете как държите контролера си, който активира бутоните за придвижване, левият стик и десният стик, за да съвпаднат.

Ляв и десен стик

 • Options (Опции): Default (По подразбиране), Flipped While Aiming (Наклонен при прицелване), Flipped Always (Постоянно наклонен)
 • Сменете функционалността на ляв и десен стик.

Контроли за лодката

 • Options (Опции): Default (По подразбиране) или Alternate (Алтернативен)
 • Променете метода на управление на лодката.
 • DEFAULT (ПО ПОДРАЗБИРАНЕ): Използвайте |Left-Stick|, за да завивате и ускорявате и |L2| за заден ход.
 • ALTERNATE (АЛТЕРНАТИВЕН): Задръжте |R2|, за да ускорите и |L2| за заден ход. Използвайте |Left-stick|, за да завивате.
 • DEFAULT (ПО ПОДРАЗБИРАНЕ) се препоръчва за играчи със слепота или влошено зрение и използват навигационна помощ, за да се ориентират.

Движение по въже/стълба

 • Options (Опции): Герой или камера
 • Сменете посоката на движение по стълби или въжета.
 • CHARACTER (ГЕРОЙ): Движението нагоре/надолу по стълби и въжета с |left-stick| е спрямо ориентацията на играча.
 • CAMERA (КАМЕР): Движението нагоре/надолу по стълби и въжета с |left-stick| е спрямо ориентацията на камерата. Препоръчва се за играчи със слепота или влошено зрение и използват навигационна помощ, за да се ориентират.

Бутони за свирене на китара

 • Options (Опции): Вертикално, Хоризонтално, Натискания
 • Променете метода на свирене на китарата.
 • VERTICAL (ВЕРТИКАЛНО) (По подразбиране): Плъзнете тъчпада нагоре и надолу, за да свирите на китарата.
 • HORIZONTAL (ХОРИЗОНТАЛНО): Плъзнете тъчпада наляво и надясно, за да свирите на китарата.
 • TAPS (НАТИСКАНИЯ): Натиснете |X|, за да свирите на китарата. Това може да бъде обвързано с различен бутон в Customize Controls (Персонализиране на контролите) под Select/Alternate Strumming (Избор/Алтернативно свирене).

Меле при прицелване

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Позволява на играча меле атака с |Square|, докато се прицелва.
 • Това ще деактивира Shoulder Swap (Смяна на прицелване), или който и да е контрол, зададен към |Square| при прицелване.
 
 

Задържане и натискания

Меню за персонализация на контролите

Неколкократно натискане на бутони

 • Options (Опции): Натискане или задържане
 • Променете метода на подкани за неколкократно натискане на бутон.
 • TAP (НАТИСКАНЕ) (По подразбиране): Натиснете бутона неколкократно, за да преминете.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ): Задръжте бутона, за да продължите.

Меле комбота

 • Options (Опции): Натискане или задържане
 • Променете метода на извършване на меле комбо.
 • TAP (НАТИСКАНЕ) (По подразбиране): Натиснете |Square| неколкократно за меле комбо.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ): Задръжте |Square| за меле комбо.

Режим на прицелване

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Променете метода на прицелване.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |L2| за прицелване. Отпуснете, за да спрете прицелването.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ): Натиснете |L2| за прицелване. Натиснете |L2| отново, за да спрете прицелването.

Режим на слушане

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Променете метода на слушане.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |R1| за слушане. Отпуснете, за да спрете слушането.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ): Задръжте за кратко |R1| за слушане. Задръжте |R1| отново за кратко, за да спрете слушането.

Тичане (Налично с пач 1.01)

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Променете метода на тичане.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |L1| за тичане. Отпуснете, за да спрете тичането.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ): Задръжте за кратко |L1| за тичане. Задръжте |L1| отново за кратко, за да спрете тичането.

Изработване

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Променете метода на изработване и ъпгрейдване.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |X|, за да започнете изработването и отпуснете, за да го отмените.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ): Натиснете |X|, за да започнете изработването и натиснете отново, за да го отмените.

Автоматична смяна на оръжието в раницата

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Променете метода за смяна на оръжията в инвентара инвентара Ви.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |square|, за да започнете смяната на оръжията в раницата Ви и го отпуснете, за да излезете.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ): Задръжте |square|, за да започнете смяната на оръжията в раницата Ви и го натиснете, за да излезете.

