Опции за достъпност на God of War Ragnarök

Разгледай над 70 функции за достъпност в God of War Ragnarök, които позволяват на играчите да персонализират игровото изживяване, за да отговаря на техните нужди.

 

Предварително зададени настройки за достъпност

God of War Ragnarök има четири нови предварително зададени менюта, всяко с опция „някои“ или „всички“. Когато бъдат избрани, тези предварително зададени настройки прилагат набор от опции в менюто, давайки им нови стойности. Всяка променена настройка ще се появи в синьо в менюто. Можеш да нулираш всички променени стойности по подразбиране, като „изключиш“ предварително зададената настройка или използваш бутона за нулиране на цялото задържане.

Предварително зададени настройки да достъпност на зрението

Опции: Изкл., някои, всички

 • Прилагане на предварително избрана гама от опции за играчи със слабо зрение. Тази предварителна настройка регулира настройки като:
  • Помощ за навигация
  • Време за пъзел
  • Помощ при прицелване на пъзел
  • Заключване
  • Рецентриране на камерата при атака
  • Автоматично вземане
  • Помощ при преминаване
  • Стил на мини игра
  • Аудио сигнали
  • Зашеметяване грабване на врагове
  • HUD с висок контраст
  • Размер на текста на потребителския интерфейс
  • Размер на иконата, субтитрите и надписите

Предварителна настройка за достъпност на слуха

Опции: Изкл. някои, всички

 • Прилагане на предварително избран набор от опции за играчи, които са глухи или с увреден слух. Тази предварителна настройка регулира настройки като:
  • Субтитри
  • Надписи
  • Пътепоказатели
  • Имена на говорителите
  • Фон на субтитри и надписи
  • Замъгляване на субтитри и надписи

Предварителна настройка за намаляване на движението

Опции: Изкл. някои, всички

 • Прилагане на предварително избран набор от опции за играчи с чувствителност към движение към бързи движения или движения на ръчна камера. Тази предварителна настройка регулира настройки като:
  • Люлеене на камерата
  • Разклащане на камерата
  • Кинематично заснемане
  • Устойчива точка
  • Размазване на движението
  • Зърненост
  • Страф асистенция
  • Рецентриране при атака
  • Чувствителност при насочване
  • Скорости на въртене на камерата

Приложи предварително зададени настройки за достъпност на движението

Опции: Изкл. някои, всички

 • Прилагане на предварително избрана гама от опции за играчи с физически или двигателни увреждания. Тази предварителна настройка регулира настройки като:
  • Време за пъзел
  • Помощ при прицелване на пъзел
  • Помощ за навигация
  • Визуализация на контролера
  • Многократно натискане на бутони
  • Задържане на менюто
  • Спринт и стил на мини игра
  • Зашеметяване грабване на врагове
  • Режим на ярост
  • Заключване
  • Рецентриране на камерата при атака
  • Прицелване и блокиране на превътането
  • Автоматично вземане
  • Помощ при преминаване
  • Стил на избягване

Променен индикатор за настройка

Опции: Автоматични

 • Настройките, които са променени от стойността им по подразбиране, ще бъдат обозначени със син цвят, за да се позволи по-бързо идентифициране на настройките, които са променени.

Алтернативни контроли

Студио Santa Monica взе присърце отзивите на играчите и преработи персонализацията на контрола, добавяйки нови начини за достъп до ключови способности и алтернативи за някои трудни за използване действия. С добавянето на преки пътища на тъчпада, контролни стилове на въвеждане, контролни настройки и персонализирани оформления - наистина контролираш играта си. 

Настройки на контролера и пренасочване на входа

Персонализиране на контролите

Опции: Преназначаване с помощта на базирана на действие система за картографиране на бутони за 14 уникални бутона на играча.

 • Пренастройва и персонализира всички контроли.

Контролна схема

Опции: По подразбиране, обърнат, класик, лява ръка, дясна ръка, Survivalist, Assassin, персонализиран 1, персонализиран 2, персонализиран 3.

 • Пренастройва и персонализира всички контроли.

Вибрации на контролера

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулира интензитета на вибрациите на контролера.

