Updated 28 marca 2019

PS4: Wymiana dysku twardego

Ten artykuł wyjaśnia, jak wymienić dysk twardy w systemie PlayStation 4.

 
 

Potrzebny będzie:

 • Długi śrubokręt krzyżakowy
 • Numer modelu PS4 Znajdziesz go tu:

Wybierz serię swojego PS4, by zobaczyć instrukcje:

Seria CUH-7010 (PS4 Pro system)

 1. Tworzenie kopii zapasowej zapisanych danych

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Aby wykonać kopię zapasową zapisanych danych, musisz zaktualizować oprogramowanie systemu i zalogować się do PSN.

 1. Umieść system spodem do góry na płaskiej powierzchni i zdejmij pokrywę wnęki dysku twardego. Najpierw zdejmij jej prawą stronę.

Możesz zobaczyć naklejkę zakrywającą pokrywę wnęki dysku twardego. Można ją zdjąć – nie spowoduje to utraty gwarancji.

 1. Wykręć śrubę (1) i pociągnij uchwyt montażowy dysku twardego (2), aby go wyjąć.
 1. Wykręć cztery śruby z uchwytu montażowego dysku twardego.
 1. Wyjmij dysk twardy z uchwytu montażowego i włóż w jego miejsce nowy dysk.
 2. Przykręć z powrotem śruby, uważając, by nie zrobić tego za mocno.
 3. Włóż z powrotem uchwyt montażowy dysku twardego. Skorzystaj z ilustracji powyżej, by mieć pewność, że wkładasz uchwyt prawidłowo.
 4. Przykręć śrubę.
 1. Załóż z powrotem pokrywę dysku twardego.
 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB] > [Skopiuj do pamięci masowej systemu].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Musisz zalogować się na konta używane podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.

Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Seria CUH-2015

 1. Tworzenie kopii zapasowej zapisanych danych

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Aby wykonać kopię zapasową zapisanych danych, musisz zaktualizować oprogramowanie systemu i zalogować się do PSN.

 1. Przesuń pokrywę wnęki dysku twardego w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby ją zdjąć.
 1. Wyjmij dysk twardy.
 • Wykręć śrubę.
 • Pociągnij do siebie dysk twardy wraz ze wspornikiem montażowym, żeby go wyciągnąć.
 1. Wykręć śruby przy użyciu śrubokrętu krzyżakowego (cztery miejsca). Nie usuwaj gumowych wkładek z otworów na śruby.
 1. Wyciągnij dysk twardy ze wspornika montażowego.
 1. Włóż nowy dysk twardy do wspornika montażowego, a następnie przykręć go śrubami. Nie przykręcaj zbyt mocno śrub.
 2. Zamocuj dysk w systemie za pomocą śruby. Pamiętaj, by całkowicie wsunąć dysk twardy do kieszeni dysku.

Jeżeli zgubisz pokrywę wnęki dysku twardego, śruby, obudowę montażową lub inną część, skontaktuj się ze wsparciem technicznym, aby uzyskać pomoc.

 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB] > [Skopiuj do pamięci masowej systemu].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Musisz zalogować się na konta używane podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.

Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Seria CUH-1200

 1. Tworzenie kopii zapasowej zapisanych danych

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Aby wykonać kopię zapasową zapisanych danych, musisz zaktualizować oprogramowanie systemu i zalogować się do PSN.

 1. Wyłącz system PlayStation 4.
 2. Odłącz przewód zasilania, przewód HDMI i inne przewody podłączone do tylnej części systemu PlayStation 4.
 3. Umieść PlayStation 4 na czystej, płaskiej powierzchni przed sobą w taki sposób, aby przód systemu był zwrócony w lewą stronę. Logo PlayStation na górnej części PlayStation 4 powinno być po prawej stronie.
 4. Połóż dłonie na górnym panelu tak, aby palce znajdowały się po drugiej stronie urządzenia.
 5. Naciskaj dłońmi w sposób umiarkowany i równomiernie rozkładając nacisk w pobliżu szwu, a używając palców jako dźwigni odepchnij od siebie górny panel. Usłyszysz kliknięcie, a panel przesunie się o mniej więcej 7 mm. Podnieś panel, zaczynając od lewej strony.
 1. Gdy zdejmiesz górny panel, zobaczysz śrubę z symbolem PlayStation. Wykręć ją, obracając w lewo, aby wymontować dysk twardy.
 2. Pociągnij dysk twardy w stronę przodu systemu i wyjmij go.
 1. Korzystając ze śrubokręta krzyżakowego, wykręć cztery śruby mocujące dysk twardy w obudowie.
 1. Włóż nowy dysk twardy do obudowy i przykręć śruby z powrotem.
 2. Włóż obudowę do wnęki w PlayStation 4 i przykręć z powrotem śrubę.
 3. Załóż górny panel z powrotem. Umieść go nad odsłoniętą częścią PlayStation 4, jakieś 7 mm od szwu. Następnie przesuń panel w kierunku szwu, aż usłyszysz kliknięcie informujące o tym, że został on umieszczony na swoim miejscu.
 1. Podłącz z powrotem kabel HDMI, zasilanie oraz wszelkie inne przewody, które zostały odłączone w pierwszym kroku.
 2. Podłącz PlayStation 4 do gniazda zasilania i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.
 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB] > [Skopiuj do pamięci masowej systemu].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Musisz zalogować się na konta używane podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.

Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Seria CUH-1000 & CUH-1110

 1. Tworzenie kopii zapasowej zapisanych danych

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Aby wykonać kopię zapasową zapisanych danych, musisz zaktualizować oprogramowanie systemu i zalogować się do PSN.

 1. Upewnij się, że system PlayStation 4 jest całkowicie wyłączony. System jest całkowicie wyłączony, jeżeli wskaźnik zasilania nie świeci się. Jeżeli wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo, oznacza to, że system jest w trybie spoczynku. Wyjdź z trybu spoczynku.
 2. Odłącz przewód zasilający, a następnie pozostałe przewody.
 3. Ze względów bezpieczeństwa odłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego, a potem odłącz resztę przewodów.
 4. Przesuń pokrywę wnęki dysku twardego w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby ją zdjąć.
 1. Wyjmowanie dysku twardego.
 • Wykręć śrubę.
 • Pociągnij dysk twardy w stronę przodu systemu i wyjmij go.
 1. Wykręć śruby przy użyciu śrubokrętu krzyżakowego (4 miejsca).

Nie usuwaj gumowych wkładek z otworów na śruby.

 1. Umieść nowy dysk twardy w obudowie montażowej dysku systemu PlayStation 4 i przymocuj go za pomocą śrub (4 miejsca).

  Nie przykręcaj śrub zbyt mocno.

 2. Zamocuj dysk w systemie za pomocą śruby.

Pamiętaj, by całkowicie wsunąć dysk twardy do kieszeni dysku.

Jeżeli zgubisz pokrywę kieszeni dysku, śruby, obudowę montażową lub inną część, skontaktuj się ze wsparciem technicznym, aby uzyskać pomoc.

 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia).
 • Wybierz opcję [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB] > [Skopiuj do pamięci masowej systemu].
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję [Kopiuj].

Musisz zalogować się na konta używane podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.

Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.