PlayStation.com

Juridisk information

 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Användarvillkor

Denna webbplats drivs av, eller på uppdrag av Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien ("SCEE"). Vi driver, eller har verkat för vår räkning, ett antal webbplatser och applikationer med många olika funktioner. Dessa Användarvillkor anger hur du kan använda våra webbplatser eller applikationer, även om inte alla funktioner är tillgängliga på alla webbplatser. Våra webbplatser och applikationer kan vara tillgängliga endast i vissa länder och på vissa språk.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar. Ytterligare villkor gäller om du gör ett inköp via våra webbplatser och applikationer eller, i vissa fall, för särskilda funktioner eller kampanjer.

1. Barn

En del innehåll som är tillgängligt via våra webbplatser eller applikationer kan vara olämpligt för barn under en viss ålder. I en del fall finns det en klassificering som visar att innehållet är lämpligt för eller åtkomsten begränsad till vissa åldersgrupper. Föräldrar och målsmän bör övervaka deras barns åtkomst till våra webbplatser och applikationer, och i synnerhet deras användning av gemenskapsområden.

2. Immateriell egendom

Alla rättigheter till immateriell egendom i informationen och innehållet på våra webbplatser och applikationer tillhör SCEE eller dess licensgivare. Mycket av innehållet är skyddat av lagstiftning som täcker upphovsmannarätt, varumärken och annat. Om inte annat anges får det endast kopieras för din personliga användning. Innehållet får inte modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål. Förutom i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter får du inte montera ner, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt bryta upp eller försöka att bryta upp krypteringen som skyddar innehållet.

3. Tillgänglighet

Våra webbplatser och applikationer tillhandahålls "som de är". Då och då kan webbplatser och applikationer vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra webbplatser eller i applikationer samt innehållet på webbplatserna eller i applikationerna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser eller applikationer, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, applikationer eller att upphöra med någon webbplats, applikation eller funktion på webbplats, applikation när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser eller våra applikationer.

Du får inte skada, störa eller hindra tillgången till våra webbplatser och applikationer eller deras innehåll, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till våra webbplatser eller applikationer eller deras innehåll. Du får inte använda webbplatserna eller applikationerna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar SCEE, dess koncernbolag eller någon annan person.

4. Gemenskap

Du ansvarar helt för all text, video, audio, bilder, fotografier eller annat material eller innehåll som du tillhandahåller till våra webbplatser eller via våra applikationer. Använd de tillgängliga gemenskapsverktygen på ett ansvarsfullt sätt. I synnerhet ska du inte posta innehåll som bryter mot lagen eller tredje parts rättigheter, eller som innehåller aktiviteter eller uttalanden som är diskriminerande, stötande, obscent eller nedsättande, eller kan verka stötande på grund av nationalitet, ras, kön, sexuell läggning, religion, troslära eller handikapp. Du får inte använda gemenskapsområdena för något affärsmässigt ändamål.

Du ger oss beständig, världstäckande, icke-exklusiv, royalty-fri och helt överlåtbar rätt att använda, kopiera, modifiera, publicera och visa allt innehåll som du postar eller laddar upp på våra webbplatser, och att infoga detta i annat arbete. Du frånsäger dig all moralisk rätt som du kan ha till detta innehåll.

Du förstår att vi inte övervakar allt användaralstrat innehåll på våra webbplatser och att vi inte har någon skyldighet att göra så. Vi förbehåller oss dock rätten att övervaka allt sådant innehåll och, utan förvarning, att redigera, radera eller ta bort innehåll som vi anser är olämpligt. De åsikter som uttrycks på webbplatsens gemenskapsområden kommer från medlemmar av allmänheten och uttrycker inte SCEEs, dess närstående bolags, licensgivare eller samarbetspartners åsikter. Om du anser att något innehåll bryter mot dessa regler ska du rapportera till oss på community.admin@scee.net eller använda Alert-knappen (om tillgänglig) med uppgifter om överträdelsen, användarnamnet på den ansvariga personen och i vilken del av webbplatsen det skett.

5. Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser eller applikation som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser eller applikationer från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser och applikationer.

6. Förbehåll

SCEE ger ingen garanti att den information som finns på våra webbplatser eller i applikationer är riktig, pålitlig eller fullständig. Till hela den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig SCEE, våra närstående bolag och/eller licensgivare allt ansvar för förlust eller skada som du eller någon tredje part lider, vare sig direkt, indirekt, som sidoeffekt eller direkt följd, oavsett hur den uppstått, som följd av att du haft tillgång till och använt, eller inte haft tillgång till eller använt en av SCEEs webbplatser eller applikation, inklusive förlust av information eller skada som uppstått från nerladdning av innehåll från våra webbplatser eller applikationer.

Du kan ha rättigheter såsom konsument som inte påverkas av dessa Användarvillkor. Om något av dessa Användarvillkor döms vara olagligt, ogiltigt eller ej kan göras gällande ska de återstående villkoren fortsätta att gälla med full kraft och effekt.

7. Styrande lag

Dessa Användarvillkor styrs av engelsk lagstiftning. Kontraktet mellan dig och SCEE skapas i England.