Бутон на тъчпада (влизане в менюто)

Опции: Ляв/десен вход, Натискане/задържане вход, оръжия, само екран, само карта.

 • Промяна функционалността на въвеждането на бутона на тъчпада в менютата.

Преки пътища за плъзгане на тъчпада

Опции: Изкл., помощ за навигация, превключване на HUD, дисплей с висок контраст, спартанска ярост, бърз завой, удар с щит.

 • Картографиране на ключовите действия към всяка от четирите посоки на плъзгане. Всички плъзгания работят в допълнение към основния им вход. Преките пътища могат да бъдат картографирани към повече от една посока.

Ляв стик и десен стик

Опции: По подразбиране, обърнат.

 • Избиране по подразбиране, за задаване на движението на героя на левия стик и движението на камерата на десния стик или обърнато, за превключване.

Движение за катерене

Опции: По подразбиране или камера

 • Когато е активирана, тази настройка променя начина, по който играчът взаимодейства с вертикални преминавания, като например изкачвания по пукнатини.
  • По подразбиране: Играчът ще се изкачи в натиснатата посока.
  • Камера: Играчът ще се движи в посоката, към която е насочена камерата, когато натиска напред. Например, натискането напред, докато гледаш надолу, ще те придвижи надолу при катерене по пукнатина.
 • Опцията за настройка на камерата се препоръчва за играчи, които използват „помощ при навигация“, за да ориентират камерата си по посока на целта си.

Бърз завой

Опции: Изключено, блокиране на задържане [L1] + бутон за голи ръце [бутон за насочване надолу], задържане на стик за движение + натискане на бутон за спринт [R3].

 • Активиране на „бързо завъртане“, за да завъртиш камерата на 180 градуса, така че да гледа зад теб. Предлага се и като пряк път за плъзгане на тъчпад.

Спартанска ярост

Опции: Спринт [L3] + заключване [R3], избягване [X] + взаимодействие [O].

 • Избор на конфигурацията на бутоните, за активиране на „спратанска ярост“. Предлага се и като пряк път за плъзгане на тъчпад.

Зашеметяване грабване на врагове

Опции: Натисни Заключване (R3), задръж взаимодействие (кръг), стик движение.

 • Бутон заключване (R3 – по подразбиране): Натисни бутон [бутон заключване], докато си в обсега на враг, който е зашеметен, за да започнеш действие зашемети грабни.
 • Задръж взаимодействие (Кръг): Задръж [Взаимодействие], докато си в обсега на враг, който е зашеметен, за да започнеш действие зашемети грабни.
 • Стик движение: Натисни [Стик движение] и върви/спринтирай в посоката на зашеметен враг, за да започнеш автоматично действие зашеметяване грабване.

Умения Навигация

Опции: По подразбиране, бутони за насочване

 • Променя метода на придвижване в менюто на дървото на уменията между [бутон за движение], свободен курсор и бутони за посока.

Ножница на оръжие

Опции: По подразбиране, превключване на оръжие

 • Избери как да прибираш оръжията в ножницата:
  • По подразбиране: Използвай бутона за голи ръце [бутон за насочване надолу], за да прибереш в ножницата оръжието си, което използваш в момента.
  • Превключване на оръжие: Натискането на бутон за оръжие ще превключва между екипиране и поставяне в ножницата на оръжие.

Задръж и натисни

Студио Santa Monica се погрижи много да разшири опциите за намаляване на умората от трудни действия, като гарантира, че голямо разнообразие от действия има алтернативни входове, които намаляват необходимостта от продължително задържане и бързо натискане. 

Многократно натискане на бутони

Опции: Чукни или задръж

 • Завърши многократно натискане чрез бързо докосване или задържане на подканения бутон.
  • Чукване (По подразбиране): Неколкократно натискане на бутона за продължаване.
  • HOLD(ЗАДЪРЖАНЕ): Задържане на бутона за продължаване.

