Общност

Дейности в общността

Отдадени сме на това да оказваме положително въздействие върху обществото. Екипите ни се включват в широк кръг от дейности, засягащи местните и регионалните общности, включително:

  • Участие в организирани от компанията екологични или природозащитни програми 
  • Доброволчество в признати благотворителни проекти или програми 
  • Обучение и полагане за общественополезен труд.

Имаме няколко инициативи по целия свят и хиляди наши служители вече са взели участие. Някои от тях включват: 

Европа

Проведохме дейности с различни организации от природни резервати и паркове за диви животни до обществени разпределения и детски благотворителни организации, с някои от които работим от над 10 години. 

Съгласно правилата на компанията ни на служителите също се разпределят дни за доброволчество всяка година, за да подкрепят съответните каузи в местните им общности. 

През последните 12 години участвахме и в Race for Life – благотворителна акция на територията на цялото Обединено кралство с цел събиране на средства за благотворителната кампания Cancer Research UK. Тези събития се посещават от много наши служители и до момента сме събрали над 40 000 британски лири.  

Северна Америка

През ноември 2019 г. се обединихме с Climate Reality Project като част от тяхната инициатива 24 Hours of Reality: Truth in Action, която има за цел да насърчава глобална дискусия относно кризата с климата. В рамките на 24 часа бяхме домакини на 11 събития в нашите съоръжения, където лидерите на Climate Reality споделиха своя опит с персонала относно това, какво означава изменението на климата за живота ни и какво можем да го направим, за да го подобрим.

Азия

Участвахме в много дейности, включително Hong Kong & Kowloon Walk for Millions, програми за рециклиране на дрехи и Global Game Jam – световно събитие, което спонсорирахме през 2013 г., за да дадем възможност на разработчиците на игри в цял свят да разработват игри едновременно и съвместно. 

В Япония създадохме уроци във връзка с бранша на видеоигрите за ученици от начален, основен и гимназиален етап. Уроците се предлагат безплатно в цялата страна.