Стрелба с лъка

 • Options (Опции): Задържане или натискания
 • Променете метода на стрелба с лъка.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ) (По подразбиране): Задръжте |R2|, докато се прицелвате, за да издърпате стрелата назад и го отпуснете, за да стреляте.
 • TAPS (НАТИСКАНИЯ): Натиснете |R2|, докато се прицелвате, за да издърпате стрелата назад автоматично и го натиснете отново, за да стреляте.

Режим Hold Breath (Задържане на въздуха)

 • Options (Опции): Задържане или превключване
 • Смяна на метода за задържане на въздуха при прицелване. Умението Hold Breath (Задържане на въздуха) се отключва като ъпгрейд за играча.
 • HOLD (ЗАДЪРЖАНЕ): Задръжте |L3|, докато се прицелвате, за да задържите въздуха си.
 • TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ) (По подразбиране): Натиснете |L3|, докато се прицелвате, за да задържите въздуха си. Натиснете |L3| отново или спрете да се прицелвате, за да дишате нормално.

Помощ

Адаптивна камера

 • Options (Опции): Включено, Изключено, Хоризонтално, Вертикално
 • Автоматично преориентира камерата по посока на Вашето движение. Изберете HORIZONTAL (ХОРИЗОНТАЛНО) или VERTICAL (ВЕРТИКАЛНО), за да ограничите помощта към тази ос.
 • Предназначен за играчи, които са нови в екшън игрите или имат затруднения при едновременното използване на ляв стик и десен стик.

Auto Weapon Swap (Автоматична смяна на оръжието)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Автоматично сменете с друго налично оръжие, когато останете без амуниции.

Автоматично вземане на предмети

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Автоматично взима всички амуниции и съставки наблизо.

Фиксиран мерник

 • Options (Опции): Изключено, Включено, Автоматичен
 • Автоматично се фиксира към враговете при прицелване.
 • Цели се в центъра на тялото на врага по подразбиране. Използвайте |right-stick|, за да се прицелвате към главата или краката.
 • Ако е зададен AUTO-TARGET (АВТОМАТИЧЕН), ще се фиксира към следващия враг автоматично, дори и да е извън екрана.

Сила на фиксиране

 • Options (Опции): от 1 до 10 с плъзгане
 • Нагласете силата на придърпване за Lock-On Aim (Фиксиран мерник).

Фиксиране при хвърляне на оръжие

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Автоматично се фиксира към враговете, когато с |L2| се прицелвате за хвърляне.
 • По време на стелт, тухлите и бутилките се фиксират леко далеч от враговете, за да улеснят разсейването. Използвайте |right-stick|, за да се прицелите директно във врага.

Сила на фиксиране при хвърляне на оръжие

 • Options (Опции): от 1 до 10 с плъзгане
 • Нагласете силата на придърпване за Arc-Throw Lock-On Aim (Фиксиран мерник при хвърляне на оръжие).
 
 

Увеличаване и визуална помощ

Елементите за текст, потребителския интерфейс и геймплей, които са твърде малки или трудни за четене, могат да бъдат разочароващи. За да разрешим тези проблеми, създадохме опции за фина настройка на размера, цвета и контраста на HUD. Нашият нов дисплей с висок контраст е специален режим на изобразяване, който осигурява повече контраст за елементите в играта. Ние също така предлагаме екранна лупа, която ви позволява да увеличите мащаба на която и да е част от екрана с помощта на тъчпада на DUALSHOCK 4.

HUD оразмеряване

 • Options (Опции): По подразбиране, Голямо
 • Променя размера на HUD елементите в играта.

HUD фон

 • Options (Опции): По подразбиране, Светъл, Тъмен
 • Промяна на HUD яркостта на фона.

HUD цвят

 • Options (Опции): Бяло, Жълто, Синьо, Червено, Зелено
 • Променя цвета на текста и HUD елементите.

HUD режим за далтонисти

 • Options (Опции): Изключен, Протанопия, Деутеранопия, Тританопия
 • Променя цветовата гама на HUD акцентите.

HUD проблясване

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Позволява проблясването на HUD анимациите.

High Contrast Display (Висок контраст на дисплея)

 • Options (Опции): Изключено, Настройка 1, Настройка 2, Настройка 3
 • Заглушава цветовете на околната среда и добавя отчетливи контрастни оцветители за съюзниците, враговете, предметите и интерактивните обекти.
 • Когато е включен, използвайте |Touchpad-Swipe-Left|, за да превключите към дисплей с по-висок контраст.