Стил блокиране

Опции: Задържане или превключване

 • Променя начина на блокиране.
  • HOLD (По подразбиране): Задръж бутона за блокиране [L1], за да блокираш. Освободи, за да спреш блокирането.
  • ПРЕВКЛЮЧВАНЕ: Натисни бутон „блокиране“ [L1], за да блокираш. Натисни бутон „блокиране“[L1] отново, за да спреш блокирането.

Стил на прицелване

Опции: Задържане или превключване

 • Промени начина на въвеждане за прицелване.
  • HOLD (По подразбиране): Задръж |L2| за прицелване. Пусни, за да спреш да се целиш.
  • ПРЕВКЛЮЧВАНЕ: Натисни |L2| за прицелване. Натисни |L2| отново, за да спреш да се целиш.

Стил на избягване

Опции: Задръж или превключи (в играта това беше написано като „По подразбиране“, „По подразбиране+“ и „Чукване преобръщане“)

 • Промяна на метода на въвеждане за избягване.
  • ПО ПОДРАЗБИРАНЕ (По подразбиране): Чукни за странична стъпка, чукни два пъти, за да продължиш с едно преобръщане.
  • ПО ПОДРАЗБИРАНЕ+: Чукни за странична стъпка, чукни два пъти, за да продължиш с едно преобръщане. Продължи да държиш, за да повториш странична стъпка, след което се преобърни.
  • ЧУКВАНЕ ПРЕОБРЪЩАНЕ: Чукни, за да стъпиш настрани, след което се превърти автоматично. Продължи да задържаш, за да повториш действието със странично преобръщане.

Неутрално избягване

Опции: Изкл., Вкл.

 • Използвай бутона за избягване [O], за да избягаш назад, когато посоката не е натисната.

Помощ при избягване

Опции: Изкл., Вкл.

 • Осигурява повишен имунитет при избягване.
  (Забележка: Помощ при избягване НЕ се предлага при трудности No Mercy или God of War)

Спринт

Опции: Натисни бутона за спринт [L3], задържане за избягване [X], ауто

 • Избери стил на въвеждане за „Спринт“. Входовете за натискане и задържане могат да бъдат преназначени.

Забавяне на автоматичен спринт

Опции: 0,0 до 5,0

 • Настройка на времето преди активирането на автоматичния спринт. По-ниските настройки ще задействат спринт с малко необходимо разстояние. По-високите настройки ще доведат до увеличено забавяне преди спринт.

Задържане на менюто

Опции: По подразбиране, бързо

 • Коригира времето, през което трябва да бъде натиснат бутон в менюто, за да завършиш действия за задържане, като изработване или изразходване на XP.
  • По подразбиране: Задържане за цялото времетраене, за потвърждаване на действието.
  • Бързо: Намалява времето на задържане, което прави потвърждението по-бързо.

Помощ

Разгледай различни асистенции за геймплей за обичайни действия – от бойни асистенции, които да те държат на целта, до асистенции за пъзел, за да превърнеш моментите с пъзели за части от секундата в по-гъвкаво време за прицелване. Функциите за автоматично вземане и автоматично оборудване също са добавени, за да ти позволят да управляваш оборудването и плячката с лекота.

Помощ при прицелване

Опции: Изкл., класик, класик+

 • Когато се прицелваш, тази функция насочва камерата с моментна помощ при стрейф и сцепление на целта.
  • Класик: Насочва камерата към най-близката цел спрямо мерника.
  • Класик +: Насочва камерата към най-близката цел спрямо мерника навсякъде по екрана.

Помощ прицелване на пъзел

Опции: Изкл., Вкл.

 • Закопчаване на мерника към близката мишена на пъзела, когато се прицелваш.

Заключване на камера

Опции: Изкл., класик, ауто-цел, ауто-цел+

 • Използвай бутон „Заключване“, за да активираш, използвай „Стик движение“, за да превключиш целите. Заключването ще задържи врага в центъра на изгледа на камерата, докато събитие или действие прекъсне заключването.
  • Класик: Заключването ще държи врага в полезрението, докато не умре. Заключването също временно ще се освободи, когато играчът се прицели. Целите могат да нарушат „Заключване“ със специални движения или ако се изместят извън обхвата.
  • Ауто-цел: Заключването продължава, докато се прицелваш и превключиш към нова цел на екрана, след като текущата цел умре. Докато се прицелваш, плъзни, за да насочиш конкретни части на някои врагове. Аут-цел ще захване отново цел малко след като „Заключване“ бъде нарушено чрез специално движение.
  • Ауто-цел+: Добавя насочване към врага извън екрана в допълнение към всички настройки на функцията за ауто-цел.