Екранна лупа

 • Options (Опции): Изключено, Слаба, Средна, Силна
 • Увеличава раздел от екрана.
 • Леко докоснете два пъти тъчпада, за да включите регулирате мащабирането. Задържането на второто натискане бавно ще увеличи мащаба, а при освобождаване фиксира нивото на увеличение.
 • Използвайте тъчпада, за да премествате лупата върху различни области на екрана. Докоснете го два пъти отново, за да излезете

Подкани за превод

 • Options (Опции): Изключено, Включено, Автоматичен
 • Включва |Triangle| подкани за превод за текст в света на играта.
 • Когато е настроена на AUTO (АВТОМАТИЧЕН), тази функция автоматично се активира, когато е избран текстови език, различен от английски, или ако е активиран текст в речта.
 
 

Морска болест

Симулираното 3D движение може да провокира морска болест при много играчи. За да създадете по-удобно визуално изживяване, можете да изберете опции за регулиране на трептенето на камерата, замъгляване на движението, разстояние за следене от камерат и дори зрително поле. Има и опция за постоянна бяла точка в центъра на екрана, която може да облекчи усещането.

Трептене на камерата

 • Options (Опции): от 1 до 10 с плъзгане
 • Регулирайте интензивността на трептене на камерата.

Замъгляване на движението

 • Options (Опции): от 1 до 10 с плъзгане
 • Регулирайте интензивността на ефекта за замъгляване на движението.

Разстояние на камерата

 • Options (Опции): от -5 до +5 с плъзгане
 • Регулирайте разстоянието на камерата от трето лице.
 • Увеличаването на тази стойност премества камерата по-далеч от играча.
 • Намаляването на тази стойност премества камерата по-близо до играча.

Поле на зрение

 • Options (Опции): — от 5 до +5 с плъзгане
 • Регулирайте полето на зрение на камерата от трето лице.
 • Увеличаването на тази стойност прави зрителното поле по-широко.
 • Намаляването на тази стойност прави зрителното поле по-тясно.

Ефект Dolly Zoom

 • Options (Опции):  Включено или изключено
 • Превключва моментите, при които камерата се движи назад и едновременно увеличава, създавайки дезориентиращ ефект.

Ефекти на цял екран

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира екранни ефекти, които показват състоянието на играча.

Постоянна точка в центъра

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Показва постоянен четириъгълник в центъра на екрана, скрит по време на кинематографии и по време на прицелване.
 
 

Навигация и обхождане

Създаването на игра, достъпна за незрящи и играчи с влошено зрение, означава осигуряване на нови начини за навигиране в света на игрите. Навигационната помощ може да се използва, за да Ви води по основния път на прогреса на историята или можете да използвате Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух), за да излезете и вместо това да намерите враговете или предметите. За да Ви помогнат да се движите през света на игрите, има и опции за опростено обхождане, предпазване в тесни пространства и възможност за цялостно пропускане на пъзели. 

Навигационна помощ

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Натискането на |L3| насочва камерата в посока за прогрес на историята, маркирайки пътеката, която трябва да следвате.
 • Ако е включен и Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух) натиснете |L3|, докато сте в режим на слушане (задръжте |R1|) ще насочи играча към най-скоро сканирания елемент или противник.

Помощ за обхождане

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Включва опростено обхождане:
  • Натиснете |X|, за да извършите автоматично някои трудни скокове.
  • Автоматично се изкачвате по ръбове и се промъквате през малки пролуки.
  • Автоматично прескача малки препятствия, докато сте на коня.
  • Автоматично тичане в определени ситуации.

Ledge Guard (Предпазване в тесни пространства)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Предпазва от падане от ръбове с допълнителна обратна връзка с аудио и вибрации.
 • Предпазва Ви да не паднете от ръбове, които ще Ви убият.

Infinite Breath (Безкраен дъх)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Позволява безкраен въздух, докато плувате под вода.

Skip Puzzle Option (Опция за пропускане на пъзел)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Когато сте в пъзел изберете SKIP PUZZLE (ПРОПУСКАНЕ НА ПЪЗЕЛ) от менюто за пауза, за да се придвижите към решаването на пъзела.
 • Тази настройка е силно препоръчителна за играчи, които са слепи или имат влошено зрение, тъй като някои пъзели може да не са напълно достъпни за тях.
 • Допълнителна помощ за достъпност за пъзели е на разположение с пачовете 1,01 и 1,02.

Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира възможността за сканиране на елементи |Circle| и врагове |Square|, докато сте в режим на слушане
 • Изпратете сканиращи аудио сигнали на мястото на целта. Височината на звука се променя въз основа на височината на целта спрямо Вас.
 • Ако е включен и Navigation Assistance (Навигационна помощ) натиснете |L3|, докато сте в режим на слушане ще насочи играча към най-скоро сканирания елемент или противник.

Обхват на сканиране

 • Options (Опции): от 10 м - 30 м с плъзгане
 • Регулирайте максималната дистанция на сканиранията в Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух).

Време за сканиране

 • Options (Опции): от 1 с - 5 с с плъзгане
 • Регулирайте времето за сканиране в Enhanced Listen Mode (Режим на задълбочен слух), за да достигнете максималното му разстояние.
 
 

Текст в речта и аудио сигнали

Всяка информация, която е представена само визуално, не е достъпна за сляп играч. За да разреши този проблем, Naughty Dog създаде няколко опции, за да предаде тази информация чрез звук и вибрация на контролера. Обхождането и бойните аудио вълни работят заедно с аудиото на играта, за да картографират лесно разпознаваеми звуци към често използвани действия (взимане на предмети, прескачане на пролуки, отбягване на прииждащи меле атаки и т.н.).

Тези аудио сигнали са подредени в аудио речник, към който можете да се обърнете по всяко време. Освен това менютата и другият екранен текст могат да бъдат озвучени чрез опцията Text-To-Speech (Текст в речта)*. За играчите с настроен английски език и Text-to-Speech (Текст в речта)** в конзолата си, The Last of Us Part II автоматично ще активира Text-to-Speech (Текст в речта) за Вас по време на игра.

* Функциите на Text-to-speech (Текст в речта) са налични на всички поддържани езици**, с изключение на тайландски
** Поддържаните езици за Text-to-Speech (Текст в речта) са: английски, английски Великобритания, френски, италиански, немски, датски, турски, руски, чешки, немски, гръцки, финландски, шведски, норвежки, унгарски, полски, португалски, испански, холандски, Традиционен китайски, опростен китайски, японски, корейски, хърватски, испански език за латинска америка

Text-to-Speech (Текст в реч)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира разказване на екранен текст.
 • Когато е активиран, поискайте описание с текст в речта на текущото Ви състояние с |Touchpad-Swipe-Up|.
 • Силата на звука в Text-to-Speech (Текст в речта) може да се регулира от менюто Audio Volumes (Сила на звуците).

Обходни сигнали

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира допълнителни аудио сигнали за достъпност, за да помогне при обхождане и проучване.
 • Възпроизвежда звуков сигнал за:
  • Пролуки, които могат да се прескачат, ръбове, които могат да се катерят и пролуки, през които може да се минава
  • Зони, които изискват клякане или пълзене
  • Взаимодействия и вземане на предмети
  • Близко чупливо стъкло
  • Връщане или загуба на контрол на движение
  •  Когато е включен Ledge Guard (Предпазване в тесни пространства) се възпроизвежда звуков сигнал при активирането му.
 • За допълнителна информация относно звуковите сигнали, вижте Audio Cue Glossary (Речник на звуковите сигнали).

Звукови сигнали в битките)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира допълнителни аудио сигнали за достъпност, за да помогне при битка и стелт.
 • Възпроизвежда звуков сигнал за:
  • Подкани за хващане и удряне на врага
  • Прииждащи меле атаки от противника
  • Когато Ви уцелят със стрела
  • Прицелване във врага
  • Уцелване на врага
 • За допълнителна информация относно звуковите сигнали, вижте Audio Cue Glossary (Речник на звуковите сигнали).

Combat Vibration Cues (Сигнали за вибрация в битките)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира сигналните вибрации, за да Ви помогнат в битка.
 • Възпроизвежда сигнална вибрация за:
  • Прииждащи меле атаки от противника
  • Прицелване във врага
  • Уцелване на врага

Combat Vibration Cues (Сигнали за вибрация в китарата)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира сигнална вибрация, когато е избрана правилната нота на китарата за прогрес в историята.

Сила на звуците

Ефекти

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Регулирайте силата на звуковите ефекти.

Диалог

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Регулирайте силата звука на диалозите.

Музика

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Регулирайте силата на музиката.

Кинематографии

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Регулирайте силата на звука в кинематографиите.

Звукови сигнали за достъпност

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Звуковите сигнали за обхождане и битка могат да се включат от Accessibility menu (Менюто за достъпност).

Text-to-Speech (Текст в реч)

 • Options (Опции): от 0 до 100 с плъзгане
 • Регулирайте силата на звука на разказа от текст в речта.

Речник на звуковите сигнали

 • Преглеждайте и слушайте различни звукови сигнали, които се появяват по време на игра.
 
 

Достъпност в битките

Тъй като искаме битките в The Last of Us Part II да бъдат достъпни за всички играчи, има редица опции, които могат значително да променят геймплея. Например функцията Invisible While Prone (Невидимост при пълзене) Ви позволява да изживеете стелт геймплей, който в противен случай може да бъде недостъпен. Ако имате затруднения с прицелването, можете да си отделите повече време, като активирате забавен каданс, докато се прицелвате. Тези функции Ви предоставят всички инструменти, от които се нуждаете, за да направите бойното преживяване приятно и предизвикателно.

Включване на достъпност в битките

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Включва настройките за достъпност в битките.
 • Тези настройки са предназначени да направят битките достъпна за всички играчи. Като такива, те могат значително да променят геймплей изживяването.

Hostages Don’t Escape (Заложниците не бягат)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Враговете, които сте хванали не могат да избягат, докато се съпротивляват.

Allies Don’t Get Grabbed (Съюзниците не ги хващат)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Съюзниците автоматично ще избягат, когато бъдат хванати от враговете.
 • Тази настройка няма да се прилага по време на някои бойни срещи.

Enemies Don't Flank (Враговете не заобикалят)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Враговете умишлено няма да се опитват да Ви излязат в гръб.

Reduced Enemy Perception (Намалена концентрация на враговете)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Намалете концентрацията на врага в стелт.
 • Тази настройка е относително към избраното ниво на трудност.

Reduced Enemy Accuracy (Намалена точност на враговете)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Намалете точността на противника при стрелба.
 • Тази настройка е относително към избраното ниво на трудност.

Enhanced Dodge (Подобрено отбягване)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Отбягването с |L1| е по-сигурно в избягването на атаки от врага.

Invisible While Prone (Невидимост при пълзене)

 • Options (Опции): Изключено, Ограничено, Неограничено
 • Вие сте невидими за врагове, докато пълзите и не се прицелвате. Тази настройка е деактивирана по време на определени срещи, при които стелтът не е вариант.
 • При настройка на LIMITED (ОГРАНИЧЕНО), срокът ще се основава на настройката за трудност при стелт.

Weapon Sway (Откат на оръжието)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Включва люлеенето на камерата при прицелване с оръжията.

Slow Motion (Забавен каданс)

 • Options (Опции): Изключено, По време на прицелване, Превключване
 • Намалява скоростта на играта, когато е активирано.
 • При настройка на TOGGLE (ПРЕВКЛЮЧВАНЕ) използвайте |Touchpad-Swipe-Right|, за да превключите забавения каданс.

HUD

Ако сте глухи, с увреден слух или имате нужда да играете при ниска или никаква сила на звука, може да нямате достъп до информация за играта, която е представена само чрез аудио. За да разрешим този проблем, има няколко опции да се показва тази информация визуално. Индикаторите за ориентиране Ви позволяват да разберете кога сте забелязани в стелт; те също могат да бъдат настроени да продължат по време на битка, насочвайки се към враговете с висока заплаха.

Индикатори за удар

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира HUD шипове в посоката, от която е дошъл удара.

Awareness Indicators (Индикатори за ориентиране)

 • Options Опции: Изключено, Стелт, Постоянно
 • Активира HUD елемент, който ви предупреждава, когато враговете са на път да ви забележат и от коя посока.
 • STEALTH (СТЕЛТ): Идинакторите за ориентиране показват, когато сте забелязани.
 • ALWAYS (ПОСТОЯННО): Индикаторите за ориентиране присъстват и по време на битка. Тази настройка е предназначена за играчи, които са глухи или имат увреден слух. (Налично с пач 1.01*)

Съвети

 • Options (Опции): Изключено, Понякога, Често
 • Активира геймплей съвети, които се появяват, когато се изгубите в дадено пространство за известно време.
 • Съветите се активират с натискане на |L3|.