Страф асистенция

Опции: Вкл., Изкл.

 • Камерата автоматично ще проследи групи от врагове при нападение.

Активиране на функцията на сензора за движение

Опции: Изкл., прицелване

 • Активирай движението на контролера на сензора за движение, за да контролираш камерата, докато се прицелваш.

Пъзел тайминг

Опции: По подразбиране, разширени, разширени+

 • Дава ти повече време за решаване на пъзели в околната среда. Това може да включва забавяне на пъзел обекти и/или удължаване на разрешения времеви прозорец за решаване на пъзели.

Хоризонтална/вертикална скорост – Насочване на функцията на сензора за движение

Опции: Плъзгач от 0,1 до 3,0

 • Регулира скоростта, с която камерата се върти с движения за функцията насочване на сензора за движение

Ускорение – Функция насочване на сензора за движение

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Докато се прицелваш, по-високите скорости, засечени от функцията на сензора за движение, ще забързат движението на камерата. Бързото движение ще премести камерата повече, по-бавното движение ще премести камерата по-малко.

Намаляване на малките движения – функция за насочване на сензора за движение

Опции: Плъзгач от 0 до 30

 • При прицелване, движенията на камерата ще бъдат намалени, ако контролерът се върти по-бавно от тази скорост (градуси в секунда) с активирана функция за насочване на сензора за движение. Това може да помогне за компенсиране на неволни движения на камерата от неща като натискане на бутони.

Стил на мини игра

Опции: Прецизност, единичен бутон, ауто

 • Промяна на метода, използван за завършване на прецизни мини игри:
  • Прецизност: Придвижване се в определена посока, за да се завърши мини-играта.
  • Единичен бутон: Натискане на един бутон за всяко необходимо действие в мини-играта.
  • Ауто: След започване на мини-игра, тя се завършва автоматично.

Чекпойнтове Минибос

Опции: Изкл., Вкл.

 • Когато бъдеш убит от минибос (напр. древен), рестартирането на битката ще го възроди с намалено здраве, ако е бил повреден под определен процент преди смъртта на играча. (Забележка: Чекпойнтове Минибос НЕ се предлагат при трудности No Mercy или God of War.)

Функция автоматично екипиране

Опции: Активира се в менютата за оръжия и брони

 • В менютата за оръжия и броня натисни бутона за автоматично оборудване и избери целева статистика, за да приложиш автоматично оборудване към Кратос. Тази функция ще даде приоритет на оборудването, което дава на Кратос най-голямото увеличение на нивото на мощност, сортирано по избраната статистика.

Автоматично вземане

Опции: Изкл., Основно, Икономично, Всичко

 • Взема различни предмети от земята автоматично при приближаване.
  • Основно: Взема здраве, ярост и други камъни, когато е необходимо.
  • Икономично: Прибира сребро, ресурси и дропове плячка, когато е извън битка.
  • Всичко: Комбинира настройки „основно“ и „икономично“.

Повторно центриране на камерата при атака

Опции: Изкл., класик, приоритет, приоритет+

 • Камерата автоматично ще се движи зад играча, когато използва меле атаки.
  • Класик: Центрирай отново камерата, когато нанасяш меле атаки на врага.
  • Приоритет: Насочва отново камерата към най-близкия враг на екрана, когато замахва с оръжие или парира.
  • Приоритет+: Насочва отново камерата към най-близкия враг, когато замахва с оръжие или парира, включително врагове извън екрана.

Субтитри и надписи

Следвайки най-добрите практики от киното и телевизията, опциите за субтитри и надписи гарантират, че играчите могат да изпитат висококачествено изживяване със или без звук.

Субтитри

Опции: Изкл., Вкл.

 • Активира субтитри за говорим диалог.

Замъгляване на субтитри и надписи

Опции: Изкл., Вкл.

 • Замъглява фона зад субтитрите и надписите, за да подобри четливостта им.
  (Забележка: Това може да се комбинира с функцията Фон на субтитри и надписи.

Фон на субтитри и надписи

Опции: Никакъв, светъл, тъмен

 • Позволява тъмен фон зад субтитрите за подобряване на четливостта.
  • Светлина: Добавя черно поле с ниска непрозрачност зад текста за лек контраст.
  • Тъмен: Добавя черно поле с висока непрозрачност зад текст с висок контраст.

Пътепоказатели

Опции: Изкл., Вкл.

 • Активира стрелка до субтитрите, указваща посоката на звука спрямо екрана, както за изговорен диалог, така и за звук без говор. Високоговорителите на екрана няма да имат индикатор за посока със субтитрите на диалога.

Имена на говорителите

Опции: Изкл., Вкл.

 • Показва името на говорителя със субтитрите.

Цвят на надписите

Опции: Изкл. (бял), циан, зелен, жълт, розов, оранжев, лилав, син

 • Избери цвят за неречеви аудио надписи.

Цвят на високоговорителя

Опции: Изкл. (бял), циан, зелен, жълт, розов, оранжев, лилав, син

 • Когато функцията Имена на високоговорителя е активирана, това показва името в уникален цвят.

Цвят на субтитрите

Опции: Изкл. (бял), циан, зелен, жълт, розов, оранжев, лилав, син

 • Избери цвят за изговорените субтитри от диалога.

Надписи

Опции: Изкл., Вкл.

 • Разрешава показването на неречево аудио и описанията като надписи.

Размер на субтитрите и надписите

Опции: По подразбиране, Големи, - Х Големи

 • Регулиране размера на текста на субтитрите и надписите.
Субтитри по подразбиране
Големи субтитри
Изключително големи субтитри

Нагледни помагала

God of War Ragnarök предлага настройки, които лесно позволяват на играчите да поддържат визуална яснота на важни елементи на екрана, дори докато седят далеч от екрана или играят със слабо зрение. Независимо дали става дума за четене на субтитрите на диалога, участие в битка срещу множество врагове или търсене на ценни колекционерски предмети – разнообразие от настройки помагат ключовата информация на екрана да бъде ясна. 

Размер на текста на ПИ по подразбиране
XXL размер на текста на ПИ

Размер на иконата

Опции: Малка, по подразбиране, голяма, - Х-голяма

 • Където е възможно, увеличава (или намалява) размера на иконите на бутоните в-света, подканите, лентите за здраве на врага, иконите на картата и индикаторите за заключване на целта за подобрена видимост.
Икона по подразбиране
Малка икона
Голяма икона
Екстра голяма икона

Размер на текста на ПИ

Опции: По подразбиране, голям, - х-голям: XX-голям

 • Където е възможно, увеличава размера на текста на ПИ за по-лесно четене. (Забележка: настройката на тази функция е отделна от Размер на субтитрите и надписите.)

Корекция на цвета на ПИ

Опции: По подразбиране, настройка 1, настройка 2, настройка 3

 • Избери набор от цветове, които да приложиш към критични елементи на ПИ в-света, например „Блокиране на блокове„ или „Неблокируеми пръстени“.

Визуализации на отблясъци на брадва

Опции: Изкл., Вкл.

 • Показване на дъга, отразяваща се от определени повърхности на пъзел, за да покаже пътя на отскока на брадва.

Сила на филтъра

Опции: от 1 до 10

 • Регулира наситеността на приложените цветни филтри на цял екран.

Контраст на визуализацията

Опции: Светло, средно, тъмно

 • Промяна на непрозрачността на визуализацията на контролера:
  • Светло: Само очертания и акценти.
  • Средно: Добавя се лека черна основа с ниска непрозрачност.
  • Тъмно: Към визуализацията се добавя черна основа с висока непрозрачност.

HUD с висок контраст

Опции: Изкл., Вкл.

 • Добавя тъмна контрастираща основа към елементите на потребителския интерфейс.