Pick-Up Notifications (Уведомления за вземане на предмети)

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Показва HUD известие, когато вземете амуниции, съставки за изработване или други ресурси

Подкани за отбягване

 • Options (Опции): Изключено, Понякога, Често
 • Регулирайте честотата на учебната подкана за отбягване, която се показва, когато враговете започнат меле атака, с |L1|.

Субтитри

Субтитрите са изключително популярна функция за достъпност и The Last of Us Part II Ви предлага широк спектър от възможности за персонализирането им. Можете да настроите размера и цвета, да добавите тъмен фон за контраст, да активирате имената на говорещите и дори насочваща стрелка за говорителите извън екрана. За първи път в игра на Naughty Dog можете да активирате субтитри за целия системен диалог на врага по време на стелт и битка.

Субтитри

 • Options (Опции):  Изключено, Диалог за историята, Диалог за история + битка
 • Активира субтитрите за разговорен диалог.
 • STORY DIALOGUE (ДИАЛОГ ЗА ИСТОРИЯТА): Активира субтитрите за главните герои, значими диалози с враговете и кинематография.
 • COMBAT DIALOGUE (ДИАЛОГ В БИТКА): Активира субтитрите за допълнителен диалог с врага, по време на стел и битка.

Размер

 • Options (Опции): Малки, Средни, Големи
 • Регулирайте размеран а текста на субтитрите.

История

 • Options (Опции): Изключено, По подразбиране, Затъмнено
 • Активира тъмен фон зад субтитрите, за да подобри четливостта.

Имена

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Показва името на говорещия със субтитрите.

Цветове за имената

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Когато Names (Имена) са включени в субтитрите, имената се показват с уникален цвят за всеки говорещ.

Посока

 • Options (Опции): Включено или изключено
 • Активира стрелка до субтитрите, показваща относителната посока на екрана на говорещия.
 • Не се показва за говорещи на екрана.

Цвят

 • Options (Опции): Бяло, Жълто, Синьо, Червено, Зелено
 • Променя цвета в текста на субтитрите.
 
 

Трудност на игра

Като разширение на своите функции за достъпност, The Last of Us Part II също включва разширени опции за трудност. При стартиране ще видите пет различни нива на предизвикателство: Много лесно, лесно, умерено, трудно и оцеляване. Играчите също могат да персонализират специфични аспекти на трудност спрямо Вашите нужди или желано изживяване. Можете индивидуално да настроите трудностите, свързани с приждащите удари, ефективността на врага и съюзниците, стелта и ресурсите. Трофеите не са ограничени от трудността.

Предизвикателство

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване, Персонализирано
 • Регулирайте цялостната трудност на играта

Играч

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване
 • Регулира настройките за трудност, свързани с:
  • Размер на щетите, които играчът получава от враговете
  • Честота на динамичните контролни точки по време на среща

Врагове

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване
 • Регулира настройките за трудност, свързани с:
  • Точност на стрелбата на противника и честотата на изстрелвани снаряди
  • Агресията на враговете, които пристъпват и Ви заобикалят
  • Сложността на меле комботата на противниците
  • Скоростта на движение на някои от враговете с висока заплаха
  • Персонализирано настройване на конкретни бойни срещи

Съюзници

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване
 • Регулира настройките за трудност, свързани с:
  • Агресивността на съюзниците в битка
  • Честотата, при която съюзниците убиват врагове

Стелт

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване
 • Регулира настройките за трудност, свързани с:
  • Възприятието на враговете чрез зрение, слух и миризма
  • Продължителност на гратисния период преди враговете да предупреждават другите
  • Условия за хващане на врагове от стелт

Ресурси

 • Options (Опции): Много лесно, Лесно, Умерено, Трудно, Оцеляване
 • Регулира настройките за трудност, свързани с:
  • Количеството амуниции и провизии, открити в света
  • Издръжливостта на меле оръжията, падащи от враговете
  • Снабдяването с определени занаятчийски рецепти

Очакваме с нетърпение играчите да се възползват от тези функции и да продължим да насърчаваме информираността и застъпничеството относно поддръжката на достъпност в игрите заедно. Заедно с всички в студиото, бихме искали да отдадем значимото на всички хора, които помогнаха да направят тези функции възможни, включително нашите партньори в PlayStation, Worldwide Studios и нашите консултанти за достъпност: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker и Ian Hamilton. Благодарим Ви за невероятната Ви подкрепа и насоки.