Кинематика с висок контраст

Опции: Изкл., Вкл.

 • Избери дали да се показват цветове с висок контраст, докато си в кинематографичен момент.

Намаляване на премигването

Опции: Изкл., Вкл.

 • Намалява премигването от моменти, които имат светкавични ефекти на цял екран (напр. ефекти на способност в стил „Flash Bang“).

Индивидуални цветови селектори за 10 категории

 • Опции:      
  • Цвят на Кратос
  • Цвят на Атрей
  • Цвят на бос/минибос
  • Цвят на неприятел
  • Цвят на NPC
  • Цвят на цел
  • Цвят на взаимодействие
  • Цвят на опасност
  • Обходна маркировка
  • Цвят на фона
 • Задай отделни цветове на всяка комбинация от категории, за да създадеш персонализиран режим на висок контраст.

Цветен филтър

Опции: Изкл., червено-зелено, зелено-червено, синьо-жълто

 • Приложи филтър на цял екран към обекти в играта, като използваш промяна на цвета, за да намалиш използването на определени цветови спектри (известно още като далтонизация).

Визуализация на контролера

Опции: Изкл., Вкл.

 • Активира показването на изображение на контролера на екрана и входовете, докато си в играта.
  Това автоматично ще скрие менютата и кинематиката.

Предварително зададен дисплей с висок контраст

Опции: Изкл., общи, червено-зелено, зелено-червено,, синьо-жълто, колектор, опасност, светкавица

 • Избери предварително зададен висок контраст, за да приложиш предварително избрана палитра от цветове към няколко категории наведнъж или използвай опциите по-долу, за да зададеш категории поотделно. Дисплеят с висок контраст позволява напълно насищане на цветовете на героите и обектите, за да ги направи по-лесни за виждане. (ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бъде сдвоен с дисплей с висок контраст и плъзгане, този режим може да бъде включван и изключван по всяко време по време на игра. Този режим автоматично се изключва в менютата със знаци.)

Намаляване на движението

Чрез елиминиране на трептенето на камерата по време на игра или включване на постоянна точка, God of War Ragnarök има настройки, които помагат за по-гладко геймплей изживяване.

Разклащане на камерата

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Настройка на интензитета на късите, високочестотни и внезапни движения на камерата. Тези движения обикновено се случват в битка.

Люлеене на околна камера

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Задай интензитета на бавно, ръчно и друго повтарящо се движение на камерата в играта. Тези движения обикновено се случват на празен ход или при преход. (Забележка: Тази функция не засяга кинематографичните моменти.)

Размазване на движението

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулиране на интензивността на ефекта „Размазване при движение“.

Зърненост

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Задаване на количеството приожена зърненост.

Устойчива централна точка

Опции: Изкл., малка, средна, голяма

 • Показва постоянен визирен кръст в центъра на екрана с разнообразие от опции за размера.

Цвят на устойчивата централна точка

Опции: Бяло, черно, синьо, зелено, лилаво, червено, жълто

 • Настройка на цвета на устойчивата централна точка.

Кинематично заснемане

Опции: Изкл., вкл.

 • Изглажда движението на камерата, за да намали трептенето и люлеенето от движението на ръчната камера по време на кинематография, където е възможно.

Навигация и преминаване

Ориентирането в света е от решаващо значение за откритията и приключенията. С новите опции „Помощ за навигация“ и „Помощ при преминаване“ можеш да се движиш по света с увереност.     

Помощ за навигация

Опции: Изкл., Вкл.

 • Натисни бутона за заключване, за да ориентираш камерата в посоката на текущата ти история или карта, избрана цел, когато не си в битка. (Забележка: „Помощ за навигация“ може да се сдвои с активиране с плъзгане.)

Помощ при преминаване

Опции: Изкл., ауто., ауто+

 • Преминавай през обекти и препятствия, като използваш само стика за движение, намалявайки броя на натисканията на бутоните, необходими за скокове и катерене.
  • Ауто: Включва прескачане, мантиране, прескачане на пролуки и спускане по первази.
  • Ауто+: Добавя точки за обхождане, пресиране и катерене към действия, включени в „Ауто“.

Аудио сигнали и екранен четец

Новост в поредицата God of War са две функции, които поддържат игра при влошено зрение. Аудио сигналите могат да показват подкани на екрана, които позволяват на играчите бързо да идентифицират, че дадено действие е налично както в общия, така и в бойния геймплей. Функцията екранен четец (само на английски език) помага на играчите да навигират през избрани менюта, за да помогне при изучаването на основите на играта.  

Аудио сигнали

Опции: Изкл., Вкл.

 • Възпроизвежда допълнителни звуци (или устна информация за посоката), които съответстват на различни битки и действия при преминаване. (Забележка: Виж Речник на аудио знаци за да чуеш всички налични сигнали.)

Екранен четец за избрани ключови менюта (само на английски)

Опции: Изкл., Вкл.

 • Позволява разказ на селекция на текст на екрана (само на английски). Функцията екранен четец работи със следните екрани: 
  • Стартов екран
  • Меню за включване
  • Меню с опции
  • Меню с уроци
  • Меню за селекция на област
  • Меню за автоматично оборудване
 • Силата на звука на функцията за екранен четец може да се регулира от меню сила на звука .

Аудио настройка

Настрой аудио изживяването за игровото си изживяване според личната си настройка, като усилване на гласа или диалог за централно панорамиране, за да си сигурен, че играта звучи страхотно според спецификациите ти.

Глобално

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулиране на най-високата сила на звука на всички звуци на играта.

Ефекти

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулира силата на звука на звуковите ефекти.

Диалог

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулира силата на звука на говоримия диалог.

Музика

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулира силата на звука на музиката.

Контролер на високоговорителя

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Регулира силата на звука на високоговорителя на контролера.

Достъпност на аудио сигналите

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Настройка на силата на звука на аудио сигналите за достъпност.
  (Забележка: Аудио сигналите могат да бъдат намерени в меню „Аудио и субтитри“ или в меню „Достъпност“.)

Сила на звука на екранния четец

Опции: Плъзгач от 0 до 10

 • Настройка на силата на звука на превръщането на текст-към-говор (само на английски).

Речник на аудио сигналите

Опции: Опции в менюто

 • Разглеждай и слушай различни аудио сигнали, които се появяват по време на игра.

Аудио панорама

Опции: Плъзгач от -5 до 5

 • Регулиране на ляво/дясно панорамиране на аудиото.

Централен панорамен диалог

Опции: Изкл., вкл.

 • Диалогът с всички сигнали ще се възпроизвежда през централния аудио канал, когато е активиран. Това премахва цялата панорамна и съраунд информация, намалявайки аудио потапянето в полза на повишената яснота на изговорените думи.

Усилване на гласа

Опции: Изкл., вкл.

 • Регулиране на аудио микса, за увеличаване на яснотата на диалога със знаци. (Забележка: Това може да повлияе на яснотата на музиката и звуковите ефекти, когато героите говорят.)

Интегрирана поддръжка на моно-аудио система

Опции: Автоматично откриване

 • Автоматично откриване на използването на моно аудио от настройките на PlayStation и прилагане в играта.

HUD

Опциите за персонализиране на HUD бяха запазени в God of War (2018) и сега ти позволяват да персонализираш включването и изключването на тези елементи с плъзгане.

Компас

Опции: Вкл., плъзгане, изкл.

 • Показване на компаса в горната част на екрана.
  • Вкл. (По подразбиране): Компасът ще се показва и скрива, в зависимост от играта.
  • Swipe: Видимостта на компаса може да се включва и изключва, когато е присвоена на Swipe.
  • Изкл.: Компасът няма да се показва по време на повечето игри.

Здраве на врага

Опции: Вкл., плъзгане, изкл.

 • Показва елемент над главите на врага, който показва тяхното ниво, здраве, зашеметяване и ефекти на състоянието.
  • Вкл. (По подразбиране): Лентите за здраве на врага ще се показват и скриват, в зависимост от играта.
  • Swipe: Лентите за здраве на врага могат да се включват и изключват, когато са присвоени на Swipe.
  • Изкл.: Лентите за здраве на врага няма да се показват в битка.

Ленти за здрава на боса

Опции: Вкл., Swipe, изкл.

 • Показване на лента за здраве на боса в горната част на екрана, когато си в битка с бос или минибос.
  • Вкл. (По подразбиране): Лентите за здраве на бос ще се показват и скриват, в зависимост от играта.
  • Swipe: Лентите за здраве на бос могат да се включват и изключват, когато са присвоени на Swipe.
  • Изкл.: Лентите за здраве на бос няма да се показват в битка.

Индикатор за враг извън екрана

Опции: Вкл., Swipe, изкл.

 • Показва индикатор около Кратос, който свети и сочи, за да посочи посоката/типа на входящата атака.
  • Вкл. (По подразбиране): Индикаторът за враг извън екрана ще се показва и скрива, в зависимост от играта.
  • Swipe: Индикаторът за враг извън екрана може да се включва и изключва, когато бъде присвоен на Swipe.
  • Изкл.: Индикаторът за враг извън екрана няма да се показва в битка.

Боен HUD

Опции: Вкл., Swipe, изкл.

 • Показва здраве, ярост или други елементи, свързани с битката, на HUD.
  • Вкл. (По подразбиране): Боен HUD (здраве, ярост и т.н.) ще се показва и скрива, в зависимост от играта.
  • Swipe: Боен HUD може да се включва и изключва, когато е присвоен на Swipe.
  • Изкл.: Боен HUD няма да се показва по време на повечето игри.

Известия за игра

Опции: Вкл., Swipe, изкл.

 • Разрешава общата информация за играта, като вземания, куестове и отключвания, да се показва в HUD.
  • Вкл. (По подразбиране): Известията за игра (взимания, куестове и т.н.) ще се показват и скриват, в зависимост от играта.
  • Swipe: Известията за игра могат да се включват и изключват, когато са присвоени на Swipe.
  • Изкл.: Известията за игра няма да се показват по време на повечето игри.

Прицелен кръст

Опции: Вкл., Swipe, изкл.

 • Показва индикация на екрана за това къде играчът се прицелва с прицелният кръст.
  • Вкл. (По подразбиране): Прицелният кръст ще се показва и скрива, в зависимост от играта.
  • Swipe: Прицелният кръст може да се включва и изключва, когато и присвоен на Swipe.
  • Изкл.: Прицелният кръст няма да се показва по време на повечето игри.

Трудност на играта

И накрая, студио Santa Monica разшири избора на бойна трудност, за да добави ново ниво, което да позволи повече гъвкавост.

Предизвикателство

Опции: Story, Grace, Balance, No Mercy, God of War

 • Регулира общата бойна трудност на играта.
  • Дай ми Story: За тези, които искат изживяване с най-малко фокус върху битката.
  • Дай ми Grace: За играчи, които искат геймплей, фокусиран върху историята с известен фокус върху битката.
  • Дай ми Balance: Еднакво фокусиран върху битката и играта.
  • Дай ми No Mercy: За тези, които искат по-взискателна битка.
  • Дай ми God of War: За тези, които искат играта да е възможно най-трудна. Режимът God of War може да бъде избран само при стартиране на нова игра от стартовото меню.

Кодекс на извлечените поуки

 • Преглеждай съвети и уроци в кодекса по всяко време, включително информация за битка, изследване и нова механика на играта.

Съобщение от студио Santa Monica

„Повишаването на достъпността в игрите е стремеж за цялата индустрия. Това, което успяхме да внедрим в God of War Ragnarök, не би било възможно без знанието и напътствията на нашите многобройни партньори. Бихме искали да отдадем признание на PlayStation Studios по целия свят, чиито познания се оказаха безценни и вдъхновяващи – особено екипите на Naughty Dog и Insomniac Games.

Също така бихме искали да благодарим на нашите консултанти по достъпност за насоките им по време на разработването на играта: Джошуа Страуб, Пол Амадеус Лейн, Джеймс Рат, Алана Пиърс, Джейсън Болт, SightlessKombat, Кристофър Робинсън."

- Мила Павлин